Anders Ågren

Länsstyrelsens förslag till klimatstrategi ska göras om – mycket bra!

Ur tisdagens Folkbladet

I dagens Folkbladet är det en helsida om att länsstyrelsen drar tillbaka förslaget till klimatstrategin för att omarbetas – ett bra besked från landshövdingen!

Åtgärder ska också vidtas internt hos länsstyrelsen – i hur man organiserar sig på länsstyrelsen – så att detta inte ska kunna upprepas.

Det var i fredags som jag kritiserade länsstyrelsen i Västerbotten, och deras förslag till ny klimatstrategi för Västerbotten. Bl.a. länsstyrelsens idéer om medborgarlön, sex timmars arbetsdag och att städer i Västerbotten ska ha bilfria centrum. Typiska MP/V-förslag som plötsligt hade hamnat i ett officiellt statligt förslag till strategidokument.

Men nu backar alltså länsstyrelsen från förslaget.

Som jag säger i intervjun i tidningen, så välkomnar jag beskedet. Landshövding Magdalena Andersson har agerat snabbt och tydligt.

Myndigheter får inte bedriva aktivism, eller för den delen bete sig så att omgivningen uppfattar det som att man har en egen agenda och ägnar sig åt aktivism. Sådant riskerar att allvarligt skada förtroendet för myndigheter. Det finns mycket att säga om hur detta har gått till, men jag nöjer mig så här för stunden.

All heder till landshövdingens agerande.

Bra besked av landshövdingen gällande den kritiserade klimatstrategin!

I fredags kritiserade jag länsstyrelsen i Västerbotten, och deras förslag till ny klimatstrategi för Västerbotten. Förslaget är ute på remiss och jag kritiserade förslaget både här på bloggen och facebook.

Jag uppmanade alla remissinstanser att tydligt markera och säga nej till länsstyrelsens idéer i klimatstrategin om bl.a. medborgarlön, sex timmars arbetsdag och att alla städer i Västerbotten ska ha bilfria centrum. Vänsterförslag som vi annars är vana att höra från Miljöpartiet och Vänsterpartiet, men som plötsligt även länsstyrelsen i Västerbotten hade ställt sig bakom.

Men nu backar länsstyrelsen från förslaget. Landshövding Magdalena Andersson har idag svarat (bilden ovan) offentligt på mitt Facebook-inlägg, och gett ett mycket välkommet besked. Andersson skriver:

”Länsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar på regeringens uppdrag. Vi varken kan eller ska driva en egen agenda, inte heller agera så att vi uppfattas göra det. Jag kommer att åtgärda att detta dokument antingen dras tillbaka i sin helhet eller blir grundligt omarbetat.”

Jag välkomnar att landshövdingen så tydligt och snabbt agerar i detta ärende. Utöver att frågorna inte har att göra i en klimatstrategi, så undrar man ju verkligen hur man kommit fram till de slutsatserna. Ren vänsteraktivism som inte har att göra i officiella statliga dokument. Precis som landshövdingen skriver så arbetar länsstyrelsen på regeringens uppdrag, och ska inte driva en egen agenda.

Så tummen upp för dagens besked att länsstyrelsens förslag till klimatstrategi kommer att dras tillbaka i sin helhet, alternativt omarbetas i grunden.

Ett tack till landshövdingen för ett snabbt och tydligt agerande!

Varför vill länsstyrelsen ha medborgarlön, sex timmars arbetsdag och bilfria centrum i Västerbotten? Varför denna extrema vänstersväng?

Länsstyrelsen i Västerbotten har tagit fram ett förslag till ny klimatstrategi för Västerbotten. Förslaget är ute på remiss.

Vi är många som höjt på ögonbrynen när länsstyrelsen i Västerbotten nu propagerar för införandet av medborgarlön och sex timmars arbetsdag. Utöver att frågorna inte har att göra i en klimatstrategi, så undrar man verkligen hur länsstyrelsen har resonerat.

