Anders Ågren

Fyra förlorade år med Stefan Löfven (S)

 

Så har S/MP-regeringen presenterat sin sista Vårproposition. Regeringen har under den här mandatperioden höjt skatten med 60 miljarder. Resultat? Vårdköerna har fördubblats och polistätheten är den lägsta på ett decennium. Det är felaktig politik och felaktiga prioriteringar.

Bokslut för regeringens fyra år:

 

100 miljarder i ökade statliga utgifter.

Bara 3% har gått till polisen och rättsväsendet.

 

60 miljarder i höjda skatter.

Merparten slår mot jobb och tillväxt.

 

Urholkad trygghet

Färre poliser trots stor befolkningsökning och ökad brottslighet.

 

Försämrad välfärd

Vårdköerna har fördubblats och det är färre elever som blir behöriga till gymnasiet.

 

Växande integrationsproblem

Jobbklyftan mellan inrikes och utrikesfödda har ökat – dvs skillnaden i arbetslöshet är större.

 

Listan skulle kunna göras betydligt längre. Och detta har alltså skett i en stark högkonjunktur! I valet den 9 september kommer det efterlängtade tillfället att rösta fram en ny regering.