Anders Ågren

Tidigare betyg och ordningsomdömen i skolan!

Vi moderater anser att betyg är ett viktigt verktyg för att tydligt ange hur elever ligger till och det sänder viktiga signaler om elevers stödbehov. Med betyg ökar också skolans fokus på kunskapsresultaten. Därför vill vi att Umeå kommun, genom en eller flera grundskolor, ska delta i försöksverksamheten med betyg från årskurs 4 som är en möjlighet redan idag.

Bäst av allt vore att på nationell nivå införa betyg redan från årskurs 3, som Moderaterna vill.

Skolverket har tidigare utvärderat hur det gick med införandet av tidigare betyg från årskurs 6. Slutsatsen är bl.a. att hela 80 % av eleverna som nu har fått tidigare betyg uppger att deras motivation är högre pga detta! 8 av 10 elever anstränger sig alltså hårdare i sitt skolarbete. Det är ju fantastiskt bra. Det ger ju alla dessa elever bättre förutsättningar att klara sin skolgång. Och det är ju precis så som betyg fungerar. Det ökar motivationen.

Betyg är viktiga för att utvärdera hur det går i skolan. Att inte ge våra elever möjlighet till betyg tidigare är ett svek mot dem alla.

Vi vill också införa ordningsomdömen för alla elever. Lärandemiljön ska vara stimulerande, trygg och i klassrummen ska det vara lugn och ro. Stök, skolk och oordning i klassrummen ska inte accepteras.

Återupprätta kunskapsskolan!