Anders Ågren

Sverige behöver minskad invandring, men S valde tyvärr återigen Miljöpartiets linje

Moderaterna står upp för en kraftigt minskad invandring till Sverige. Idag blev det klart att Socialdemokraterna väljer Miljöpartiets linje istället för att lyssna på svenska folket och samarbeta med de andra partierna i riksdagen om en minskad invandring.

Moderaterna har varit beredda att förhandla. Tyvärr har Socialdemokraterna inte velat gå oss till mötes i någon av de frågor som är helt avgörande för att få till en stramare invandringspolitik. Det handlar bland annat om volymmålet och försörjningskravet vid anhöriginvandring.

Moderaterna står upp för en minskad invandring.

Stärk det svenska försvaret!

I fredagens Folkbladet fick jag denna replik publicerad. Lägger som vanligt ut dessa även på bloggen.

Stärk det svenska försvaret

I en insändare publicerad 28/6 skriver fyra debattörer att vi borde rusta ner försvaret. Moderaterna är av motsatt åsikt –  Sverige borde istället stärka försvaret.

Coronapandemin har satt den svenska välfärden under en enorm press, med en allt mer belastad sjukvård och en ekonomisk kris som har lett till att många har förlorat sina jobb. Under krisen har det också blivit uppenbart att beredskapen i Sverige inte är tillräckligt bra. Sveriges förmåga att hantera kriser behöver stärkas.

Det senaste året har det säkerhetspolitiska läget försämrats. Coronapandemin har resulterat i geopoliska maktförskjutningar som försvagar säkerheten i Europa. Parallellt ökar användningen av cyberangrepp och desinformationsoperationer från andra länder. På grund av coronaviruset har många militära övningar ställts in i Väster- och Centraleuropa, samtidigt som Ryssland har fortsatt att öva och stärka landets militära kapacitet. Kina fortsätter att stärka sitt globala inflytande ytterligare under pandemin.  

Försvaret är en av statens kärnuppgifter. I höst ska riksdagen ta ett inrikningsbeslut för Sveriges försvar. Det behövs ett långsiktigt beslut som ökar svensk försvarsförmåga. Idag satsar Sverige minst andel av sin ekonomi på säkerhet och försvar av alla länder i norra Europa. Regeringen använder nu coronakrisen som en ursäkt för att inte stärka försvaret. Om det är något som har blivit tydligt under coronapandemin, så är det att Sverige behöver ett starkt försvar för att klara av kriser. Moderaterna kommer inte acceptera fler underfinansierade försvarsbeslut.

Resurserna till försvaret behöver öka. Moderaterna anser att Sverige ska höja försvarsanslaget så att det uppgår till två procent av BNP inom tio år. Slutligen bör Sverige gå med i Nato. Medlemskap i Nato är det enda försvarssamarbetet som stärker säkerheten i Sverige på allvar.

I händelse av såväl militära som civila kriser behöver Sverige ett starkt försvar. Stärk det svenska försvaret!

Anders Ågren

Förbundsordförande Moderaterna i Västerbotten

Varmt välkommen till Västerbotten!

Igår fick vi beskedet att socialdemokratiska riksdagsledamoten och tidigare ministern Helene Hellmark Knutsson har utnämnts till ny landshövding i Västerbotten. Hennes förordnande gäller från och med den 1 augusti 2020 till och med den 31 juli 2026.

Varmt välkommen! Jag passade på att direkt dra iväg en hälsning till henne på Facebook och hälsa henne välkommen till såväl Västerbotten som Umeå. Vi har suttit i samma styrelse under några år, då vi både var invalda i styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting 2011-2014.

Hon har ett brett kontaktnät på olika nivåer och det är precis det som behövs i den roll hon nu får. Hon har varit kommunalråd, landstingsråd, riksdagsledamot och minister för högre utbildning och forskning. Mycket viktigt som landshövding att ha upparbetade kontakter på nationell nivå, och det har hon verkligen.

Varmt välkommen hälsar Moderaterna i Västerbotten!

Glad sommar!

Sommarlugnet inträder nu under några veckor på det lokalpolitiska planet. Almedalsveckan blev ju av uppenbara skäl inställd. Inga sammanträden heller annat än några digitala möten kommande veckor, samtidigt som tempot dras ned avsevärt. Det kommer också att märkas här på bloggen.

Jag kommer inte att blogga lika ofta under kommande månad, men om något särskilt inträffar kommer jag såklart med kommentarer och annat.

För er som ändå vill följa mig, så finns möjligheten att följa mig på övriga sociala medier: facebook, snapchat, twitter och instagram. Där gör jag uppdateringar lite oftare.

Goda nyheter – regeringen överkörd och utbyggnaden av Arlanda ska fortsätta!

Moderaterna har nu lyckats samla majoritet i riksdagen för att utbyggnaden av Arlanda ska fortsätta – och inte stoppas som regeringen vill. Det är ett viktigt besked för jobb och tillväxt i hela Sverige. Det visar samtidigt hur riskabelt det är att ha med Miljöpartiet i en regering. De lyckas tvinga fram helt tokiga förslag. Men nu lyckades vi moderater stoppa det. 

