Anders Ågren

Finlands Vita Ros

Finlands Vita Ros´orden instiftades den 28 januari 1919 av riksföreståndaren Gustaf Mannerheim. Erik Eriksson (bilden ovan) från Hörnefors fick tidigare idag ta emot Finlands Vita Ros’ orden – en utmärkelse som enbart kan beviljas av Finlands president. Det är också landets främsta orden. Erik Eriksson har bl.a. gjort värdefulla insatser för finska krigsveteraner.

På plats att överlämna hedersutmärkelsen var Finlands ambassadör i Sverige, Liisa Talonpoika. Även Sveriges ambassadör i Finland, Anders Ahlnlid deltog vid ceremonin liksom en rad militära företrädare från både Sverige och Finland. En högtidlig stund.

Själv höll jag ett kortare tal för Umeå kommuns räkning, där jag tackade Erik Eriksson för hans engagemang och gedigna insatser, inte minst med att årligen arrangera Dunckers dag i Hörnefors.

Sverige och Finland har ju en lång gemensam historia. I över 600 år var vi en del av samma nation, samma konungarike. Vi delade framgångar och motgångar tillsammans. historia, samma kultur.

I Umeå uppmärksammas detta bl.a. genom det årligen återkommande arrangemanget Dunckers dag i Hörnefors den 5 juli. Detta arrangemang väcker mer och mer uppmärksamhet, och Erik Eriksson och hans vänners engagemang har ju varit avgörande i detta.

I Hörnefors stod ett av de sista slagen på svensk mark år 1809. Tack vare överstelöjtnant Dunckers insats, så lyckades man skydda återtåget och rädda den svenska huvudstyrkan, stabilisera fronten och hålla tillbaka ryssarna som vid det laget hade intagit Umeå.

Och Dunckers insats, där han själv och många av hans män offrade sina liv, högtidlighålls alltså varje år, med gäster från både Finland och Sverige.