Anders Ågren

Var tredje förtroendevald utsätts för trakasserier, hot eller våld!

Förra veckan publicerade Brottsförebyggande rådet en ny rapport om utsatthet bland politiker – Politikernas Trygghetsundersökning (PTU). Tyvärr fortsätter den allvarliga trenden som vi sett under tidigare år. Trakasserier, hot och våld mot politiker har ökat de senaste åren och det är samtidigt få som polisanmäler. Vi har ju tyvärr sett många exempel på politiker som har utsatts, inte minst i Västerbotten och Umeå.

Var tredje förtroendevald (30 %) uppger att de utsattes för trakasserier, hot eller våld under 2018, och det är den högsta nivån sedan man började mäta utsatthet bland politiker. Trakasserier och hot står för den främsta ökningen. Fler kvinnor än män är oroliga för att bli utsatta. Det är också en större andel kvinnor än män som uppger att angreppen mot dem är av sexuell karaktär.

Samtidigt är anmälningsbenägenheten fortsatt låg. Under 2018 anmäldes bara 19 procent av händelserna, vilket är samma nivå som 2016 och 2014.

Allt detta sammantaget – och i sina enskilda delar – är allvarligt. Utvecklingen är ett hot mot vårt demokratiska system. De olika hoten, inte minst näthat, måste tas på allvar. Lagstiftningen för brotten måste skärpas på nationell nivå och ansvaret för förtroendevaldas arbetsmiljö måste klargöras. I dag faller mycket mellan stolarna och många avstår som synes från att polisanmäla, och kan t.o.m. tycka att det litegrann hör till vad man får tåla. Så ska det inte vara: fler förtroendevalda måste anmäla de hot och trakasserier som de utsätts för.