Anders Ågren

Moderaternas budget 2020

Igår presenterades moderaternas budgetförslag. Budgetmotionen fokuserar på tre områden: att återupprätta samhällskontraktet, stärka sammanhållningen samt att stärka arbetslinjen och öka tillväxten. Moderaterna föreslår en höjning av de generella statsbidragen och växlar riktade statsbidrag till generella statsbidrag, vilket ger mer frihet till kommunerna. I förslaget finns även en del skattesänkningar, bland annat på bensin och diesel. Det är mycket positivt för alla som bor Norrland och inte minst i Västerbotten. Många människor pendlar till jobbet och är beroende av bilen för att få vardagspusslet att gå ihop. Även pensionärer får sänkt skatt i budgeten. Polisen och rättsväsendet prioriteras också i budgeten, vilket är positivt. Alla ska känna sig trygga i Sverige och att upprätthålla lag och ordning är en av statens kärnuppgifter.

I korthet är det följande förslag som tas upp i budgetmotionen:

Återupprätta samhällskontraktet 

  • För att säkerställa en trygg välfärd i kommuner och regioner föreslår Moderaterna kraftfulla ökningar av de generella
  • statsbidragen med drygt 14 miljarder kronor. 
  • För att ta tillbaka makten från de kriminella gängen behövs mer resurser till polis och övriga rättsväsendet. För detta satsar Moderaterna mer än fyra gånger så mycket som regeringen. 

Stärk sammanhållningen 

  • För att stärka sammanhållningen mellan stad och land vill Moderaterna sänka bensin- och dieselpriset med en krona per liter. 
  • För att stärka sammanhållningen över generationer sänker Moderaterna skatten för alla Sveriges pensionärer – även de med lägre inkomster. 

Arbetslinje och tillväxt 

  • För att stärka arbetslinjen behövs bidragstak och skärpta krav för försörjningsstöd. Alla som tjänar mer än 13 000 kronor per månad ska få en skattesänkning på 3 200 kronor per år. 
  • För att öka tillväxten föreslår Moderaterna avskaffad värnskatt och förlängd expertskatt. Hälften kvar ska gälla för alla. 
  • För en effektiv miljö- och klimatpolitik satsar Moderaterna på elektrifiering av Sverige och klimatbistånd.

Källa: https://moderaterna.se/moderaternas-budget-2020-ateruppratta-samhallskontraktet