Anders Ågren

Mer pengar från staten till välfärden i kommuner och regioner. Tack vare M, KD, V och SD.

Grattis till landets regioner och kommuner. Moderaterna har samlat oppositionen, och kör över regeringen och dess stödpartier.

Det blir mer pengar från staten till välfärden. Förhandlingarna mellan Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna blev klara tidigare i veckan och Sverigedemokraterna har meddelat att de stödjer den framförhandlade extra ändringsbudgeten. Det betyder att förslaget har en majoritet i både finansutskottet och i riksdagen. Det kommer att bli en behandling av Moderaternas utskottsinitiativ i flera utskott innan det sedan hamnar på riksdagens bord för beslut. Totalt innebär det 7,5 miljarder kronor mer till välfärden och av dessa hamnar 197 miljoner kronor i Västerbotten.

M, V och KD har kommit överens om finansieringen av den extra ändringsbudgeten. Flera av regeringens och januaripartiernas reformer rivs upp. Bland annat tas sänkt arbetsgivaravgift för nyanlända bort, med motiveringen att det är en dålig och ineffektiv reform. Regeringens förslag om utvecklingstid, där vissa personer med jobb ska få betalt för att inte arbeta, tas även bort.

För Västerbotten blir det en snabb budgetförstärkning för länets alla kommuner och regionen på ytterligare 197 miljoner kronor.

Hade hela Moderaternas budget gått igenom i höstas hade det blivit ännu mer pengar.

När ärendet lite längre fram klubbas i riksdagen, så blir budgettillskottet enligt följande för 2020:

Region Västerbotten: 59 miljoner kr

Nordmaling 3,6 milj

Bjurholm 1,2 milj

Vindeln 2,8 milj

Robertsfors 3,4 milj

Norsjö 2 milj

Malå 1,6 milj

Storuman 3 milj

Sorsele 1,3 milj

Dorotea 1,3 milj

Vännäs 4,5 milj

Vilhelmina 3,4 milj

Åsele 1,4 milj

Umeå 65,5 milj

Lycksele 6,2 milj

Skellefteå 37 milj

Hedersförtrycket måste bekämpas!

Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men jämställdheten hotas av hederskultur och fundamentalism. Krafter som vill vrida tillbaka klockan och begränsa kvinnors frihet. Vi ser det även i vår kommun Umeå.

Umeå och övriga delar av vårt land måste ta kampen mot hedersförtryck! Hederskulturen ger uttryck för värderingar som inte hör hemma i Sverige. Det krävs krafttag för att förebygga, förhindra och straffa hedersrelaterad brottslighet och förtryck.

Moderaterna föreslår bl.a:
✅ Kartlägg hedersförtryckets utbredning bland elever på grundskolor och gymnasieskolor.
✅ Skärpta straff för hedersförtryck.
✅ Fler fall av hedersförtryck bör leda till utvisning. Motarbetar man svenska värderingar om jämställdhet, individualism och mångfald – då har man förverkat sin rätt att fortsätta vistas i Sverige.
✅ Nyanlända måste tidigt utbildas i våra lagar och värderingar om jämställdhet och individens okränkbarhet.
✅ Yrkesgrupper som polis, socialsekreterare, lärare och vårdpersonal ska utbildas om hedersrelaterat våld och förtryck.
✅Kriminalisera de så kallade moralpoliserna genom ett särskilt brott – olaga frihetsbegränsning – som förbjuder tvång och otillbörliga påtryckningar som syftar till att upprätthålla heder. Brottet ska kunna leda till fängelse i tre år.
✅ Begränsa moralpolisernas tillträde till allmänna platser genom en möjlighet att meddela tillträdesförbud för personer som skapar otrygghet och begränsar andra personers rörelsefrihet i hederns namn.

Stort grattis till Brännbollsyran!

Foto: Melina Hägglund

Brännbollsyran vann igår utmärkelsen ”Årets Arrangemang” på Sveriges största gala för livemusik, Sweden Live. Så kul och välförtjänt!

Ett stort grattis till Brännbollsyran och gänget som arrangerar festivalen! Umeå kommun har all anledning att hylla arrangörerna och lyfta dem till skyarna. Vilka makalösa marknadsförare av Umeå. Vilka eldsjälar och visionärer. Vilka proffs!