En majoritet i finansutskottet körde över regeringen vid dagens sammanträde. S, V och MP reserverade sig mot beslutet, men nu måste regeringen följa finansutskottets tillkännagivande som stöddes av M, KD, L, SD och C. Beslut fattas i kammaren imorgon! 

Positivt för Umeå och Norrland. 

Goda nyheter – Norwegian återupptar flygningar mellan Umeå och Arlanda!

Positiva nyheter! Nu återupptar Norwegian flyglinjen mellan Umeå och Arlanda. Sträckan kommer att trafikeras elva gånger i veckan med start 1 juli. Sedan tidigare går det att flyga till Arlanda med SAS från Umeå Airport samt även till Kiruna (SAS) och Östersund (Jonair). Detta framgår bl.a. av en uppdatering på Umeå Airports FB-sida.

Det är viktigt att flygkommunikationerna kan återupptas igen.

Umeå Airport, som drivs av Swedavia, utgör en viktig konkurrensfördel för Umeå och hela vår region. Snabba och täta kommunikationer med flyg mellan Umeå och Stockholm, och ännu längre bort, är A och O för inte minst vårt näringsliv. Men även för offentlig sektor. Det är också viktigt för våra invånare att enkelt och snabbt kunna resa ut i världen. Umeå Airport måste långsiktigt stärka sina positioner, och utveckla sin verksamhet.

När pandemin lämnar sitt akuta skede, så måste vi få igång flyget igen. Vi ser att flygtrafiken nu sakta börjar komma igång igen. Det är bra! Umeå måste gemensamt arbeta för att få fungerande flygtrafik på samma nivå med antalet avgångar, som innan Coronakrisen.

Lägst tillväxt per person i hela EU – Sverige behöver en ny regering!

Redan innan krisen hade Sverige lägst tillväxt per person i hela EU. Sedan Stefan Löfven tillträdde har 27 av 28 EU-länder fått lägre arbetslöshet. Alla utom Sverige. Dessutom har alltså Sverige lägst tillväxt per person i hela EU.

Det var så här det såg ut redan innan coronakrisen, efter fem år med Socialdemokraterna och Miljöpartiet – en regering som nu stoppar utvecklingen av Arlanda. 

Snart är en halv miljon människor arbetslösa i Sverige. Tiotusentals människor, många födda utanför Europa, riskerar att hamna i permanent utanförskap, om inget görs. Krisåtgärderna är tillfälliga och ska rullas tillbaka. Det Sverige måste göra är att återupprätta arbetslinjen.

Sverige behöver en regering som prioriterar jobb och tillväxt!

Det behöver ju byggas fler bostäder i Umeå – inte färre!

Det byggs alldeles för lite bostäder i Umeå. Vi har under våren kunnat läsa i lokalmedia om ett ras i bostadsbyggandet och det är siffror som jag uppmärksammat i olika sammanhang upprepade gånger. För 2020 beräknas bara 500-600 bostäder blir färdiga. Det skulle behöva byggas 2000 bostäder per år i Umeå. Vi har inte nått upp till målet om 2000 bostäder en enda gång hittills.

I detta läge beslutade igår en majoritet av partierna i Umeå kommunfullmäktige att bifalla Vänsterpartiets förslag att helt stryka området Lundåkern för framtida bostadsbebyggelse.

Detta är helt fel, och bryter mot avsikterna i den fördjupade översiktsplan vi antog i bred politisk enighet år 2011.

Där pekades bl.a. Lundåkern ut som ett lämpligt område för kompletterande bostadsbebyggelse i framtiden. Ett attraktivt läge. Och även om man bygger bostäder i området, så skulle ju allmänhetens tillgång till området självfallet garanteras med bl.a. en bred strandpromenad, parker och grönytor.

Jag och många med mig promenerar den här svängen i stort sett varje dag, sedan Lundabron öppnades. Det skulle absolut INTE medföra negativt om det blev något eller några flerbostadshus på Lundåkern. Det skulle också bidra till ökad trygghet, om det är ännu fler människor som bor i området.

Moderaterna hade gärna sett att vi prövar möjligheten att bygga även bostäder på området, i linje med den fördjupade översiktsplanen. Det har vi också yrkat på när byggnationsantagandet nyligen var uppe i Planeringsutskottet för beslut.

Nu vill Vänsterpartiet göra tvärtom och stoppa möjligheterna att i framtiden komplettera med bostäder i ett mycket attraktivt läge. De fick dessutom stöd av bl.a. Socialdemokraterna.

För oss som ser behovet av att öka bostadsbyggandet i Umeå är detta ett negativt beslut.

Stå upp för flyget – det behövs även i framtiden!

Vänsterpartiet i Umeå vill förbjuda flygresor för kommunanställda och förtroendevalda i tjänsten. Ett korkat förslag – motionen behandlas idag.

I debatten jublar V:s gruppledare Ulrika Edman i talarstolen för att Coronapandemin har fått människor att sluta resa med flyg. ”Det behövdes en pandemi”, säger hon i debatten och konstaterar att pandemin har lyckats realisera motionens intentioner.