Medborgarlön (alla ska vara garanterade en grundinkomst utan krav på arbete eller annan motprestation) är ett förslag som annars brukar komma framförallt från olika vänsterdebattörer, i synnerhet miljöpartister och vänsterpartister. Men nu ställer sig även länsstyrelsen (!) på samma barrikad.

För att inte tala om framhävandet av sex timmars arbetsdag för västerbottningarna kopplad till visionen om att samhället ska ha ett lugnare tempo. Ja, det kan ju låta mysigt och behagligt. Men smakar det så kostar det. Beräkningar från Riksdagens utredningstjänst (RUT) har tidigare visat att arbetstidsförkortning med fem respektive tio timmar i veckan – som Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ föreslagit i olika utformningar – riskerar att innebära ett samlat skattebortfall på cirka 155 respektive 310 miljarder kronor.

Fullständigt förödande för vår gemensamma välfärd. Oavsett om nedskärningarna ska ske inom sjukvården, skolan, äldreomsorgen, eller från polis, försvar etc etc.

Ett stålbad utan dess like, med kraftiga nedskärningar på bred front för att finansiera att friska människor boende i Sverige ska få vara lediga i större utsträckning. Dessa förslag har tidigare framförallt kommit från MP och V i svensk politik. Men nu har Länsstyrelsen i Västerbotten tydligen ställt sig på samma sida i debatten.

Hur många sjukhus, vårdcentraler, äldreboenden, förskolor, skolor, polisstationer och regementen ska stängas och läggas ned för att finansiera alla dessa flumidéer?

Umeå kommun har i vårt remissvar ifrågasatt varför frågan om medborgarlön och sex timmars arbetsdag överhuvudtaget finns med i länsstyrelsens förslag till ny Klimatstrategi. Det har ju inte med klimatfrågan att göra.

Jag hoppas att fler remissinstanser starkt markerar mot denna extrema politiska vänstervridning.

Noterar att länsstyrelsen också har visionen om bilfria centrum i våra städer i Västerbotten. Det ska vara ”tyst, lugnt och skönt” i städerna. Och om länsstyrelsen får sin vilja igenom så ska det således inte finnas några bilar i Umeå, Skellefteå och Lycksele centrum. Märkligt. Fokus borde väl vara på att minska utsläppen från transporter och minska dess påverkan – inte att bannlysa bilarna som sådana. Våra städer måste vara tillgängliga även för dem som kommer med bil.

Jag hoppas verkligen att det blir tydliga reaktioner från alla remissinstanser i dessa avseenden.

Trafikverket måste tänka om – sänk inte hastigheterna!

Trafikverket vill sänka hastigheterna för flera vägar i vårt län. De vill även att fler fartkameror ska sättas upp. De vägar som berörs i länet är E4, E12, E45, 363, 531, 364 och 95.

Alla kommuner i Umeåregionen – Umeå, Örnsköldsvik, Robertsfors, Nordmaling, Bjurholm, Vännäs och Vindeln – säger tydligt NEJ till detta förslag. Trafikverket måste stoppa dessa förslag.

Lokalmedia skrev om vårt gemensamma upprop i går. Trafikverket borde istället satsa på att underhålla/bygga ut vägnätet, och bygga mitträcken där så är lämpligt.  Västerbotten har långa avstånd, och tillgängligheten i länet skadas av ytterligare sänkta hastigheter.

Företagsbesök på IKEA och AVION Shopping

Onsdagen inleddes med företagsbesök i Umeå. Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott besökte IKEA Umeå och AVION Shopping, där vi träffade bl.a. varuhuschef Mari Gustafsson på IKEA och Mia Eskilsson, centrumchef på AVION Shopping.

På IKEA Umeå arbetar ca 260 personer och hos företagen på Avion Shopping jobbar drygt 1000 personer. Till detta kommer ytterligare arbetstillfällen på området genom bl.a. Max. Totalt på området är det mer än 1400 personer anställda. Det är en fantastisk tillväxtmotor för hela vår region! De är i sig ett starkt besöksmål och lockar många turister, de bidrar med många arbetstillfällen (inte minst till unga) och ger ökade skatteintäkter till det offentliga.