Juryns motivering till priset: “Arrangemanget har sina rötter i föreningsvärlden och varumärket har 40 år på nacken. Men i dess nuvarande regi har det existerat sedan 2013, och sedan dess har utvecklingen har varit explosionsartad. Med adress till en modern publik är festivalen idag inte bara en kommersiell succé utan också ett givet stopp för våra största nationella artister såväl som ett slående antal internationella namn. Omvandlingen av Brännbollsyran är en av 2010-talets stora framgångssagor i den svenska livemusiken.”

Brännbollsyran är utan konkurrens Umeås populäraste årliga arrangemang. Fjärde största festivalen i Sverige.  Gänget bakom Brännbollsyran – David Arkhult, Peter Arkhult, Gustav Pettersson och Christoffer Lundström – förbluffar och imponerar när de år efter år lyckas locka världsstjärnor till Umeå och norra Sverige. Allt ifrån Martin Garrix, Sebastian Ingrosso, Kygo, Steve Angelo till förra årets Marshmello. TACK!  2019 lyckades man återigen slå publikrekord med  fantastiska 16 500 sålda biljetter per dag. Utsålt.

Ett proffsigt och väl genomfört arrangemang, vilket vi har vant oss vid numera. Brännbollsyran har haft en mycket bra utveckling. Vid starten år 2013 (7000 biljetter) och sedan har det bara gått uppåt! Bra artister, rekordpublik och god stämning. Det här arrangemanget är mycket viktigt för hela Umeå – fantastiskt bra för besöksnäringen och handeln när många kommer hit från andra kommuner och andra delar av landet. Hotellen är fullbokade, och dagarna med cupdeltagare och festivalbesökare lever verkligen upp till epitetet folkfest.

Genom åren har Umeå kommun på skamliga sätt försökt motarbeta Brännbollsyran. Allt från pinsam polisanmälan till att allmänt försvåra festivalens genomförande. Vi moderater har konsekvent tagit ställning FÖR festivalen. Jag hoppas att vi nu kan slippa detta tjafs i framtiden.

Brännbollsyran gör gott för Umeå! Umeå kommun ska vara stolta och tacksamma över det arbete som arrangörerna lägger ned på detta evenemang. Återigen – ett stort, varmt och hjärtligt TACK och GRATTIS!

M samlar oppositionen för en extrabudget för välfärden – kör över S/MP-regeringen och deras stödpartier

Moderaterna har samlat oppositionen och fått stöd av KD, V och SD för mer pengar till välfärden.

Vi ser hellre att skattebetalarnas pengar går till lärare och undersköterskor än friår och ineffektiva anställningssubventioner.

Bra när riksdagens partier äntligen kan ägna sig åt sakpolitik, istället för att diskutera om vem som får fika med vem. Det får vara slut med sådant trams.

Extrabudgeten omfattar 2,5 miljarder kronor och går utöver de tillskott på 5 miljarder kronor som regeringen nyligen har presenterat.

Totalt sett kommer de generella statsbidragen till välfärden därför öka med 7,5 miljarder kronor under 2020.

Extrabudgeten är fullt finansierad genom att Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna väljer att prioritera bort dyra satsningar som inte ger resultat.

Förslaget till extra ändringsbudget kommer att tas upp på finansutskottets sammanträde den 23:e januari.

✅ Lärare

✅ Undersköterskor

✅ Sjuksköterskor

❌ Friår

❌ Ineffektiva anställningssubventioner

M står upp för individen, skattebetalarna och företagarna!

Skriver i dagens VK:

M står upp för individen, skattebetalarna och företagarna!

Vem tar individens, skattebetalarnas och företagarnas parti i Umeå? Den frågan ställer sig ledarskribenten Petter Bergner i VK (16/1). Han efterlyser ett mer liberalt inslag i debatten för att balansera Socialdemokraterna. Jag måste ge honom rätt.

Jag och Moderaterna lovar att öka takten, driva den lokala debatten tydligt åt höger och med kraft stå upp för såväl liberala som konservativa idéer. Det behövs politiker som klarar av att hushålla med skattebetalarnas pengar. Det är dags för en borgerlig offensiv i Umeå!

