Anders Ågren

Goda förutsättningar att stärka försvarets verksamhet i Umeå!

Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, i Umeå är Försvarsmaktens kunskapscentrum för skydd mot strålning, smitta och gift, så kallade CBRN-händelser – incidenter med kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen.

I lördags var jag och min fru inbjudna av överste Stefan Jansson till högtidsmiddag med Totalförsvarets Skyddscentrum på Mässen. Jag hade förmånen att hålla ett tal under aftonen för Umeå kommuns räkning. Bland övriga hedersgäster fanns brigadgeneral Gabor Nagy som höll kvällens tacktal.

Försvarsmaktens verksamhet har i olika former varit etablerad i Umeå sedan lång tid tillbaka, kasernerna för de två tidigare regementena uppfördes alldeles i början av 1900-talet, och Umeå stad/kommun har av hävd alltid sett verksamheten som en naturlig och viktig del av Umeå. Genom åren har naturligtvis den militära verksamhetens omfattning varierat i Umeå, men den har alltid varit högprioriterad. Så var det när våra politiska företrädare en gång i tiden jobbade hårt för att få regementen lokaliserade hit under slutet av 1800-talet. Militären har under hela 1900-talet också spelat en tydlig roll i såväl stadslivet som i framväxten av det moderna Umeå. Under de båda världskrigen. Under efterkrigstiden.

Idag är vi mycket stolta över den verksamhet som bedrivs, inte minst av just Skyddscentrum. De ligger långt framme inom sitt expertisområde och deras verksamhet är av allra största vikt, inte minst med tanke på de hot som världen står inför. En verksamhet som är större än vad många umeåbor kanske är medvetna om. Det är ca 200 anställda officerare, soldater och civilt anställda. SkyddC är också en del i det viktiga samarbete som sker mellan bla. FOI, Umeå universitetet och Umeå kommun. Vid Umeå universitet finns Europeiska CBRNE-centret, som är en centrumbildning som arbetar med forskning och utveckling inom området farliga ämnen.

Umeå kommun ser mycket positivt på möjligheterna till utökad verksamhet inom Skyddscentrums kompetensområde. Bl.a. har ju grundutbildningen för värnpliktspersonal återupptagits. Det finns goda praktiska förutsättningar och möjligheter för försvaret att utveckla och stärka sin militära närvaro i Umeå. Umeå kommun vill bistå och vara en del av den nationella återuppbyggnaden samt utvecklingen av försvarsförmågan och har pekat på att även Umeå borde vara av intresse när riksdagen beslutar sig för att återetablera regementen på viktiga platser i landet. Men den geografiska placeringen bör naturligtvis var något som försvarsmakten själv får råda över.

När det svenska försvaret nu ska rustas upp, så har Umeå goda förutsättningar att vara en del av detta!

Manifestationen i Umeå till minne av Kristallnatten

Idag har jag deltagit vid Manifestationen i Umeå till minne av Kristallnatten.

Bifogar nedan det tal som jag höll för Moderaternas räkning. (OBS! Det talade ordet gäller).

Vänner!

Mitt namn är Anders Ågren, och jag representerar Moderaterna.

Det har gått 81 år sen Kristallnatten inträffade den 9 november 1938 i Tyskland. En natt där synagoger brändes ned, judiska butiker fick skyltfönster krossade, människor fick sina hem vandaliserade och hundratals judar mördades. De förbrytelser som under de kommande åren skedde har alltsedan dess fått symbolisera människans ondska och människans förmåga att göra omänskliga gärningar.

För två år sedan besökte jag själv förintelselägret Auschwitz i Polen. Det borde fler göra i dessa dagar av historielöshet. Den kanske enskilt tydligaste symbolen för antisemitism, folkmord och terror i vår värld. Det fanns också andra läger: Dachau, Majdanek, Treblinka m.fl. Läger, vars enda syfte var slavarbete och utrotning. Det finns många lärdomar att dra av det som skedde under Förintelsen. Men sak tronar högst av dem alla: Låt oss aldrig glömma. Är det något som vi, oavsett vilken bakgrund vi har, är skyldiga dem som föll offer för nazisternas barbari – så är det att inte glömma det som skedde.

