Anders Ågren

Bra besked av landshövdingen gällande den kritiserade klimatstrategin!

I fredags kritiserade jag länsstyrelsen i Västerbotten, och deras förslag till ny klimatstrategi för Västerbotten. Förslaget är ute på remiss och jag kritiserade förslaget både här på bloggen och facebook.

Jag uppmanade alla remissinstanser att tydligt markera och säga nej till länsstyrelsens idéer i klimatstrategin om bl.a. medborgarlön, sex timmars arbetsdag och att alla städer i Västerbotten ska ha bilfria centrum. Vänsterförslag som vi annars är vana att höra från Miljöpartiet och Vänsterpartiet, men som plötsligt även länsstyrelsen i Västerbotten hade ställt sig bakom.

Men nu backar länsstyrelsen från förslaget. Landshövding Magdalena Andersson har idag svarat (bilden ovan) offentligt på mitt Facebook-inlägg, och gett ett mycket välkommet besked. Andersson skriver:

”Länsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar på regeringens uppdrag. Vi varken kan eller ska driva en egen agenda, inte heller agera så att vi uppfattas göra det. Jag kommer att åtgärda att detta dokument antingen dras tillbaka i sin helhet eller blir grundligt omarbetat.”

Jag välkomnar att landshövdingen så tydligt och snabbt agerar i detta ärende. Utöver att frågorna inte har att göra i en klimatstrategi, så undrar man ju verkligen hur man kommit fram till de slutsatserna. Ren vänsteraktivism som inte har att göra i officiella statliga dokument. Precis som landshövdingen skriver så arbetar länsstyrelsen på regeringens uppdrag, och ska inte driva en egen agenda.

Så tummen upp för dagens besked att länsstyrelsens förslag till klimatstrategi kommer att dras tillbaka i sin helhet, alternativt omarbetas i grunden.

Ett tack till landshövdingen för ett snabbt och tydligt agerande!