Anders Ågren

Tillväxtdagarna i Umeå

Idag drar Swedbanks stora arrangemang “Tillväxtdagarna 2014” igång och det är särskilt kul att det äger rum i Umeå . Det är ett 50-tal programpunkter, med ett stort antal intressanta föreläsare. Ledande politiker, tunga näringslivsföreträdare, forskare mfl. Som uppmärksammas i…

Tillväxtdagarna i Umeå

Idag drar Swedbanks stora arrangemang “Tillväxtdagarna 2014” igång och det är särskilt kul att det äger rum i Umeå . Det är ett 50-tal programpunkter, med ett stort antal intressanta föreläsare. Ledande politiker, tunga näringslivsföreträdare, forskare mfl. Som uppmärksammas i…