Antisemitism finns än idag. Tyvärr är den på frammarsch. I december 2018 publicerade EU:s byrå för grundläggande rättigheter en undersökning som visade på en ökad otrygghet bland Europas judar. Undersökningen byggde på svar från 16 000 judar inom EU. 90 procent upplevde att antisemitismen hade ökat de senaste fem åren. 85 procent såg antisemitismen som ett stort problem. Ungefär samma siffror när man tittar på de nedbrutna siffrorna för Sverige.

Detta måste tas på allvar! Man vittnar om trakasserier, hot, våld och förolämpningar i vardagen. Sociala medier fylls av antisemitiska inlägg, människor med judisk bakgrund utsätts för hot och trakasserier. Man möts av antijudiska yttringar på offentliga platser. I Europa, i Sverige, i Umeå.

Vi lever i en värld där hat och våldsextremism hela tiden finner nya uttryck. Detta måste bekämpas. Oavsett vilka grupperingar som är ute efter att mörda och fördriva oliktänkande. Oavsett det gäller nazister, vänsterextrema eller för den delen radikala islamister. Staten borde förbjuda deltagande i våldsbejakande organisationer.

Att samlas, påminna och uppmärksamma Kristallnatten en dag som denna är viktigt. Vi skall ta kampen. Vi ska stå enade i vår front mot antisemitism. Umeå ska stå samlat på judarnas sida.

Tack för ordet!

Umeågalan 2019

Igår var det dags för sextonde året av Umeågalan – en dag och kväll för att lyfta fram, uppmärksamma och hylla alla duktiga företagare i Umeå. Enligt uppgift var det omkring 900 gäster på plats. Det finns en mycket positiv syn på Umeå och många vill bidra till ett växande kommun och region, med allt vad det innebär. Det är för Umeå kommun viktigt att ständigt arbeta för ett bättre företagsklimat, i stort som smått.

Följande var pristagarna under gårdagen:

Årets Tillväxtföretag: Personalkollen AB

Årets VD:                                   Erica Lundgren

Årets huvudpartnerpris:        Peter Renkel

Årets teknikpris:            UmanDiagnostics AB

Årets exportföretag:   Olofsfors AB

Årets unga företagare: Mowida

Årets avknoppningsföretag: UmanDiagnostics AB

Årets hantverksstipendiat:    GH Snickerier AB

Årets företagare:                      Blomstra AB

Årets nya företagare: InfiCure Bio AB

Årets marknadsförare: Zordix AB

Umeå kommuns företagspris: Komatsu Forest AB

Flyget är viktigt för Umeå och övriga delar av länet

Flyget är enormt viktigt för Umeå och övriga delar av länet. Vänsterpartiet föreslår nu i en motion att Umeå kommun inför ett flygstopp på inrikes-, och Europaresor för kommunens alla medarbetare och förtroendevalda. Flygstoppet innebär att varken förtroendevalda eller tjänstepersoner i Umeå kommun kommer att kunna flyga vid tjänsteresor.

Syftet med Vänsterpartiets förslag till flygförbud är att uppmuntra andra till att resa klimatsmart och att påskynda en snabbare omställning. Umeå kommun har idag en resepolicy, som bland annat säger att resor som är kortare än 50 mil inte ska göras med flyg, om det inte finns en särskild anledning till det. Vid tjänsteresor i Umeå kommun ska en särskild bedömning ske vid varje resetillfälle – faktorer som avstånd, tidsåtgång, kostnadseffektivitet och miljöhänsyn är alla en del av bedömningen vid val av färdsätt.

Detta förslag om flygstopp är löjligt. Flyget spelar en viktig roll för att knyta samman hela landet och skapa möjligheter för bl.a. ett konkurrenskraftigt näringsliv även utanför storstäderna. Likaså för Umeå kommun. Kommunanställda och politiker som behöver flyga vid möten på längre avstånd, ska självklart göra det. Umeå är beroende av goda flygförbindelser, inte minst med tanke på vår geografiska placering i norra Sverige.

