Anders Ågren

Flyget är viktigt för Umeå och övriga delar av Norrland!

I dagens Folkbladet har jag fått nedanstående insändare införd.

Flyget är viktigt för Umeå!

Umeå är beroende av goda flygförbindelser, inte minst med tanke på vår geografiska placering i norra Sverige. Tillsammans med bl.a. tåg och buss utgör flyget en viktig pusselbit för att göra hela Sverige tillgängligt.

Vänsterpartiet föreslår nu i en motion att Umeå kommun inför ett flygstopp på inrikes-, och Europaresor för kommunens alla medarbetare och förtroendevalda. Flygstoppet innebär att varken förtroendevalda eller tjänstepersoner i Umeå kommun kommer att kunna flyga vid tjänsteresor. Moderaterna kommer att rösta nej till förslaget. Flyget spelar en viktig roll för att knyta samman hela landet och skapa möjligheter för bl.a. ett konkurrenskraftigt näringsliv även utanför storstäderna. Likaså för Umeå kommun. Kommunanställda och politiker som behöver flyga vid möten på längre avstånd, ska självklart göra det.

Flyg inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ingår i EU:s utsläppshandelssystem. Det innebär att om Sverige sänker sina utsläpp så kan något annat medlemsland släppa ut mer. Det blir med andra ord ingen positiv effekt på klimatet om vi slutar flyga i Umeå. Inte ens om alla flygbolag sluta flyga till och från Norrland. Detta understryker ännu en gång vikten av internationella åtaganden och överenskommelser för att göra skillnad för klimatet. Utsläppen är globala.

Flyget står globalt sett för ungefär 2-3 procent av de totala utsläppen av koldioxid enligt Internationella klimatpanelen (IPCC). Av Sveriges koldioxidutsläpp står idag inrikesflyget för omkring 1 %. Det är inte flygresorna, utan utsläppen, som måste minska. Med hjälp av nya innovationer kan vi minska flygets klimatpåverkan och resa mer hållbart.

Det finns redan idag många goda exempel på det. I Örnsköldsvik ska ett svensktillverkat elflygplan inom kort testas. Förhoppningen är att eldrivna flygplan för 19 passagerare ska vara i trafik inom några år. Det finns även andra exempel på goda initiativ. Riskera inte Umeås och Norrlands framtida utveckling genom löjlig symbolpolitik.

Lösningen för att minska flygets negativa påverkan på miljön heter forskning och teknikutveckling – inte flygskam och förbud.

Anders Ågren, Kommunalråd (M). Umeå