Anders Ågren

Alla partier i Umeå måste tydligt ta avstånd från islamism!

Alla politiska partier i Umeå måste tydligt ta avstånd från islamism. På samma sätt som alla tidigare har tagit avstånd från exempelvis nazism.

Men när det gäller att markera mot islamism så blir det på sina håll märkligt och oroväckande tyst. Det är inte bra för Umeå.

Sverige har fler våldsbejakande islamister än någon gång tidigare och gruppen utgör också den största attentatsrisken. Det är en mycket allvarlig utveckling och vikten av konkreta åtgärder som Säkerhetspolisen har efterfrågat är akut.

Runt 300 personer från Sverige bedöms ha rest till Syrien och Irak för att ansluta sig till IS. Många av dessa har återvänt – ca 150 st – och andra avser att återvända till Sverige. När det gäller personer med kopplingar till islamistiska terrororganisationer, så finns det ett antal i Umeå. Detta enligt ett skriftligt svar, som finns till den interpellation jag inlämnat och som ska diskuteras på måndag. Min interpellation skrevs för mer än två månader sedan, och sedan dess har det ju hunnit hända oroväckande mycket i Umeå.

Umeå kommun var en av ca 40 kommuner som nyligen kallades ned till Stockholm med anledning av att IS-terrorister som varit i Syrien/Irak kan befaras återvända eller redan har återvänt.

Säpo har slagit till mot ledande extrema islamister runt om i Sverige, och tagit sex personer i förvar. Det är ett unikt agerande från säkerhetspolisens sida. En imam i Umeå har tagits i förvar, och likaså sonen till imamen i Gävle som har haft en framträdande roll i Umeå.

Säpo intresserar sig, enligt artiklar i VK, för den muslimska förskolan Bilaal med avdelningar på Ersboda och Ålidhem. Den svenske terrorexperten Magnus Ranstorp förklarar att imamen i Umeå, som tagits i förvar är en av centralgestalterna i den extrema radikala islamiströrelsen, och att ett dussintal personer i Umeåområdet med koppling till imamen är att betrakta som våldsbejakande islamister. Förskolor och skolor har på sina håll i landet blivit inkomstkällor för islamistiska extremister, och det skulle kunna förklara intresset från Säpos sida i detta fall.

Oroväckande är då att en ledande V-politiker i Umeå – som enligt egen utsago till VK själv känner den muslimske ledaren – omedelbart gick ut och förklarade att ingen (!!!) koppar ihop imamen med extremism. Oj. Det väcker onekligen följdfrågor…..

Mer om det senare.

Arbetarpartiets gruppledare Jan Hägglund har på ett tydligt sätt redogjort för omständigheter kring detta med islamismens olika förgreningar, och även Liberalernas gruppledare Peder Westerberg har skrivit om sina försök att varna ledande S-politiker och tjänstemän i kommunen sedan några år tillbaka.

På måndagens kommunfullmäktige kommer vi att diskutera olika aspekter av detta.

Jag har lämnat in en interpellation om förekomsten av våldsbejakande islamism i Umeå. Hur många individer man tror att det rör sig om, samt hur kommunen arbetar för att motverka den radikala islamismen.

Peder Westerberg (L) har lämnat in en interpellation om hur vi kontrollerar och försäkrar oss om att skattepengar – föreningsstöd och projektpengar – inte ska gå till dessa extremister.

Jan Hägglund (AP) har lämnat in en interpellation om kommunens rutiner och regler för uthyrning av föreningslokaler. Så att vi inte hyr ut lokaler till islamister och andra extrema grupperingar. Sådant måste förhindras.

Jag förväntar mig att alla politiska partier i Umeå tydligt tar avstånd från islamism. På samma sätt som det är självklart att ta avstånd från exempelvis nazism.

Inte minst borde Socialdemokraterna i Umeå, som kommunens största parti, komma ut på banan. Ser ni inte islamismen som ett hot?