Anders Ågren

En majoritet i Umeå fullmäktige vill nu behålla LOV inom hemtjänsten!!!

Moderaterna står upp för umeåbornas rätt att kunna välja hemtjänst. En rätt, som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet gemensamt vill skrota. Den uppskattade valfriheten har blivit en nagel i ögat på dessa två partier. De har nu försökt driva igenom snabba beslut för att i januari 2019 kunna klubba igenom ett avskaffande av LOV (Lagen om valfrihet) i hemtjänsten. En valfrihet som funnits inom Umeå kommun sedan 2005.

Idag på eftermiddagen har Arbetarpartiet via gruppledaren Jan Hägglund på sin blogg meddelat att de vill behålla det nuvarande valfrihetssystemet med LOV (Lagen om valfrihet) inom hemtjänsten.

Det är ett mycket välkommet besked! Tidigare har Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern, Liberalerna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna tagit ställning för att behålla LOV och säga nej till S/V-förslaget. Med dagens besked från Arbetarpartiet innebär det att röstläget i kommunfullmäktige ser ut på följande sätt:

Behålla LOV: M, KD, C, L, MP, SD, AP (34 mandat)

Avskaffa LOV: S och V (31 mandat)

Om alla ledamöter är på plats i kommunfullmäktige i januari och röstar när detta ärende ska avgöras, så innebär det att valfriheten inom LOV kommer att fortsätta i Umeå!! Framgångssagan med valfrihet för brukarna inom hemtjänsten i Umeå kommer få fortsätta att utvecklas. Sedan är inget system perfekt, och självklart ska alla inblandade parter delta i att se över dagens LOV-system, så att eventuella frågetecken kan rätas ut.

Hemtjänsten i Umeå har hög kundnöjdhet – av de 15 största städerna i Sverige ligger Umeå som ETTA med en kundnöjdhet på 94 procent. 54 procent av de som har rätt till hemtjänst väljer någon av de privata aktörerna. Allt detta pekar ju tvärtom på att valfrihetsystemet är mycket framgångsrikt och uppskattat. Att V och S vill skrota detta är egentligen helt bisarrt.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommer nu att gå mot en förödande politisk – och högst självförvållad – förlust i den votering som kommer ske på kommunfullmäktige i januari 2019.

Min uppmaning till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) är därför: dra tillbaka ert förslag att avskaffa LOV. Det behöver ju inte ens komma upp till fullmäktige för beslut.

Ett sådant tydligt besked inom en snar framtid skulle dessutom vara värdefullt för alla kunder/brukare som idag är allvarligt oroade över vad som kommer att hända med just den utförare av hemtjänst de har valt. Likaså blir det ett lugnande besked för all personal som idag oroas över att deras arbetsgivare kommer att tvingas säga upp personal utifrån hotet om att LOV ska skrotas. Det blir också ett lugnande besked för de 18 privata hemtjänstföretag (varav 17 är lokala företag) som – likt en blixt från klar himmel – plötsligt har sett hela sin verksamhet hotad, utan möjlighet att i god tid kunna planera för annat. Och utan några rimliga förklaringar eller argument.

Så Hans Lindberg (S) – gör det enda rätta. En snabb reträtt. En ursäkt till alla – brukare, hemtjänstpersonal, hemtjänstföretag – som blivit oroade i onödan. Och ett tydligt besked från (S) om att LOV ska behållas inom hemtjänsten i Umeå.

Annars kommer en majoritet i kommunfullmäktige hur som helst att rösta nej till S/V-förslaget och rösta för att behålla LOV i Umeå!