Anders Ågren

Business Arena 2019 i Umeå

Idag var det formell invigning av Business Arena. 750 deltagare och investerare på plats – Business Arena arrangeras nu för femte året rad i Umeå. Business Arena är Nordens största mötesplats för aktörer på ledande befattning i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn.

Ett mycket viktigt arrangemang, där företrädare för privat och offentlig sektor träffas. Business Arena arrangeras årligen i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och London samt under Almedalsveckan.

En av de personer jag träffade på förmiddagen var tidigare M-politikern Catharina Elmsäter Svärd, som numera är VD för Sveriges Byggindustrier. Vi var båda med i styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), därefter blev Elmsäter Svärd infrastrukturminister i Alliansregeringen 2010-2014.

Ett mycket trevligt återseende! Det är verkligen glädjande att se det intresse som finns för Umeå och norra Sverige från olika privata aktörer.