En skrämmande syn. Men å andra sidan är det passande för ett skrämmande parti.

Flyget är en förutsättning för att människor ska kunna mötas, för handel, affärer och beslutsfattande – det bidrar till jobb och utveckling. Även i framtiden behövs därför de snabba och effektiva flygresorna.

Flyget är i högsta grad viktigt för Umeå. Umeå är beroende av goda flygförbindelser, inte minst med tanke på vår geografiska placering i norra Sverige. Tillsammans med bl.a. tåg och buss liksom bil utgör flyget en viktig pusselbit för att göra hela Sverige tillgängligt. Flyget binder samman Sverige.

Umeå Airport, som drivs av Swedavia, utgör en viktig konkurrensfördel för vår region. Snabba och täta kommunikationer med flyg mellan Umeå och Stockholm, och ännu längre bort, är A och O för inte minst vårt näringsliv. Men även för offentlig sektor. Det är också viktigt för våra invånare att enkelt och snabbt kunna resa ut i världen. Umeå Airport måste långsiktigt stärka sina positioner, och utveckla sin verksamhet.

Vi måste därför snarast få igång flygtrafiken igen, som i praktiken upphört p,g,a, Coronapandemin. När pandemin lämnar sitt akuta skede, så måste vi få igång flyget igen. Vi ser att flygtrafiken nu sakta börjar komma igång igen. Det är bra! Umeå måste snarast få fungerande flygtrafik på samma nivå med antalet avgångar, som innan Coronakrisen.

Motsatsen – färre bolag som flyger till Umeå, färre avgångar – är däremot ett hot mot jobb, företag och tillväxt. Det är ett hot mot Umeås utveckling.

Vänsterpartiet föreslår i sin motion att Umeå kommun framöver inför ett flygstopp på inrikes-, och Europaresor för kommunens alla medarbetare och förtroendevalda.

Det är feltänkt. Flyget spelar en viktig roll för att knyta samman hela landet.  Umeå kommun måste på samma villkor som andra representanter – från andra delar av landet – kunna delta i samarbeten, utvecklingsarbeten och beslutsfattande. Kommunanställda och politiker som behöver flyga till möten på längre avstånd, ska självklart göra det. Det spelar nämligen roll att vara på plats, inte enbart digitalt. Sen kommer sannolikt erfarenheterna av Coronapandemin bli, att en större andel av möten och konferenser kommer att ske digitalt i framtiden.

När man reser på uppdrag av Umeå kommun, så ska man göra en särskild bedömning vid varje resetillfälle – faktorer som avstånd, tidsåtgång, kostnadseffektivitet och miljöhänsyn är alla en del av bedömningen vid val av färdsätt. Att utesluta flyget för längre resor är kontraproduktiv symbolpolitik. Resan kommer ta längre tid, det blir inte bättre för miljön och det blir i många fall dyrare för skattebetalarna – fler hotellövernattningar, ökade kostnader för traktamente m.m.

Flyg inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ingår dessutom i EU:s utsläppshandelssystem. Det innebär att om Sverige sänker sina utsläpp så kan något annat medlemsland släppa ut mer.

Det blir med andra ord ingen positiv effekt på klimatet om vi slutar flyga till och från Umeå. Inte ens om alla flygbolag sluta flyga till och från Norrland. Detta understryker ännu en gång vikten av internationella åtaganden och överenskommelser för att göra skillnad för klimatet. Utsläppen är globala.

Flyget står globalt sett för ungefär 2-3 procent av de totala utsläppen av koldioxid enligt Internationella klimatpanelen (IPCC). Av Sveriges koldioxidutsläpp står idag inrikesflyget för omkring 1 %.

Det är inte flygresorna, utan utsläppen, som måste minska. Med hjälp av innovationer kan vi minska flygets klimatpåverkan och resa mer hållbart. Det finns många goda exempel på det.

Idag har flyget minskat sina utsläpp med 70 procent per passagerarkilometer jämfört med för 60 år sedan – och allt pekar på fortsatt positiv utveckling. Tekniken förbättras kontinuerligt; lättare flygplan, och effektivare motorer får ner utsläppen. Drivmedel baserade på koldioxidneutrala och förnybara källor ­utvecklas och kan fasas in i den takt de blir tillgängliga.

Utvecklingen när det gäller eldrivna flygplan går snabbt. Det finns flera exempel på goda initiativ. Umeå kommun, Region Västerbotten, Umeå Airport m.fl är engagerade i projekt med elflyg. Ett projekt som för en månad sedan fick klartecken med EU-medel för att nämna ett exempel.

Flygbolagen jobbar aktivt och engagerat med hållbara resor. SAS är engagerade i elflyg. Likaså ska år 2030 ska motsvarande all deras inrikestrafik i Skandinavien (2018: 17 procent) drivas av biobränsle.

Riskera inte Umeås och Norrlands framtida utveckling genom löjlig symbolpolitik. Lösningen för att minska flygets negativa påverkan på miljön heter forskning och teknikutveckling – inte flygskam och förbud.

Bra att det finns en stabil majoritet i fullmäktige för avslag på motionen.