Anders Ågren

Bra för Umeå och Norrland – flygskatten avskaffas!!

Flygskatten är ett hot mot Norrland, och har redan gett negativa effekter för våra flygförbindelser. Flygskatten är skadlig för jobben och konkurrenskraften, utan att på något tydligt sätt gynna klimatet. Moderaterna och övriga Allianspartier lovade i valrörelsen att slopa flygskatten om vi skulle vinna valet den 9 september. I norr är vi ju synnerligen beroende av goda flygkommunikationer p.g.a. de långa avstånden.

I den M/Kd-budget som vann bifall tidigare i veckan i riksdagen, så finns ett avskaffande av flygskatten med som en viktig del.

Flygskatten avskaffas från och med den 1 juli 2019!

Borgerlig politik är bra för Umeå och övriga delar av Norrland.