Moderaterna står upp för skattebetalarna! Om höga skatter hade varit lösningen på problem inom välfärden så hade det inte funnits några välfärdsproblem här. Skatten i Umeå är två kronor högre än jämförbara kommuner. Utan någon direkt påvisbar högre kvalitet i den kommunala verksamheten. Välfärden ska värnas i Umeå genom att omprioritera. Minska anslagen kraftigt till bl.a. kultur, och satsa mer på skola och äldreomsorg. Detta samtidigt som vi successivt sänker kommunalskatten under kommande år. Sänkt skatt är en viktig frihetsfråga.

Moderaterna står upp för företagarna! Ett växande Umeå är i behov av växande och framgångsrika företag – små-, medelstora- och stora företag – som genom arbetstillfällen och skattepengar till det offentliga bidrar till en god välfärd. 4 av 5 nya jobb skapas i småföretag. Vår ambition är att Umeå ska rankas bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat. När lokala företagare får frågan om vad som borde förbättras är de främsta svaren (juni 2019): Ökad förståelse från politiker och tjänstemän (56%), snabbare handläggning (54%), bättre dialog med kommunen (50%), lägre skatter/avgifter (46%), och bättre upphandlingar (39%). Således åtgärder vi själva råder över inom kommunen.

Moderaterna står upp för umeåbornas valfrihet! Valfriheten är en central del av svensk välfärd och stärker individens makt över sin egen tillvaro. Du ska själv få bestämma vilken skola du vill gå i, vem du vill ska utföra din hemtjänst och både unga och äldre ska naturligtvis få välja vad de ska äta på förskolor, skolor och äldreboenden.

Socialdemokraterna försöker gång på gång att krossa valfriheten inom hemtjänsten. Trots att kundnöjdheten inom hemtjänsten är hög och 54 procent av de som har rätt till hemtjänst väljer något av de 17 privata företagen. Vi moderater kommer att säkerställa att valfriheten och hemtjänstföretagen ska få långsiktiga och goda förutsättningar i Umeå.

Bergner efterlyser allianspartier som på allvar utmanar Socialdemokraterna i välfärdsdebatten. Det är helt rätt. Umeå behöver mer av liberal och konservativ politik. Umeå behöver en politisk högersväng!

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå

Underlätta för skogsägare istället för att försvåra!

Från 1 januari 2020 tar Trafikverket ut en avgift för ansökan om virkesupplag vid väg. Virkesupplag är platsen där virket lagras innan vidare transport. Tidigare var det kostnadsfritt att söka tillstånd, men nu kommer kostnaden för virkesupplag vara 2900 kronor.

John Widegren, landsbygdspolitisk talsperson för Moderaterna, har ställt en fråga till infrastrukturministern om detta. Widegren menar att avgiften innebär en ekonomisk smäll för privata skogsägare och framför allt mindre skogsägare. Det kan leda till att avkastningen på brukbar skog minskar, vilket i sin tur kan resultera i att skogsavverkning hämmas. Införande av avgiften har också kritiserats av KD och C.

Det är beklagligt att det görs svårare för skogsägare att bruka sin skog. Skogsnäringen är viktig för Sverige och för Västerbotten. 2018 var exportvärdet från skogsindustrin 145 miljarder kronor. Det skapar jobb och bidrar med skatteintäkter, men är också central för en hållbar utveckling eftersom växande skog binder koldioxid.

Vi borde underlätta för skogsägare istället för att försvåra!

Moderaterna står upp för de äldres rätt till valfrihet inom hemtjänsten!

Hemtjänsten i Umeå – och Socialdemokraternas försök att stoppa valfriheten – blev innan jul en nationell nyhet på TV4. Det hela är ett ovärdigt spektakel. Låt istället de äldre fortsätta välja fritt bland en stor mångfald av olika aktörer, där de privata aktörerna ges möjlighet att konkurrera på lika villkor med den kommunala hemtjänsten. Så är det inte idag.

Valfriheten inom hemtjänsten i Umeå har varit en framgångssaga. Högst kundnöjdhet i Sverige, trots lägst hemtjänstersättning av landets kommuner. 54 procent av de hemtjänstberättigade i Umeå väljer något av de 17 privata företagen.

