Anders Ågren

Återupprätta ett regemente i Umeå!

Den svenska försvarsförmågan måste kraftigt stärkas under kommande år. Inriktningen är tydlig. Alla försvarsgrenar ska stärkas, värnplikten ska utökas, stora investeringar i befintlig och anskaffning av ny materiel, nya förband måste upprättas.

Under 2020 kommer många viktiga beslut att tas i regering och riksdag. Försvarsberedningen lämnade i slutrapporten förslag om en utökad grundorganisation. Två regementen föreslås återupprättas: Norrlands dragonregemente (K4) i Arvidsjaur samt ett regemente i Göteborg. Två regementen föreslås därtill etableras för utbildning av territoriella förband. Även Umeå måste nu på allvar tas in i diskussionerna som lämplig etableringsort!

Norrlands befolkningsmässigt största kommun – Umeå – har redan idag befintlig försvarsverksamhet och ligger strategiskt placerat. Inom Umeå Garnison finns idag bl.a. Totalförsvarets Skyddscentrum och Västerbottensgruppen inom Hemvärnet.

Det finns därför goda förutsättningar för ett snabbt stärkande av försvarsmaktens verksamhet i Umeå och om detta råder enighet över de politiska blockgränserna.

Nu är det dags att snarast påverka regering och riksdag i dessa frågor, även offentligt:

✅ Återupprätta ett regemente i Umeå.

✅ Stärk redan befintlig militär verksamhet inom Umeå Garnison, däribland Totalförsvarets Skyddscentrum.

Hela Sverige ska försvaras! Umeå kommun vill bistå och vara en del av den nationella återuppbyggnaden samt utvecklingen av svensk försvarsförmåga.