Anders Ågren

V, Fi + vilde

Idag har Vänsterpartiet, Feministiskt Initiativ och den politiska vilden från Mp meddelat att de ingår i en valkartell. Detta var i sak högst väntat (även om V och Fi nu fått sällskap av en avhoppare från MP i valkartellen). Dessutom ska de ha politisk samarbete också. Inte heller det är väl egentligen konstigt. Vänstergrupperingarna söker sig till varandra och har i mångt och mycket samma politik. Vänster som vänster.

Så nyheten var ju inte mycket till nyhet.