Intressanta informationer – liksom rundvisning av logistikupplägg, hållbarhetsarbete och annat – gällande deras verksamheter.

Vågar Jonas Sjöstedt (V) markera mot sina diktaturkramande lokala partivänner i Umeå idag?

Från SVT när Vänsterpartiet i Umeå uppmärksammades för gemensamt arrangemang med extremvänstern på 1 maj 2019

Idag sommartalar Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt inför sina partivänner och sympatisörer i Umeå.

Då borde han ta tillfället i akt och tydligt ta avstånd från deras skamliga  agerande på 1 maj i Umeå! Sjöstedt måste, om han vågar, på allvar göra upp med de kommunistkramare som öppet finns i hans egna led här i Umeå.

Sverige har demokrati sedan 100 år tillbaka. Men i Umeå valde Vänsterpartiet – Sveriges gamla kommunistparti – att öppet samarbeta med Kommunistiska Partiet och marxistiska organisationen Revolution på 1 maj. År 2019. Organisationer som vill avskaffa demokratin, genomföra revolution och införa diktatur i Sverige. En skandal av stora mått.

Händelsen fick stor nationell uppmärksamhet, och blev nyhet på såväl Rapport som i våra stora dagstidningar. Efter några dagars tystnad valde även våra lokaltidningar att uppmärksamma det hela.  Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt tog avstånd från sina partivänners agerande, men fick direkt mothugg från V-politiker i Umeå.

Vänsterns gruppledare Ulrika Edman avfärdade hela diskussionen som en ”icke-fråga”. V i Umeå vek inte en millimeter, ansåg inte att de hade gjort något fel och deras lokala företrädare menade att partiledaren själv måste ha känt till detta sedan tidigare. Att demonstrera tillsammans med kommunister gjorde man ju tydligen varje år (!) i Umeå. Ja, den informationen gjorde ju inte saken bättre.

Att demonstrera gemensamt med de grupper som vill störta vår demokrati och införa proletariatets diktatur – det är alltså inget konstigt bland Vänsterpartiets folkvalda här i Umeå. De har ju ”en gemensam analys till kritiken av dagens samhälle, men inte fullt ut hur vi löser det.”, för att citera en av V-fullmäktigeledamöterna som intervjuades i en av våra lokaltidningar.

I Umeå är det oroväckande många människor som av någon anledning inte verkar bry sig om kommunismens illdåd. Trots att kommunismen under 1900-talet mördat omkring fyra gånger fler än nazisterna, så verkar det fortfarande vara många i Umeå som sympatiserar med just kommunismen. Det är skamligt.

Är det därför så många som 16 procent av umeåborna röstade på Vänsterpartiet i kommunvalet 2018? Att man inte bryr sig om kommunismens massmord och terror? Nej, det tror jag självfallet inte. Jag tror helt enkelt att de flesta umeåborna inte har insett vilka tankar och idéer som finns representerade inom V lokalt i Umeå.

Kommunismens facit är tydligt: folkmord, diktatur, koncentrationsläger, förföljelser, terror. Omkring 110 miljoner människor har dödats i kommunismens namn under 1900-talet. Och det gamla svenska kommunistpartiet (som efter namnbyten genom åren numera heter Vänsterpartiet) styrdes under många år direkt från Sovjetunionen och av Stalin.

Vänsterpartiets samarbete med revolutionära kommunister – och ovilja att göra avbön – är en skam för Umeå. Vi måste stå upp för demokratin i vårt land. Och bekämpa kommunism, nazism och våldsbejakande islamism. Hur svårt kan det vara att ta ställning för svensk demokrati?

Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt har idag ett perfekt tillfälle att ta avstånd från kommunismen, och visa att hans partivänners agerande i Umeå inte är acceptabelt.

Demokrati eller diktatur? Valet borde vara ganska enkelt.

Hela Sverige måste försvaras!

I tisdags besökte jag och Hans Lindberg (S) Umeå Garnison. En mycket givande eftermiddag, med information från försvarsmaktens representanter, rundvisning och förevisning av övnings- och skjutfält. Bl.a. info om SkyddC och I19/Västerbottensgruppen. På bilden ovan med major Lars Karlsson, major Magnus Ämting och chefen för Skyddscentrum överste Stefan Jansson.