I januari 2019 lyckades vi rädda LOV (Lagen om valfrihet) inom hemtjänsten i Umeå, trots att S och V försökte få kommunfullmäktige att ta beslut om att upphöra med LOV. Genom en mobilisering hos alla andra partier i fullmäktige, så kunde valfriheten räddas. S/V förlorade voteringen.

Mindre än ett år senare försöker S/V krossa valfriheten bakvägen, genom att de privata aktörerna ska ges så dåliga förutsättningar som möjligt att bedriva sin verksamhet. Detta i samband med att Äldrenämnden och Individ och familjenämnden i november beslut om ett nytt förfrågningsunderlag. Flera av de privata aktörerna har redogjort för att ändringarna i praktiken bl.a. innebär ännu lägre ekonomisk ersättning. Det är tragiskt. Nu har dessutom avtalet förändrats inför ny period, vilket allvarligt hotar framtiden för möjligheten till valfrihet. För det är just det som besluten innebär – genom att svälta ut de privata utförarna och stärka sin egen verksamhet i en kraftigt osund konkurrens.

Det har på senare tid framkommit att de privata aktörerna redan i de gamla avtalen får betydligt lägre ersättning än den kommunala hemtjänsten. Men valfriheten bygger på att det ska vara konkurrens på lika villkor, bl.a. vad gäller ersättningen.

100 kronor per timme. Så mycket mindre betalt fick den privata hemtjänsten än den kommunala för samma arbete i Umeå 2018 — samtidigt som den privata hemtjänsten fick högre betyg än den kommunala i Socialstyrelsens mätning. Umeås privata utförare erbjuder en hemtjänst i toppklass och får samtidigt lägst ersättning i Sverige. Detta enligt en rapport av Revisionsbyrån Grant Thornton, som sammanställt kostnaderna för Umeå kommuns egen hemtjänst.

För att uppnå konkurrens på likvärdiga villkor mellan de privata och kommunala alternativen måste systemet vara transparent och konkurrensneutralt.

Egenregins villkor för finansiering, infrastruktur m.m. ska vara densamma som för de privata företagen. Att som i Umeå då ordna så att privata företag får kraftigt lägre ersättning än den kommunala strider mot lagstiftningens intentioner.

Valfrihetssystemet i Umeå är varken transparent eller konkurrensneutralt. Kostnaden för den kommunala hemtjänsten är cirka 35 procent högre än ersättningen till den privata hemtjänsten.

Detta är orimligt och i sak en ren skandal.

Det är tragiskt att S och V i Umeå gör allt för att motarbeta de privata alternativen inom hemtjänsten. Varför aktivt försöka krossa denna framgångssaga? Varför kan man inte respektera umeåbornas val av olika utförare?

Moderaterna står upp för fortsatt valfrihet inom hemtjänsten! På likvärdiga villkor.

Sprängdåd och rån mot barn – det nya normala i Sverige

I dagens GP skriver Adam Cwejman en mycket läsvärd – och samtidigt skrämmande – ledare med titeln: “Så blev sprängdåd och rånade barn det normala”.

En skrämmande läsning, om hur det faktiskt har spårat ur på så många sätt i vårt land. Medan utvecklingen i Europa generellt går åt rätt håll, så sticker Sverige ut i negativ bemärkelse.

När det gäller sprängdåd är det i internationellt hänseende bara Afghanistan, Irak, Jemen och Syrien som hade fler rapporterade incidenter med sprängdåd. I Europa är det bara Ukraina som kommer upp i ungefär samma antal sprängdåd, med de befinner sig i ett lågintensivt krig med separatister. Detta är verkligheten i Sverige numera!

Hur kan det finnas folk som fortfarande har förtroende för Socialdemokraterna och Miljöpartiet i regeringen??

Jag saxar nedan en del ur ledartexten:

“Sprängdåd samt rån mot barn. Med dessa brott utmärker sig alltså Sverige i ett europeiskt sammanhang. Enbart Ukraina, där ett lågintensivt krig mot separatister pågår, kan mäta sig med antalet sprängdåd i Sverige. Sätter man föregående års 236 sprängdåd i ett globalt sammanhang är det bara Afghanistan, Irak, Jemen och Syrien som hade fler rapporterade incidenter. Det bör tilläggas att sprängdåden i dessa länder resulterade i ett stort antal dödsfall, vilket ännu inte är fallet i Sverige.

