Anders Ågren

Fler privatpersoner utsätts för brott

Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerade förra veckan en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen (NTU). I rapporten kan vi bl.a. läsa att utsattheten för bedrägerier, sexualbrott och trakasserier har ökat. På område efter område går utvecklingen åt fel håll. Andelen som uppger att de utsatts för det som kallas brott mot enskild person ligger på den högsta nivån sedan mätningarna startade 2006. Den här utvecklingen måste hejdas – kampen för lag och ordning i Sverige måste högre upp på den politiska dagordningen!

En av Moderaternas viktigaste uppgifter är att säkra tryggheten för våra medborgare. Vi ska ha fler poliser, skärpa straffen och alltid stå på brottsoffrens sida. Många viktiga beslut i denna riktning togs på vår arbetsstämma i Örebro. Fler poliser med högre lön och bättre arbetsvillkor. Hela rättskedjan måste stärkas. Hårdare straff för en rad brott. Listan kan göras lång på moderata förslag för att bekämpa kriminaliteten i vårt land.

Bl.a. beslutades att partiet ska driva frågan om att avskaffa “ungdomsrabatten” vid utdömande av straff. Idag finns det kopplat till straffskalan en ”ungdomsrabatt” för gärningsmän som är 18-21 år. Den borde ju snarast avskaffas, vilket jag argumenterat för under lång tid. Hittade bl.a. en insändare som jag skrev i augusti år 2000 om det här, och dessvärre finns denna principiellt felaktiga rabatt kvar 17 år efter att jag debatterade om det i lokaltidningarna. En grov misshandel eller våldtäkt blir inte mindre allvarlig bara för att gärningsmannen exempelvis är 20 år istället för 22. Självklart ska myndiga personer ta konsekvenserna av sitt agerande. Man ska inte komma undan med betydligt lägre straff, som man tyvärr gör idag. En 18-åring har i regel fått sin strafftid halverad.

Men brottet är ju lika allvarligt, och det gäller personer som är myndiga. En 18-åring kan mycket väl redan vara inne i en djupt kriminell livsstil, ha gjort sig skyldig till återkommande grova brott och vara en rejäl fara för sin omgivning. Varför ska denne då få halverat straff jämfört med den fyra år äldre kompisen som gjort sig skyldig till samma brott? Likaså är ”mängdrabatten” för brott något som måste bort.

Sverige har en nationell polis- och trygghetskris. Låt oss ändra på detta! Det är samhällets skyldighet att i första hand skydda de laglydiga medborgarna mot dem som med våld vill förstöra och skada. Hederliga människor ska kunna röra sig tryggt ute, medan kriminella ska sitta inne bakom lås och bom.