Anders Ågren

Anders Knape (M) vald till ny ordförande för SKL!

Moderaterna och övriga borgerliga partier tillbaka vid makten i SKL! Igår var 451 ombud samlade till Valkongress med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i Stockholm. Efter höstens val 2018 stärkte de borgerliga partierna sina positioner i kommuner och regioner, och detta märks nu också konkret i styret för SKL. Moderaten Anders Knape blev igår vald av kongressen till ordförande i styrelsen, då även ett antal andra val förrättades. Själv blev jag vald till ordförande för valutskottet på kongressen – det var ett effektivt och smidigt arbete i utskottet från alla partiers representanter, och utskottets förslag var också enhälligt i alla dess delar.

Idag – på den nyvalda styrelsens första möte – kommer ytterligare ett antal val att genomföras, och där är jag som jag tidigare skrivit om föreslagen att bli ny vice ordförande i SKL:s demokratiberedning. Så jag får återkomma i den frågan inom kort.

På återhörande!