Anders Ågren

Blodomloppet i Umeå – vilken folkfest!

I tisdags var det dags för årliga Blodomloppet i Umeå, en riktig folkfest som man brukar säga.  Även detta år med start och målgång i centrala Umeå, Skeppsbron nere på kajen i anslutning till Umeälven. Ca 7500 deltagare i de olika klasserna: promenad 5 km, löpning 5 km och löpning 10 km. Moderaterna i Umeå deltog som vanligt. I år hade vi tre lag. Vi brukar alltid samlas för lagbilden framför stadshuset ca en timme innan start. För egen del blev det fem km löpning detta år.

Ett av många bra arrangemang i Umeå!

Alla partier i Umeå måste tydligt ta avstånd från islamism!

Alla politiska partier i Umeå måste tydligt ta avstånd från islamism. På samma sätt som alla tidigare har tagit avstånd från exempelvis nazism.

Men när det gäller att markera mot islamism så blir det på sina håll märkligt och oroväckande tyst. Det är inte bra för Umeå.

Sverige har fler våldsbejakande islamister än någon gång tidigare och gruppen utgör också den största attentatsrisken. Det är en mycket allvarlig utveckling och vikten av konkreta åtgärder som Säkerhetspolisen har efterfrågat är akut.

Runt 300 personer från Sverige bedöms ha rest till Syrien och Irak för att ansluta sig till IS. Många av dessa har återvänt – ca 150 st – och andra avser att återvända till Sverige. När det gäller personer med kopplingar till islamistiska terrororganisationer, så finns det ett antal i Umeå. Detta enligt ett skriftligt svar, som finns till den interpellation jag inlämnat och som ska diskuteras på måndag. Min interpellation skrevs för mer än två månader sedan, och sedan dess har det ju hunnit hända oroväckande mycket i Umeå.

Umeå kommun var en av ca 40 kommuner som nyligen kallades ned till Stockholm med anledning av att IS-terrorister som varit i Syrien/Irak kan befaras återvända eller redan har återvänt.

Säpo har slagit till mot ledande extrema islamister runt om i Sverige, och tagit sex personer i förvar. Det är ett unikt agerande från säkerhetspolisens sida. En imam i Umeå har tagits i förvar, och likaså sonen till imamen i Gävle som har haft en framträdande roll i Umeå.

Säpo intresserar sig, enligt artiklar i VK, för den muslimska förskolan Bilaal med avdelningar på Ersboda och Ålidhem. Den svenske terrorexperten Magnus Ranstorp förklarar att imamen i Umeå, som tagits i förvar är en av centralgestalterna i den extrema radikala islamiströrelsen, och att ett dussintal personer i Umeåområdet med koppling till imamen är att betrakta som våldsbejakande islamister. Förskolor och skolor har på sina håll i landet blivit inkomstkällor för islamistiska extremister, och det skulle kunna förklara intresset från Säpos sida i detta fall.

Oroväckande är då att en ledande V-politiker i Umeå – som enligt egen utsago till VK själv känner den muslimske ledaren – omedelbart gick ut och förklarade att ingen (!!!) koppar ihop imamen med extremism. Oj. Det väcker onekligen följdfrågor…..

Mer om det senare.

Arbetarpartiets gruppledare Jan Hägglund har på ett tydligt sätt redogjort för omständigheter kring detta med islamismens olika förgreningar, och även Liberalernas gruppledare Peder Westerberg har skrivit om sina försök att varna ledande S-politiker och tjänstemän i kommunen sedan några år tillbaka.

På måndagens kommunfullmäktige kommer vi att diskutera olika aspekter av detta.

Jag har lämnat in en interpellation om förekomsten av våldsbejakande islamism i Umeå. Hur många individer man tror att det rör sig om, samt hur kommunen arbetar för att motverka den radikala islamismen.

Peder Westerberg (L) har lämnat in en interpellation om hur vi kontrollerar och försäkrar oss om att skattepengar – föreningsstöd och projektpengar – inte ska gå till dessa extremister.

Jan Hägglund (AP) har lämnat in en interpellation om kommunens rutiner och regler för uthyrning av föreningslokaler. Så att vi inte hyr ut lokaler till islamister och andra extrema grupperingar. Sådant måste förhindras.

Jag förväntar mig att alla politiska partier i Umeå tydligt tar avstånd från islamism. På samma sätt som det är självklart att ta avstånd från exempelvis nazism.