Flyget står i dag för 2-3 procent av människans totala koldioxidutsläpp. Det är inte flygresorna, utan utsläppen, som måste minska. Lösningen för att minska flygets negativa påverkan på miljön heter forskning och teknikutveckling – inte flygskam och förbud.

Jag hoppas att fler partier i Umeå delar vår uppfattning om att den här motionen måste avslås.

Europarådets kongress och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Summerar intressanta dagar i Frankrike och Strasbourg. Jag hade förra veckan förmånen att under tre dagar besöka både Europarådets kongress och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheter.

Min partikollega och SKL:s ordförande Anders Knape är ju ordförande för Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter. Knape är den förste svensk att leda kongressens arbete med mänskliga rättigheter, självstyrelse och rättssäkerhet. En viktig position!

Bland punkterna på plenarmötet var det bl.a. en del om lokalpolitikers utsatta situation och förutsättningar på lokal nivå i medlemsländerna. Två områden där det hettade till i kammaren under onsdagen var dels rapport från övervakningen av lokalvalen i Turkiet, dels en rapport om situationen i Ryssland kopplad till lokal och regional nivå. Intressant att på punkten om Turkiet få lyssna till Istanbuls nyvalde borgmästare Ekrem Imamoglu.

Vi hade även förmånen att träffa hela den svenska delegationen vid kongressen vid två tillfällen. En av kvällarna deltog även chefen för Sveriges ständiga representation vid Europarådet i Strasbourg, Mårten Ehnberg.

Sista dagen blev det utöver besök vid kongressen, även en träff med Andreas Månsson vid Europadomstolen. Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna är en internationell domstol som inrättades år 1959. Och har sitt säte just i Strasbourg.

Riktigt givande dagar!

Vår M-riksdagsledamot Edward Riedl blev mordhotad i fredags

Vår moderata riksdagsledamot Edward Riedl från Umeå/Västerbotten blev i fredags mordhotad.

Varför? Jo, han står upp för unga och äldres rätt att själva få avgöra om de ska äta vegetariskt eller ej. Men det gör man tydligen inte ostraffat i Umeå. Hans insändare på temat resulterade i att en person ringde upp och mordhotade honom.

Fruktansvärt att detta kan ske. Vi har yttrandefrihet i Sverige. Vi har yttrandefrihet i Umeå. Yttrandefriheten gäller även oss moderater, om någon nu trodde motsatsen.

Händelsen har också uppmärksammats nationellt av media som SVT, Expressen, Aftonbladet m.fl. Att bli hotad – och i detta fall mordhotad – för sina åsikter är ett hot mot demokratin.

Nu hoppas vi att Säpo snabbt får tag på den som gjort sig skyldig till hotet.

Så här skrev Edward själv på sin Facebooksida om händelsen:

”Har precis blivit mordhotad för min insändare i dagens VK!

En person blev uppenbart så arg på min insändare i dagens Västerbottens-kuriren att personen tyckte att mordhot var befogat.

Jag står alltså i artikeln upp för rätten att både äta kött likväl som vegetariskt inom våra kommunala verksamheter.

Det har alltså gått så långt att de intoleranta vegetarianerna som vill förbjuda våra unga och äldre i kommunens verksamheter från att äta kött också tycker mordhot mot meningsmotståndare är befogat.

Äldre som jobbat och slitit ett helt liv ska jäklar i mig inte mot sin vilja berövas köttbullar, falukorv och skinka när de hamnar på hemmet. I förskola och skola är det lika självklart att barn och elever själva ska välja om de vill äta vanlig mat med kött eller vegetariskt. Jag tänker försvara rätten att både äta kött och vegetariskt. Men det är numer alltså en extrem uppfattning som hitintills bara moderaterna står upp för i Umeå. Dessutom är det förknippat med mordhot att ha den uppfattningen.

Jag har nu kontakt med riksdagens säkerhetsenhet för vidare hantering.”

Skamligt! De sex extrema islamisterna utgör “kvalificerade säkerhetshot”, får beslut om utvisning, men släpps ändå fria!