Den svenska försvarsförmågan måste kraftigt stärkas under kommande år. Inriktningen är tydlig, även om det finns något olika uppfattningar om finansieringsfrågan.

Alla försvarsgrenar ska stärkas, värnplikten ska utökas, stora investeringar i befintlig och anskaffning av ny materiel, nya förband måste upprättas.

I detta läge har naturligtvis även Umeå en viktig roll att spela.

Från Umeå kommuns sida ser vi mycket positivt på ett stärkande av försvarsmaktens verksamhet i vår kommun.

Två gånger i rad har KF-sammanträdena i Umeå blivit avbrutna av klimataktivister

Såväl i juni som augusti blev kommunfullmäktiges förhandlingar avbrutna, då klimataktivister passade på att demonstrera från åhörarläktaren med banderoller. De hörsammade inte heller fullmäktiges ordförande att avbryta sin aktion, förrän tjänstemän tvingades gå upp dit och försöka få dem att sluta. Så här kan det naturligtvis inte får fortsätta.

Moderata kommunfullmäktigeledamoten Igor Jonsson har för några dagar sedan lämnat in en interpellation om detta (bifogas nedan), så frågan kommer upp till debatt på fullmäktige i september.

Uppdatering 2019-09-04: Nedanstående interpellation har ändrats, så att den är ställd till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Interpellation till kommunfullmäktiges ordförande Marie-Louise Rönnmark (S):

Svängdörrar för antidemokrater på Kommunfullmäktiges åhörarläktare?

Återigen avbryts kommunfullmäktiges sammanträde i Umeå av antidemokratiska demonstrationer från läktaren. Ordföranden ropar för döva öron att omedelbart avbryta aktionen men aktivisterna står lugnt kvar med sina banderoller. Aktivisterna lyckades störa sammanträdena såväl i juni som i augusti.

Personligen så har jag under mina mandatperioder i fullmäktige aldrig känt mig hotad på sammanträdena, men plötsligt känns det inte så tryggt längre. Man kan tycka att det är harmlöst att veckla ut en banderoll, men om vi tillåter att antidemokratiska aktivister härjar fritt från åskådarplats så är det fullt möjligt att det kommer att utvecklas till våldsaktioner. Vad blir nästa steg; att nazisterna börja marschera på läktaren? Handgranater och automatvapen? Ja, ingen vet. Men något måste göras för att detta inte ska kunna upprepas månad efter månad.

Mina frågor till kommunfullmäktiges ordförande Marie-Louise Rönnmark (S):

1. Är dessa klimataktivisters demonstrationer polisanmälda?

2. Om inte, varför är de inte polisanmälda?

3. Vilka åtgärder har fullmäktiges presidium tagit för att förhindra liknande antidemokratiska aktiviteter i fortsättningen?

Umeå 2019-09-01

Igor Jonsson Kommunfullmäktigeledamot, M

SCA investerar 7,5 miljarder kr i pappersbruket i Obbola!

Idag på förmiddagen kom det formella beslutet att SCA investerar 7,5 miljarder kr i en ny pappersmaskin vid pappersbruket i Obbola, Umeå. En av de största fabriksinvesteringarna i Norrland någonsin! Fotot ovan från ett besök jag gjorde på SCA Obbola i april.

Maskinen byggs i en ny byggnad och ska tas i drift år 2023. Produktionen av kraftliner kommer därmed kunna öka från 450.000 ton till 725.000 ton.

Det betyder mycket för Umeå och hela vår region! Det går också hand i hand med planerna på investeringar och satsningar i Umeå hamn.

Kommunfullmäktige har tidigare godkänt en investeringsplan för Umeå Hamn på 850 miljoner kr. Inklusive stöd och finansiering från användare ska 1,4 miljarder kr investeras för att utveckla hamnen samt möta behovet efter SCA:s utbyggnad i Obbola.

Fantastiskt goda nyheter. En bra dag!