Inte minst borde Socialdemokraterna i Umeå, som kommunens största parti, komma ut på banan. Ser ni inte islamismen som ett hot?

 

Sexualbrotten måste bekämpas med kraft!

Sexualbrotten ökar kraftigt runt om i landet. Vi har sett en liknande utveckling i Umeå. Vi moderater tar detta på största allvar.

Vi vet sedan tidigare att otryggheten bland unga tjejer i Umeå är utbredd. 4 av 10 är otrygga när de går hem ensamma om kvällarna, och antalet anmälda sexualbrott har ökat dramatiskt i Umeå.

Under senare år har sexualbrotten ökat kraftigt i Umeå. Sedan år 2012 har antalet anmälda våldtäkter fördubblats, och antalet sexuella ofredanden har nästan fördubblats. Mellan år 2017 och 2018 ökade antalet anmälda våldtäkter i Umeå med 32 procent. Detta enligt den aktuella statistiken från Brå.

Det är en fruktansvärd utveckling! Kvinnor i Umeå ska inte behöva oroa sig för att bli utsatta för våldtäkter, sexuella ofredanden eller annat. Utvecklingen går sedan flera år åt helt fel håll.

På måndag kommer vi – förhoppningsvis – att diskutera denna allvarliga utveckling i Umeå, då jag sedan tidigare har lyft ärendet genom en interpellation till Hans Lindberg. Interpellationen bifogas nedan.

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

4 av 10 tjejer i Umeå otrygga när de går hem på kvällarna

Otryggheten ökar i vårt samhälle. Bland kvinnor i åldern 20–24 år uppger 42 procent att de ofta valt en annan väg, för att de känt sig otrygga och oroliga för att utsättas för brott. Detta enligt nationell statistik. 4 av 10 tjejer i Umeå i åldern 13-18 år, känner sig otrygga när de går hem på kvällarna enligt en lokal undersökning. Vi moderater tar deras oro på allvar.

Nyligen presenterades resultaten av Unga 18-enkäten. Undersökningen genomförs vartannat år av Umeå kommun och riktar sig till ungdomar i åldern 13–18 år. En mycket stor andel tjejer i åldern 13-18 år uppger alltså att de känner sig otrygga när de går hem ensamma på kvällen. 41 procent är bl.a. rädda för sådant som att bli överfallna eller våldtagna när de går hem.

Samtidigt ser vi en kraftig ökning i Umeå när det gäller sexualbrott under senare år, såväl antalet anmälda våldtäkter som antalet sexuella ofredanden.

Utvecklingen i Umeå går åt fel håll. Umeå ska vara en trygg kommun att vistas i, oavsett tid på dygnet.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till kommunstyrelsens Hans Lindberg (S):

  1. Hur ser du på den utbredda otryggheten bland unga tjejer i Umeå?
  2. Hur ser du på den kraftiga ökningen av våldtäkter och sexuella ofredanden i Umeå?
  3. Anser du att Umeå kommun gör tillräckligt beträffande trygghetsskapande frågor?
  4. Finns det något ytterligare Umeå kommun borde göra för att öka tryggheten och minska brottsligheten?

Umeå 2019-03-31

Anders Ågren, Kommunalråd (M)

Stort grattis till nyvalda styrelsen för Moderatkvinnorna på nationell nivå!

I helgen hade Moderatkvinnorna på nationell nivå stämma på M-partihögkvarteret på Blasieholmen i Stockholm, med ombud från alla länsförbund i hela landet.

Moderata kvinnoförbundet bildades redan 1912. Numera går det under namnet Moderatkvinnorna – med utrymme för friare arbetsformer och organisation. Ett stort antal politiska propositioner behandlades under stämman, och en ny styrelse valdes. Alla val skedde i enighet.

Ett stort grattis till den nyvalda styrelsen, och för egen del ger jag ett extra stort grattis till min fru som nu gör comeback i den nationella styrelsen. Åsa var invald i styrelsen åren 2005-2011, varav åren 2009-2011 som andra vice ordförande. Hon avböjde omval när hon flyttade ner hit till Västerbotten från Norrbotten år 2011. Men nu gör hon alltså comeback!

Här på bild den nyvalda styrelsen: Joanna Sjölander (Östergötland), Marie Oudin (Värmland), Åsa Ågren Wikström (Västerbotten), Josefin Malmqvist ordförande (Stockholm), Caroline Högström (Västmanland) och Annsofie Thuresson (Skåne). Anna-Lena Holberg (Västra Götaland) saknas på bilden.

