Anders Ågren

Valfriheten inom hemtjänsten är hotad!

Valfriheten inom hemtjänsten i Umeå är tyvärr hotad. I onsdags träffade vi Företagarrådet i Umeå. Ett bra forum för dialog mellan företagare, politik och kommunala tjänstemän. Vid onsdagens träff var det fokus på LOV inom hemtjänsten och upphandlingsfrågor.

Valfriheten inom hemtjänsten i Umeå har varit en framgångssaga. Högst kundnöjdhet i Sverige, trots lägst hemtjänstersättning av landets kommuner. 54 procent av de hemtjänstberättigade i Umeå väljer något av de 17 privata företagen. Det har på senare tid framkommit att de privata aktörerna får betydligt lägre ersättning än den kommunala hemtjänsten. Nu har dessutom avtalet förändrats inför ny period, vilket allvarligt hotar framtiden för möjligheten till valfrihet.

Jag är mycket bekymrad över läget, och vittnesmålen från de privata hemtjänstföretagen igår förstärkte oron.

Det är tragiskt att S och V i Umeå gör allt för att motarbeta de privata alternativen inom hemtjänsten. Varför aktivt försöka krossa denna framgångssaga? Varför kan man inte respektera umeåbornas val av olika utförare?

Moderaterna och övriga borgerliga partier står upp för fortsatt valfrihet inom hemtjänsten! På likvärdiga villkor.