Igår kom regeringens beslut: sex radikala islamister – som enligt Säpo utgör ett hot mot rikets säkerhet – ska utvisas från Sverige. Två av dessa personer har tydlig koppling till Umeå. En av dem är imam i Umeå och har bl.a. varit kassör i förskolan Bilaal. Men utvisningarna kommer inte kunna verkställas. Och nu ska männen släppas ur förvar, enligt rapporter i olika media.

Detta är ju fullständigt bisarrt.

Av hänsyn till att de sex utvisningsdömda islamisterna löper risk att straffas i sina hemländer, så får de gå fria i Sverige istället. Trots att regeringen enligt inrikesminister Damberg (S) anser att islamisterna utgör “kvalificerade säkerhetshot”. Trots att Säpo anser att det faktiskt går att utvisa dem till deras hemländer om man bara får vissa garantier.

Detta är skamligt. Omsorgen om de som hotar Sveriges säkerhet är alltså viktigare än omsorgen om Sverige och våra egna medborgare.

Tilltron till Sveriges förmåga att bekämpa terrorism och extremism stärks inte av detta agerande. För att uttrycka sig milt.

Jag ser att även tidigare kommunalrådet Lennart Holmlund (S), Jan Hägglund (AP) och Peder Westerberg (L) bloggat om detta.

Regeringens utvisningsbeslut borde verkställas omedelbart!

Miljöpartiets symbolpolitik hotar Umeås utveckling!

Jag skriver i VK tillsammans med Lena Riedl, som är vice ordförande för kommunstyrelsens hållbarhetsutskott. VK har kortat ner texten, så här kommer den fullständiga versionen.

Miljöpartiets symbolpolitik hotar Umeås utveckling!

Sveriges kommuner är viktiga i det svenska miljöarbetet, med ansvar för bland annat samhälls- och stadsplanering, energi och VA, upphandlingar och långsiktiga investeringar. I en något märklig debattartikel (21/10) skriver Miljöpartiets gruppledare Nils-Seye Larsen om Moderaternas miljöpolitik i Umeå. Han menar att vi inte gjort något för klimatet och aldrig har några förslag. Det är naturligtvis fel. 

Moderaterna betonar däremot vikten av ekonomisk tillväxt och teknikutveckling för att komma tillrätta med klimatfrågans utmaningar. Umeå kan som kommun stå med rak rygg i miljöfrågan. Vi moderater har aktivt varit delaktiga i de kontinuerliga satsningar som vi gjort för en bättre miljö i Umeå. Det mesta av åtgärder som nämns i artikeln, t.ex. ökad turtäthet i kollektivtrafiken och utbyggnad av gång- och cykelleder, har vi genomfört i Umeå i politisk enighet. Sedan år 2005 har utvecklingen varit fantastisk gällande bussåkande. Kollektivtrafikresandet har ökat med 130 procent och satsningen på elbussar har blivit lyckad.

Men Seye Larsens okunskap om all detta har kanske att göra med den korta tid han varit med i kommunpolitiken – det var ju knappt ett år sedan han tog över ledningen för Miljöpartiet när de gamla aktiva i partiet sparkades ut. 

Han slår sig för bröstet över allt som hans parti bidrar med i Umeåpolitiken. Jo, vi har noterat att Miljöpartiet har förändrats det sista året. MP-politiker som nonchalerar hedersförtryck. MP-företrädare som polisanmäler politiska motståndare. MP-politiker som inte gillar kampen mot islamismen, och därför ifrågasätter att Arbetarpartiet ska få kommunalt partistöd. MP-politiker som från läktaren avbryter kommunfullmäktiges sammanträden, MP-politiker som hyllar detta beteende, MP-politiker som deltar i Extinction Rebellions olagliga aktioner att blockera trafiken i centrala Umeå. Så visst har Miljöpartiet i Umeå förändrats. Men inte till det bättre.

Vi moderater anser att det är viktigt med politik som ger goda resultat – inte symbolpolitik. Såväl på riksplanet som lokalt. Miljöpartiets kamp i Umeå mot tillväxt, mot goda flygförbindelser, mot bilister, mot bönder är ju inget annat än destruktiv symbolpolitik.