 

Vårpromotion vid Umeå universitet 2019!

Igår gick Umeå Universitets högtidliga doktorspromotion av stapeln i Aula Nordica. En lång rad doktorer tog emot sina insignier – doktorshatt/lagerkrans, guldring och diplom – från respektive fakultet, samtidigt som en rad priser också delades ut. Det var även promotion av jubeldoktorer (50 år efter promotionen kan en doktor promoveras till jubeldoktor). Jag och hustrun var på plats, och på bilden ses rektor Hans Adolfsson som höll inledningstalet.

Därefter var det efterföljande vårbankett, med tal och underhållning. En fest då jubeldoktorerna, doktorerna och pristagarna firas och hyllas. Vi har ju ett mycket gott samarbete mellan kommunen och universitetet, och undersökning efter undersökning visar att Umeå universitet ligger i toppklass. Något vi skall vara riktigt stolta över!

Var vaksam på de extrema islamistiska miljöerna i Umeå!

Foto från dagens expressen.se

Umeå måste vara vaksamma på de radikala islamistiska miljöerna. Bra att Säpo agerar.

Nu är det alltså en terrordömd IS-anhängare som arrangerar demonstration i Stockholm till stöd för de fem personer som Säpo slagit till mot. Varav alltså två har direkta kopplingar till Umeå.

Säpo har även ögonen på den muslimska förskolan Bilaal i Umeå och frågor kring dess ekonomi, kunde vi läsa i dagens VK. Bilaal driver förskolor med muslimsk inriktning på Ålidhem och Ersboda, men också i Gävle.

Terrorforskaren Magnus Ranstorp intervjuas i dagens VK: “När det gäller imamen i Umeå säger terrorforskaren Ranstorp att det är fråga om ett dussintal personer i Umeåområdet som är kopplade till honom, och som i sin tur anses vara extremister. – Dessa personer är våldsbejakande, men vi ser ingen risk om att det föreligger något hot inom ert område, i Umeå eller i närområdet, förklarar Ranstorp.”

Det här måste tas på största allvar, och väcker många frågor även för Umeå kommuns egen del. Återkommer om den delen.

Expressen idag: ”De senaste veckorna har Säkerhetspolisen slagit till mot fem framträdande personer inom radikalislamistiska miljöer i Sverige.
Säpo har begärt och fått Migrationsverket att ta följande personer i förvar: Gävleimamen Abo Raad och hans son, imamen Hussein Al-Jibury i Umeå och imamen Fekri Hamad från Västerås. I torsdags togs den muslimska friskolan Vetenskapsskolans vd Abdel-Nasser el Nadi, 54, också i förvar. Alla ingår i samma radikala islamistiska miljöer.”

 

Ny näringslivsstrategi för Umeå kommun måste kompletteras med viktiga delar!

På kommande KF är ett av ärendena antagande av en näringslivstrategi för Umeå kommun. Syftet är bl.a. att möjliggöra fler etableringar, skapa ett bättre företagsklimat och utveckla besöksnäringen. På det stora hela är det ett bra dokument och goda ambitioner, även om det intressanta kommer i nästa steg då man ska ta fram mätbara mål och konkreta insatser. Det gäller ju att gå från ord till handling.

En strategi i sig fyller ju inget egentligt syfte, om den inte leder till resultat.

Från Moderaterna hade vi ett antal tillägg- och ändringsyrkanden.

Bl.a. saknade vi en viktig del gällande landsbygdens betydelse för Umeås tillväxt. Vi moderater är en tydlig politisk kraft för fortsatt stark tillväxt i Umeå, som måste komma både stad och landsbygd till del. Inte minst borde den förra mandatperiodens debatt om landsbygdens villkor förplikta, när KF nu ska ta beslut om strategi för näringslivets villkor. Umeå måste kunna erbjuda de bästa levnads- och utvecklingsbetingelserna även för boende och företagande på landsbygden. Det handlar om att skapa förutsättningar för bebyggelse, att kunna utveckla det lokala näringslivet, stärka befintlig infrastruktur och säkerställa service som skolor och annat. Inte minst jordbrukets betydelse för en växande region kan nämnas. En tillväxt för både stad och landsbygd således.

