Anders Ågren

Trafikverket struntar i kritiken från remissinstanserna – går vidare med förslaget om hastighetsbegränsningarna i Västerbotten! Mycket illa.

Trafikverket Region Nord har i ett formellt brev till Umeå kommun daterat den 3 oktober meddelat att de har för avsikt att gå vidare i frågan om hastighetsnedsättningar inom länen trots flertalet inkomna avstyrkanden. Ärendet går nu vidare för juridisk granskning samt för eventuellt beslut av Trafikverkets Generaldirektör.

Jag beklagar djupt detta besked! Det innebär alltså att Trafikverket struntar i den massiva kritiken från såväl länets kommuner, Region Västerbotten som länsstyrelsen och går vidare med alla förslag om hastighetsbegränsningar på vägarna i vårt län. Det är illa.

Förslaget från Trafikverket innebär sänkta hastigheter för flera viktiga vägar i Västerbotten. Utöver sänka hastighetsgränser, så vill man att fler fartkameror ska sättas upp. De vägar som på olika sätt berörs i länet är E4, E12, E45, 363, 531, 364 och 95.

Vi har långa avstånd i Västerbotten, och sänker man hastigheten på de stora vägarna ytterligare skadar det tillgängligheten i länet. Att Trafikverket går vidare med detta förslag är mycket olyckligt.