Anders Ågren

Öka tryggheten i Umeå – bekämpa brottsligheten!

Mitt andra gruppledaranförande idag ägnade jag åt trygghetsfrågorna, som Moderaterna och Alliansen prioriterar högt. Bifogas nedan.

 

Ordförande, ledamöter, åhörare!

Umeå ska vara en trygg kommun. Alla – oavsett kön, ålder, sexuell läggning och ursprung – ska kunna leva ett tryggt och säkert liv. Brottsligheten ökar i Umeå och den har ökat över tid. Antalet anmälda brott ökade kraftigt mellan 2016 och 2017.

Sexualbrotten har ökat kraftigt. Folkbladet hade förra tisdagen en artikel just om en ny våg av kvinnoöverfall som skett i Umeå på senare tid. Det här är på allvar! Vapenbrotten har ökat kraftigt. Narkotikabrottsligheten ligger på en konstant hög nivå. Brottsförebyggande rådet har konstaterat en oroande utveckling i Umeå, med bl.a. våldsbrottslighet, utpressning och knarkhandel. Tendenser till ”social oro” har observerats i de nordöstra bostadsområdena i staden. Därför genomförs också – i politisk enighet – satsningen på förebyggande arbete i dessa områden tillsammans med polisen i det som kallas ”Umeå växer – tryggt och säkert”.

För otryggheten bland våra invånare ökar. Var tredje kvinna är rädd för att gå ut själv på kvällen. 4 av 10 tjejer i Umeå, i åldern 13-18 år är rädda för att bli misshandlade eller våldtagna när de går hem på kvällarna. Vi tar deras oro på allvar.

I Nationella Trygghetsundersökningen 2017, finns det också undersökt på mer lokal nivå. NTU Umeå 2017. Undersökningen ska ge en bild av utsattheten för brott i befolkningen, samt befolkningens upplevelse av trygghet och av rättsväsendet. UmeåBrå fick en genomgång av detta förra veckan.

”Resultatet visar vidare att oron bland kvinnor för att bli utsatt för sexuella angrepp eller våldtäkt är betydligt större i Umeåregionen (21 %), om man jämför med övriga jämförbara städer.”

”I Umeåregionen har 11.1 % av kvinnorna uppgett att de blivit utsatta för sexualbrott 2016, vilket är en ganska hög siffra jämfört med kvinnor i övriga städer.

Resultatet visar även att det är betydligt fler kvinnor som uppgett att de blivit utsatta för hot i Umeåregionen än män (7.3 %) och att det är en relativt hög siffra för kvinnor om man jämför med Luleå-Boden, Medelpad och Linköping.

Vi moderater tar kvinnornas oro på allvar!

Det är viktigt att Umeå är en trygg kommun att leva i under dygnets alla timmar. Kvinnor ska kunna gå hem om natten utan att behöva känna oro. Därför vill vi intensifiera arbetet med att förbättra belysning i parker och utmed promenadstråk. Utsikten längs med cykel- och gångvägar måste bli bättre.

Vi ska använda kameraövervakning i större utsträckning, bl.a. på s.k. ”hot-spots” där det ofta blir bråk. Brottsutsatta platser måste självklart kunna kameraövervakas, på samma sätt som alla i detta rum tycker det är självklart att vi har kameraövervakning i alla våra bussar inom kollektivtrafiken.

Ett aktivt brottsförebyggande arbete från socialtjänst och skola är avgörande för att långsiktigt öka tryggheten. Vi satsar dubbelt så mycket som Socialdemokraterna i vårt budgetförslag på insatsen ”Umeå växer – tryggt och säkert”.

En tillgänglig polis i Umeå är avgörande för att förhindra och utreda brott. Kriminella ska lagföras. Sexuella ofredanden och våldtäkter ska bestraffas betydligt hårdare. Det är inte en kommunal fråga – däremot så vet vi att om Sverige får en moderatledd regering efter valet den 9 september, så kommer Västerbotten att få 270 fler anställda – 145 poliser och 125 civilanställda. En stor andel av dessa kommer att stationeras i Umeå.

Tryggheten ska öka – brottsligheten ska minska!