Likaså går det inte att ducka för problemet med den smått absurda höga kommunalskatten i Umeå. Detta är också skadligt för Umeås företagsklimat. Skatten i Umeå är ca två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. Av landets 20 största kommuner har Umeå kommun högst kommunalskatt. Det innebär att en genomsnittlig familj där två vuxna arbetar, betalar ca 11 000 kr mer per år i skatt i Umeå, än de som bor i jämförbara kommuner. Viktigt för att vara en attraktiv kommun och region är att ha ett lägre skattetryck.

För Umeå och övriga delar av norra Sverige är goda flygförbindelser A och O. Vi vill därför tydligare markera detta och i näringslivstrategin understryka att vi i samarbete med Swedavia måste möjliggöra och stötta en fortsatt utveckling av Umeå Airport, i funktionen som regional flygplats.

En annan del är den märkliga självbild som ibland sprids från offentligt håll i Umeå. I dokumentet lyfts fram den öppna och progressiva anda som enligt dokumentet präglar Umeå, och att denna anda bidrar till att möjliggöra ett växande näringsliv. I så fall en sanning med modifikation.

Det finns mycket kvar att göra i Umeå när det gäller synen på företagare, entreprenörer och företagande. I återkommande undersökningar bland verksamma företagare placerar sig Umeå bland de allra sämsta kommunerna i landet, när det gäller sådant som allmänhetens attityd till företagande, skolans attityd till företagande, medias attityd till företagande, liksom politikers och tjänstemäns attityd till företagande.

Det är ju snarast en prioriterad utmaning att vända denna negativa syn på företagande och välfärdsskapande som präglar mycket av debatten och diskussionerna i Umeå.

Sedan finns det en rad andra saker som vi moderater ville komplettera strategin med i kommunstyrelsen, däribland sådant som att öppna upp kommunal verksamhet för konkurrens, uppmuntra till bildandet av intraprenader inom kommunal verksamhet, utreda och avveckla eventuell förekomst av osund konkurrens, uppmuntra till valfrihet inom välfärden. Det sistnämnda ger fler privata aktörer och fler arbetsgivare för personalen att välja mellan.

Det är viktigt att Umeå kommun har ett positivt företagsklimat.

Självklart är det mycket som fungerar bra i Umeå, men inget är så bra att det inte kan bli bättre.

Från Moderaterna hoppas vi nu att fler partier sluter upp bakom våra tillägg- och ändringsförslag beträffande näringslivsstrategi för Umeå kommun. Liberalerna har redan gjort det, vilket vi välkomnar.

Vi måste stå upp för demokratin i vårt land – bekämpa kommunism, nazism och våldsbejakande islamism.

Jag har försökt få nedanstående insändare publicerad i Folkbladet och VK, men utan vidare framgång. Så därför lägger jag upp den på bloggen.

En uppföljning av kritiken mot Vänsterpartiets agerande i Umeå i samband med 1:a maj och deras samarbete med kommunistiska organisationer. Reaktionerna från hela landet  blev ju omfattande, och även partiledare Jonas Sjöstedt tog avstånd från sina partivänners agerande i Umeå. Men (V) i Umeå backade inte en millimeter.

Vänsterpartiets diktaturkramande skämmer ut Umeå!

Sverige har demokrati sedan 100 år tillbaka. Men i Umeå valde Vänsterpartiet – Sveriges gamla kommunistparti – att öppet samarbeta med Kommunistiska Partiet och marxistiska organisationen Revolution. År 2019. Organisationer som vill avskaffa demokratin, genomföra revolution och införa diktatur i Sverige. Detta är en skandal av stora mått.

Händelsen har fått stor nationell uppmärksamhet, och blev nyhet på såväl Rapport som i våra stora dagstidningar. Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt har tagit avstånd från sina partivänners agerande, men fick direkt mothugg från V-politiker i Umeå.

Vänsterns gruppledare Ulrika Edman avfärdar hela diskussionen som en ”icke-fråga”. V i Umeå viker inte en millimeter, anser inte att de har gjort något fel och deras lokala företrädare menar att partiledaren själv måste ha känt till detta sedan tidigare. Att demonstrera tillsammans med kommunister gör man ju tydligen varje år (!) i Umeå. Ja, den informationen gjorde ju inte saken bättre.

Att demonstrera gemensamt med de grupper som vill störta vår demokrati och införa proletariatets diktatur – det är alltså inget konstigt bland Vänsterpartiets folkvalda här i Umeå. De har ju ”en gemensam analys till kritiken av dagens samhälle, men inte fullt ut hur vi löser det.”, för att citera en av V-fullmäktigeledamöterna som intervjuades i en av våra lokaltidningar.