Brottslighetens brutalitet har också ökat i Sverige, trots att det totala antalet brott inte ökar nämnvärt och i vissa kategorier minskar. I fallet med rånen handlar det i många fall inte enbart om hot som slutar med att offret blir av med sina värdesaker. Förnedring och misshandel blir vanligare inslag och ibland filmar förövaren händelseförloppet. Rånens karaktär visar att det handlar om något mer än enbart ekonomisk vinning. Sadismen och förnedringen har blivit ett självändamål.”

Läs hela ledaren HÄR.

Antalet anmälda våldtäkter fortsätter att öka i Sverige

De anmälda våldtäkterna mot kvinnor över 18 år ökade med 10 procent, jämfört med 2018. Det framgår av Brottsförebyggande rådets preliminära statistik av anmälda brott 2019.

Moderaterna fortsätter föreslå skärpta straff, slopad mängdrabatt, slopad ungdomsrabatt, svårare att få villkorlig frigivning med flera förslag.

Många av dessa åtgärder har riksdagen redan röstat igenom, men regeringen drar fötterna efter sig.

Nu behöver regeringen vakna!

Umeå behöver mer av såväl liberal som konservativ politik! En politisk högersväng.

Vem tar individens, skattebetalarnas och företagarnas parti i Umeå? Den relevanta frågan ställer sig VK-ledarskribenten Petter Bergner i en ledare. Han efterlyser ett mer liberalt inslag i debatten för att balansera Socialdemokraterna. Jag måste ge honom rätt. Jag har idag skickat in en debattartikel på det temat, som jag hoppas kommer att bli införd den närmaste tiden. Tills dess utvecklar jag mina tankar lite mer kortfattat här på bloggen och på FB.

Jag och Moderaterna lovar att öka takten, driva den lokala debatten tydligt åt höger och med kraft stå upp för såväl liberala som konservativa idéer.

Det är dags för en borgerlig offensiv i Umeå! Det behövs politiker som klarar av att hushålla med skattebetalarnas pengar och som står upp för valfrihet och företagande!

Moderaterna står upp för skattebetalarna! Om höga skatter hade varit lösningen på problem inom välfärden så hade det inte funnits några välfärdsproblem i Umeå. Skatten i Umeå är ungefär två kronor högre än jämförbara kommuner. Utan någon direkt påvisbar högre kvalitet i den kommunala verksamheten. Skatten i Umeå borde successivt sänkas under kommande år. Sänkt skatt är en viktig frihetsfråga.

Moderaterna står upp för företagarna! Ett växande Umeå är i behov av växande och framgångsrika företag – små-, medelstora- och stora företag – som genom arbetstillfällen och skattepengar till det offentliga bidrar till en god välfärd. 4 av 5 nya jobb skapas i småföretag.

Vår ambition är att Umeå ska rankas bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat. När lokala företagare får frågan om vad som borde förbättras är de främsta svaren (juni 2019): Ökad förståelse från politiker och tjänstemän (56%), snabbare handläggning (54%), bättre dialog med kommunen (50%), lägre skatter/avgifter (46%), och bättre upphandlingar (39%). Således åtgärder vi själva råder över inom kommunen. Kommunen kan förbättra villkoren för företagarna och bli bättre på att skapa förutsättningar för att fler ska kunna våga ta steget att starta eget. Förkorta handläggningstider, inför utmaningsrätt, förbättra dialogen, avveckla osund konkurrens och sänka kommunalskatten.

Moderaterna står upp för umeåbornas valfrihet! Valfriheten är en central del av svensk välfärd och stärker individens makt över sin egen tillvaro. Det är du som ska bestämma över ditt liv – inte politikerna. Du ska själv få bestämma vilken skola du vill gå i, vem du vill ska utföra din hemtjänst och både unga och äldre ska naturligtvis få välja vad de ska äta på förskolor, skolor och äldreboenden.

Socialdemokraterna försöker gång på gång att krossa valfriheten inom hemtjänsten. Vi moderater kommer att säkerställa att valfriheten ska få långsiktiga och goda förutsättningar i Umeå.

Petter Bergner efterlyser allianspartier som på allvar utmanar Socialdemokraterna i välfärdsdebatten. Det är helt rätt. Umeå behöver mer av liberal och konservativ politik. Umeå behöver en politisk högersväng!