Anders Ågren

Varför vill länsstyrelsen ha medborgarlön, sex timmars arbetsdag och bilfria centrum i Västerbotten? Varför denna extrema vänstersväng?

Länsstyrelsen i Västerbotten har tagit fram ett förslag till ny klimatstrategi för Västerbotten. Förslaget är ute på remiss.

Vi är många som höjt på ögonbrynen när länsstyrelsen i Västerbotten nu propagerar för införandet av medborgarlön och sex timmars arbetsdag. Utöver att frågorna inte har att göra i en klimatstrategi, så undrar man verkligen hur länsstyrelsen har resonerat.

Medborgarlön (alla ska vara garanterade en grundinkomst utan krav på arbete eller annan motprestation) är ett förslag som annars brukar komma framförallt från olika vänsterdebattörer, i synnerhet miljöpartister och vänsterpartister. Men nu ställer sig även länsstyrelsen (!) på samma barrikad.

För att inte tala om framhävandet av sex timmars arbetsdag för västerbottningarna kopplad till visionen om att samhället ska ha ett lugnare tempo. Ja, det kan ju låta mysigt och behagligt. Men smakar det så kostar det. Beräkningar från Riksdagens utredningstjänst (RUT) har tidigare visat att arbetstidsförkortning med fem respektive tio timmar i veckan – som Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ föreslagit i olika utformningar – riskerar att innebära ett samlat skattebortfall på cirka 155 respektive 310 miljarder kronor.

Fullständigt förödande för vår gemensamma välfärd. Oavsett om nedskärningarna ska ske inom sjukvården, skolan, äldreomsorgen, eller från polis, försvar etc etc.

Ett stålbad utan dess like, med kraftiga nedskärningar på bred front för att finansiera att friska människor boende i Sverige ska få vara lediga i större utsträckning. Dessa förslag har tidigare framförallt kommit från MP och V i svensk politik. Men nu har Länsstyrelsen i Västerbotten tydligen ställt sig på samma sida i debatten.

Hur många sjukhus, vårdcentraler, äldreboenden, förskolor, skolor, polisstationer och regementen ska stängas och läggas ned för att finansiera alla dessa flumidéer?

Umeå kommun har i vårt remissvar ifrågasatt varför frågan om medborgarlön och sex timmars arbetsdag överhuvudtaget finns med i länsstyrelsens förslag till ny Klimatstrategi. Det har ju inte med klimatfrågan att göra.

Jag hoppas att fler remissinstanser starkt markerar mot denna extrema politiska vänstervridning.

Noterar att länsstyrelsen också har visionen om bilfria centrum i våra städer i Västerbotten. Det ska vara ”tyst, lugnt och skönt” i städerna. Och om länsstyrelsen får sin vilja igenom så ska det således inte finnas några bilar i Umeå, Skellefteå och Lycksele centrum. Märkligt. Fokus borde väl vara på att minska utsläppen från transporter och minska dess påverkan – inte att bannlysa bilarna som sådana. Våra städer måste vara tillgängliga även för dem som kommer med bil.

Jag hoppas verkligen att det blir tydliga reaktioner från alla remissinstanser i dessa avseenden.