I Umeå är det oroväckande många människor som av någon anledning inte verkar bry sig om kommunismens illdåd. Trots att kommunismen under 1900-talet mördat omkring fyra gånger fler än nazisterna, så verkar det fortfarande vara många i Umeå som sympatiserar med just kommunismen. Det är skamligt.

Är det därför så många som 16 procent av umeåborna röstade på Vänsterpartiet i kommunvalet 2018? Att man inte bryr sig om kommunismens massmord och terror? Nej, det tror jag självfallet inte. Jag tror helt enkelt att de flesta umeåborna inte har insett vilka tankar och idéer som finns representerade inom V lokalt i Umeå.

Kommunismens facit är tydligt: folkmord, diktatur, koncentrationsläger, förföljelser, terror. Omkring 110 miljoner människor har dödats i kommunismens namn under 1900-talet. Och det gamla svenska kommunistpartiet (som efter namnbyten genom åren numera heter Vänsterpartiet) styrdes under många år direkt från Sovjetunionen och av Stalin.

Vänsterpartiets samarbete med revolutionära kommunister – och ovilja att göra avbön – är en skam för Umeå. Vi måste stå upp för demokratin i vårt land. Och bekämpa kommunism, nazism och våldsbejakande islamism. Hur svårt kan det vara att ta ställning för svensk demokrati?

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

Förekomsten av våldsbejakande islamism i Umeå

Sverige har fler våldsbejakande islamister än någon gång tidigare och gruppen utgör också den största attentatsrisken. Det är en mycket allvarlig utveckling och vikten av konkreta åtgärder som Säkerhetspolisen har efterfrågat är akut. I Norge finns redan lagstiftning på plats, som kriminaliserar deltagande i en terrororganisation. Men inte i Sverige.

Runt 300 personer från Sverige bedöms ha rest till Syrien och Irak för att ansluta sig till IS. Många av dessa har återvänt – ca 150 st – och andra avser att återvända till Sverige. En av ca 40 kommuner som pekats ut, där det finns risk att IS-terrorister har återvänt eller riskerar att återvända, är Umeå.

Redan för två månader sedan lämnade jag in en interpellation om detta till Hans Lindberg (S), som ska behandlas i kommunfullmäktige. Tyvärr hann den inte diskuteras i mars eller april, men den ligger först i tur av interpellationerna på KF-sammanträdet i maj.

Det finns all anledning att noggrant följa, bevaka och bekämpa den militanta islamismen i Sverige.

En allvarlig och högaktuell fråga även i Umeå.

 

Interpellationen bifogas nedan.

 

Förekomsten av våldsbejakande islamism i Umeå

I kommuner runt om i Sverige finns personer med kopplingar till olika terrororganisationer. Bland de mest aktuella i vår tid är islamistiska terrororganisationer som IS. Personerna kan vara födda i Sverige och kommit i kontakt med extrem islamism under livets gång, eller vara invandrade med extrema islamistiska åsikter. Ett aktuellt fenomen är att personer boendes i Sverige reser ut i världen för att ansluta sig till terrororganisationer och handla för dessa i krigszoner, för att sedan återvända hem till Sverige.

Sverige får snart en ny moderniserad terrorlagstiftning för att rättsväsendet enklare ska kunna döma personer som sympatiserar och bistår terrororganisationer. Översynen av befintlig lagskriftning bygger på en upptrappning av terrorrelaterat våld i omvärlden, men även kommunernas och statens behov av att kunna hantera personer med koppling till terrorverksamhet som av olika anledningar tar del av det svenska välfärdssamhället.

Det har nyligen i massmedia (bl.a. SR P4 och SVT Västerbotten) uppmärksammats att anhängare till terrorsekten IS har återvänt från Syrien till Västerbotten, däribland till Umeå. Umeå kommun har också identifierat ett antal personer med kopplingar till terrororganisationen IS som befinner sig i kommunen.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till kommunstyrelsens Hans Lindberg (S):

  1. Hur många personer med koppling till islamistiska terrororganisationer – såsom IS – bedömer man att det finns i Umeå?
  2. Om det framkommer att det finns personer med anknytning till islamistiska terrororganisationer i Umeå, hur hanterar kommunen dessa individer då?
  3. Kan du beskriva vilka insatser som Umeå kommun vidtar i arbetet mot våldsbejakande islamism?

Umeå 2019-03-14

Anders Ågren, Kommunalråd (M)