Anders Ågren

Mer pengar till kommunerna om moderata budgetmotionen får stöd i riksdagen!

Ingen automatisk text tillgänglig.

Skönt med lite sakpolitik, som kontrast till det ovärdiga – och stundtals obegripliga – politiska spel som pågår i riksdagen. Snart ska riksdagen rösta om budgeten för 2019, och det finns hopp om att den moderata budgetmotionen röstas igenom.

Bra för alla som vill se borgerlig politik!

Igår presenterade nämligen Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, en satsning på välfärden i Sveriges kommuner, landsting och regioner. Moderaterna vill i sin budget för 2019 öka resurserna med fem miljarder kronor, och därefter fortsätta ökningen under mandatperioden.

Nu gäller det bara att budgeten också röstas igenom i riksdagen. Men mycket tyder på att den moderata budgetmotionen kan gå igenom. Positivt i så fall!

Kostnaderna i välfärden har ökat under de senaste åren. Det är en naturlig konsekvens av en åldrande befolkning, men är också kopplat till det stora flyktingmottagandet. Kommunerna har fått bära stort ansvar för att få den nya ekonomiska ekvationen att gå ihop.

Därför vill Moderaterna successivt tillföra ökade resurser under mandatperioden. I vårt budgetförslag för 2019 tar vi första steget: Vi ökar resurserna till välfärden med fem miljarder kronor till Sveriges kommuner, landsting och regioner.

Men att tillföra mer resurser räcker inte för att värna den svenska välfärden. Pengarna måste också användas effektivt. Stora delar av kommande tillskott efter 2019 kommer därför att villkoras, så att alla kommuner använder pengarna för åtgärder som minskar bidragskostnaderna och förbättrar integrationen.

Snart vänder ekonomin nedåt, och då kommer de problem vi ser idag inte att minska utan växa. Det ställer krav på politiskt ansvarstagande. Mer resurser till kommunerna, i kombination med reformer för att få fler i arbete, är nycklar för att klara av de utmaningar som ligger framför oss. Så vill Moderaterna ta tag i Sverige.