Anders Ågren

Demokratin hotas av islamister, nazister och extremvänstern

I dagens VK, och i gårdagens Folkbladet, har jag fått nedanstående insändare publicerad.  Jag skriver om vikten av att försvara demokratin mot de extrema krafter som hotar den.

Demokratin hotas av islamister, nazister och extremvänstern!

Demokratin hotas av islamister, nazister och autonom vänster. Säpo har pekat ut de våldsbejakande islamisterna som det största hotet. Antisemitism och extremism breder ut sig. Det är hög tid att demokratin slår tillbaka mot de mörka krafter som hotar vårt samhälle.

Moderaterna vill att det blir straffbart att delta i en våldsbejakande organisations verksamhet. Ett sådant förbud skulle i praktiken innebära att våldsbejakande organisationer som t.ex. nazistiska NMR skulle få svårt att fortsätta bedriva sin verksamhet.

Enligt Säkerhetspolisen har antalet personer i de våldsbejakande extremistiska miljöerna i Sverige ökat från hundratals till tusentals på bara några år. I dag består de här miljöerna av cirka 3 000 individer. Av dem är ca 2 000 islamister och resten tillhör antingen nynazistisk vit makt-miljö eller den autonoma vänstern. De våldsbejakande islamisterna bedöms vara det största hotet. Samtidigt ser vi hur aktiviteten i nazistiska kretsar ökar.

Grupperna har nått en omfattning och aktivitetsgrad som vi inte längre kan eller bör ignorera. De utgör alla ett hot mot vår demokrati. Åsikterna kan och ska inte förbjudas, men deras verksamhet bör inte tolereras när den går ut på att påverka demokratin och rättsstaten med våld och hot. Vårt förslag kommer förstås inte lösa alla problem med en växande extremism i Sverige. Ett förbud mot deltagande i våldsbejakande organisationer kommer dock försvåra för dessa organisationer att utöva sin verksamhet. Och det skulle dessutom utgöra en viktig markering mot de som använder våld och hot i syfte att skada demokratin och rättsstaten.

Det räcker nu. Vi kan inte längre acceptera att våldsbejakande grupper tillåts manifestera på våra gator och torg eller att valrörelser delvis präglas av att extremister hotar och sprider skräck hos allmänheten. Förbjud deltagande i våldsbejakande organisationer. Demokratin måste försvaras!

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå