Anders Ågren

Glad nationaldag!

Glad nationaldag till alla läsare av bloggen! Idag firar vi Sveriges nationaldag tillika svenska flaggans dag. 

Vi firar, och vi gör det genom att samtidigt undvika folksamlingar. I rådande pandemitider gäller det att visa hänsyn och inte bidra till ökad risk för smittspridning. Här har alla ett ansvar.

Förhoppningsvis kan vi återgå till vanligt nationaldagsfirande nästa år. Ha en fortsatt bra nationaldag!

Välkommen som medlem i Moderaterna!

Jobben och ekonomin måste räddas – nu behövs din hjälp. Gå med i Moderaterna och hjälp oss öka pressen på regeringen för att rädda jobben! Ju fler vi blir, desto starkare kraft blir vi inom politiken. 

Välkommen att bli en del i vårt arbete. Visa ditt stöd för ett garanterat borgerligt parti.

Bli medlem i Moderaterna!

Swisha: 100 kronor till 123 336 00 70, uppge namn och personnummer. Eller gå in på moderaterna.se och följ anvisningarna.

Jobb och företagande behövs för att ta Sverige ur krisen

Sverige hade lägst tillväxt per person i EU redan innan krisen. Och nästan högst arbetslöshet. Vad talar för att regeringen skulle lyckas bättre i lågkonjunktur?

Nej, istället för att människor ska fastna i bidragsberoende behövs en återgång till arbetslinjen, med sänkt skatt på arbete och bidragstak – så att det alltid lönar sig bättre att ta ett jobb än att leva på bidrag!

Avskaffa plastpåseskatten!

Moderaterna röstade nej till att införa plastpåseskatten – för att det är ineffektiv symbolpolitik som straffar konsumenter och företagare.

Ny fakta visar att beslutet dessutom fattats på felaktiga grunder, då Naturvårdsverket rapporterat in ett större användande av plastpåsar i Sverige än vad som varit fallet.

Nu är det enda rimliga att skatten, som aldrig borde införts – rivs upp!

Fler kriminella måste hållas borta från gatorna!

Många unga rånare som grips släpps innan deras förhör ens har hållits. Det betyder att rånarna kan kontakta både rånoffret och vittnen för att hota dem till tystnad – och att Polisen får svårare att utreda brottet.

Idag är minimistraffet två års fängelse för att häktning ska krävas. Moderaterna vill sänka det till ett års fängelse för att få bort fler grovt kriminella från gatorna!

Ett stort tack till Sveriges veteraner!

Idag är det Veterandagen den 29 maj – en dag att hedra och tacka våra svenska veteraner för deras insatser! Sedan 2018 dessutom allmän flaggdag. Det är viktigt att de svenska veteranernas insatser uppmärksammas och synliggörs för den bredare allmänheten.

Sverige har en lång tradition av att delta i internationella – militära eller civila – humanitära operationer runt om i vår värld. I olika oroshärdar har Sveriges genom åren ca 100 000 veteraner ofta varit skillnaden mellan liv och död, ibland med deras egna liv som insats.

För sina insatser förtjänar alla dessa veteraner, militära som civila, hela nationens största tacksamhet och respekt!

Vi borde stärka och fördjupa samarbetet inom Umeåregionen!

Kommunerna Umeå, Vännäs, Vindeln, Bjurholm, Robertsfors, Nordmaling och sedan år 2013 även Örnsköldsvik. Det har funnits ett formaliserat samarbete mellan kommunerna sedan 1993, alltså i 27 år.

Samarbetet är ett jordnära och konkret samarbete, för att bl.a. förbättra servicen till kommuninvånarna (oavsett vilken sida av kommungränsen du råkar bo i). Samarbetet fick också en extra energiinjektion av att Örnsköldsvik blev medlem.

I dag blev det en något oväntad debatt om vårt samarbete med övriga kommuner i Umeåregionen. Detta i samband med att vi skulle uppdatera avsiktsförklaringen som var daterad till 1993.

Arbetarpartiet ville nämligen avsluta samarbetet inom Umeåregionen, och yrkade därför avslag på avsiktsförklaringen. Övriga partier delade inte uppfattningen, om jag uttrycker mig diplomatiskt.

Det är ett konkret mellankommunalt samarbete, i stort som smått. Ett exempel på samarbetet, är t.e.x. samverkan mellan Umeåregionens bibliotek som gav eko ute i världen då samarbetet 2008 belönades med FN:s pris “United Nations Public Service Award” för “bästa innovation i offentlig sektor”, där man med hjälp av ny teknik hade gjort biblioteken mycket mer lättillgängliga för invånarna.

Det pågår alltså ett viktigt samarbete mellan våra kommuner, inom flera olika områden.

Vi borde snarare stärka och fördjupa samarbetet!

Ekonomisk tillväxt är bra för både människa och miljö!

I dagens VK skriver jag på debattsidan tillsammans med MUF:s distriktsordförande Joline Göttfert. Bifogas nedan.

Ekonomisk tillväxt är bra för både människa och miljö!

Enligt en analys av SCB har den minskade konsumtionen under coronakrisen haft enorma negativa effekter på svensk ekonomi. Den minskade efterfrågan kan mätas i hundratusentals jobb och flera hundra miljarder kronor bara under 2020. Vissa debattörer menar att den minskade konsumtionen som krisen medför är positivt – för miljöns skull. Men konsumtion är inte något som ska bekämpas.

En fallande konsumtion leder till minskade investeringar i grön teknik och är inte ett långsiktigt hållbart sätt att ställa om till ett mer hållbart samhälle. Ekonomisk tillväxt är bra för både människa och miljö. Lösningen för en hållbar utveckling är inte att dramatiskt försämra levnadsstandarden i höginkomstländerna. Istället måste levnadsstandarden höjas i låginkomstländerna.

Sedan 1990 har den extrema fattigdomen halverats. Att fattigdomen minskat i världen beror på ökat ekonomiskt välstånd. Ett av de mest effektiva sätten att hjälpa människor att lyfta sig ur fattigdom är handel. Marknadsekonomin är en förutsättning för en långsiktigt hållbar fattigdomsbekämpning. När vi nu konsumerar mindre till följs av coronapandemin så drabbar det de producerande låginkomstländerna mest.

Under Alliansens styre sänktes utsläppen med ca 20% samtidigt som ekonomin växte med nästan 10%. Detta är ett bevis på att ekonomisk tillväxt går att förena med en bättre miljö. När vi får det bättre så har vi också råd att göra miljöförbättringar. Samtidigt kan vi producera mycket mer för mindre. Det är positivt att vi får ut mer välstånd av färre naturresurser.

Några partier ser tillväxt som ett hot, medan vi moderater ser den som en lösning. Ekonomisk tillväxt leder till högre levnadsstandard och möjliggör nya innovationer som minskar vår miljöpåverkan.

Anders Ågren, förbundsordförande Moderaterna i Västerbotten

Joline Göttfert, distriktsordförande MUF Västerbotten

Bra att polisen kameraövervakar med drönare!

Massmedia (SVT, VK m.fl.) rapporterar att Polisen – efter bilbränderna på flera olika platser runt om i Umeå – nu har beslutat att börja flyga drönare över områdena eftersom de ser en ”risk för allvarlig brottslighet”.

Bra agerat av polisen! Det understryker också allvaret. Men det är naturligtvis tråkigt att det överhuvudtaget ska behövas.

Drönare kommer nu att kunna användas för att övervaka stadsdelarna Ålidhem, Mariehem och Ersboda. Under perioden 23 maj – 21 juni kan polisen flyga med drönare över platserna. Kamerabevakningen ska hjälpa polisen att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet samt utreda eller lagföra brott.

Allt stöd till polisen! Kriminaliteten i Umeå måste bekämpas och motverkas med alla till buds stående medel.