Anders Ågren

M: Umeå kommun måste upphöra med Fairtrade-samarbetet

Moderaterna i Umeå föreslår att Umeå kommuns säger upp avtalet med Fairtrade. Fairtrade är en produktmärkning som ägs av bland annat LO. I en motion föreslår vår fullmäktigeledamot Madelene Nord (M) att kommunen inte på något sätt ska särbehandla Fairtrade vid inköp och upphandling eller för den delen opinionsbilda för att umeåborna ska köpa mer varor just av det märket.

Umeå kommun lägger 300 000 kr/år av skattebetalarnas pengar varje år på Fairtrade. Detta trots att det finns forskning som visar att vanliga arbetare inte alls gynnas av fairtrademärkningen, som varken leder till högre löner eller stärkta arbetsvillkor. Forskarna pekar istället på att handel har större potential att lyfta människor ur fattigdom och stärka respekten för mänskliga rättigheter.

Genom att vara diplomerad förbinder sig Umeå kommun att öka inköpen av varumärkets produkter och att opinionsbilda för att Umeåborna ska göra detsamma.

Detta är inte rimligt, och bör upphöra snarast möjligt!

Madelene Nords motionen bifogas nedan.

 

Motion

Avsluta samarbetet med Fairtrade

Sedan 2013 är Umeå kommun Fairtrade-diplomerad. 300 000 kr per år reserveras för att finansiera Fairtrade City under 2019–2021. Pengarna är beslutade att tas ur tidigare KSAU:s anslag för oförutsedda behov, utvecklingsanslaget, till något som knappast kan anses vara kommunal kärnverksamhet. I dessa 300 000 kr/år ingår diplomering samt kostnad för arbetstid motsvarande en halvtidstjänst för att koordinera arbetet kring Fairtrade City.

Fairtrade själva menar att märkningen är en garant för hållbar utveckling och att den stärker respekten för mänskliga rättigheter. Men det finns flera oberoende studier som pekar på raka motsatsen, flera studier visar istället att vanliga arbetare inte alls gynnas av märkningen som varken leder till högre löner eller stärkta arbetsvillkor. Forskarna pekar istället på att handel har större potential att lyfta människor ur fattigdom och stärka respekten för mänskliga rättigheter.

Fairtrade skulle kunna beskrivas som en lobbyorganisation för LO och Svenska kyrkan. Märkningen använder fattiga människor för att bedriva opinionsbildning för fackföreningsrörelsen. Genom att vara diplomerad förbinder sig Umeå kommun inte bara att öka inköpen av varumärkets produkter utan också att opinionsbilda för att Umeborna ska göra detsamma.

Det är upp till människor själva att avgöra om de tycker att det Fairtrade gör är bra eller inte och välja varumärkets produkter i affären. Men märkningen vilar på minst sagt skakig vetenskaplig grund.

Därmed finns det ingen anledning för Umeå kommun att först betala certifieringsavgifter och dessutom lägga stora pengar på att köpa in dyrare produkter, så som till exempel bananer. Umebornas skattepengar ska gå till kommunal kärnverksamhet såsom välfärd för kommuninvånare, inte springa enskilda varumärkens ärenden eller sprida politisk propaganda på uppdrag av andra.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att kommunfullmäktige fattar följande beslut:

Att Umeå kommun säger upp avtalet med Fairtrade

Att Umeå kommun inte särbehandlar Fairtrade vid inköp och upphandling utan behandlar det som vilket annat varumärke som helst.

 

Umeå 2019-03-01

Madelene Nord

Moderaterna