Sverige har kommit långt i jämförelse med andra länder när det gäller klimatåtgärder. Så sent som i januari kunde vi läsa att Sverige är bäst i världen på att leva upp mot sina åtaganden enligt Parisavtalet. Detta enligt en årlig ranking, som låtit 350 experter bedöma 56 länder samt EU som helhet. I Sverige hamnar Umeå kommun på plats 9 av 290 i årets kommunrankning av Sveriges hållbaraste kommuner. Umeås miljöarbete har uppmärksammats internationellt, där vi tre år har varit nominerade och kommit till final gällande utmärkelsen Europas miljöhuvudstad. Umeå ligger långt framme inom miljöområdet, vilket är positivt! Så nej, vi moderater har inget att skämmas över. Oavsett vilka otrevliga debattartiklar som Seye Larsen skickar till VK.

Luften i centrala Umeå blir steg för steg renare. 2018 uppvisade de bästa mätresultaten för luftkvalitén sedan mätningarna påbörjades år 2003. Det är positiva nyheter, även om mycket arbete kvarstår. Enligt rapporten från Umeå kommun är årsmedelvärdet för kvävedioxid det lägsta sedan mätningarna påbörjades år 2003. För sjunde året i rad klaras dessutom EU-gränsvärdet för kvävedioxid och miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet. En annan positiv nyhet i mätresultaten är att halterna av partiklar är låga och överskrider varken miljökvalitetsnormen eller miljömålsnivåerna. Umeå kommuns åtgärdsprogram för renare luft i centrala Umeå ger resultat.

Miljö- och klimatpolitiken måste baseras på sådant som faktiskt ger resultat. Konjunkturinstitutet liksom Riksrevisionen har exempelvis konstaterat att den nu omvalda regeringen bedriver en ineffektiv miljöpolitik. Risken är att vi får samma situation i Umeå lokalt, med ett Miljöparti som föredrar skadlig och tillväxthämmande symbolpolitik.

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

Lena Riedl

Vice ordförande, kommunstyrelsens Hållbarhetsutskott (M)

Uppskattat möte med Strömmer i Nordmaling!

Igår kväll gästades Moderaterna i Nordmaling av vår partisekreterare Gunnar Strömmer. Temat för mötet var “Lag och ordning”. Mycket trevligt och god stämning!

Enligt den Nationella trygghetsundersökningen som görs varje år uppger 28 procent av befolkningen 2019 att de känner sig mycket eller ganska otrygga, eller att på grund av otrygghet undviker att gå ut ensamma under sena kvällar i sitt bostadsområde.

Tryggheten måste öka i samhället. Vi behöver fler poliser, mer resurser till hela rättskedjan, hårdare straff, men också arbeta mer med förebyggande åtgärder. Moderaterna har den bästa politiken för att stärka tryggheten. Vi satsar de resurser som krävs för att nå målet om 10 000 fler polisanställda till 2024. Moderaterna föreslår också 3000 kr mer i lön varje månad för poliser, en betald och reformerad polisutbildning, mer kameraövervakning och att slopa dagens form av mängdrabatt för de som döms för flera brott samtidigt.

Hög aktivitet hos Moderaterna i Västerbotten!

Årets tredje nummer av Nordsvenskan kom i brevlådan igår. Det är medlemstidningen för Moderaterna i Västerbotten som utkommer fyra ggr per år. Redaktör är riksdagsledamot Edward Riedl.

Ett av de populäraste inslagen i tidningen är sidorna under rubriken ”Hänt i länet”. Där kan man läsa dels om studiebesök, arrangemang och kampanjer som varit runt om i länet bland de moderata lokalföreningarna – talarkvällar, studiebesök m.m. Vidare finns läsning om Moderata Ungdomsförbundet, Moderata Studenter, Moderatkvinnorna, Moderata Seniorer och Öppna Moderater etc etc.

I detta nummer är det dessutom två sidor om den framgångsrika moderata Norrlandskonferensen, då ledande M-företrädare från Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland samlades i Umeå i slutet av september för en genomgång av aktuell politik.

Bli medlem så får även Du ta del av allt som händer bland M i Västerbotten!