Anders Ågren

Öka tryggheten i Umeå – minska brottsligheten!

Umeå ska vara en trygg kommun. Alla – oavsett kön, ålder, sexuell läggning och ursprung – ska kunna leva ett tryggt och säkert liv. Brottsligheten ökar i Umeå och den har ökat över tid. Antalet anmälda brott ökade kraftigt mellan 2016 och 2017.

Sexualbrotten har ökat kraftigt. Vapenbrotten likaså. Narkotikabrottsligheten ligger på en konstant hög nivå. Brottsförebyggande rådet har konstaterat en oroande utveckling i Umeå, med bl.a. våldsbrottslighet, utpressning och knarkhandel. Tendenser till ”social oro” har observerats i de nordöstra bostadsområdena i staden. Enligt polisen förekommer knarkhandel på alla högstadieskolor i Umeå.

Otryggheten bland våra invånare ökar. Var tredje kvinna är rädd för att gå ut själv på kvällen. 4 av 10 tjejer i Umeå, i åldern 13-18 år är rädda för att bli misshandlade eller våldtagna när de går hem på kvällarna. Vi moderater tar deras oro på allvar.

Det är viktigt att Umeå är en trygg kommun att leva i under dygnets alla timmar. Vi vill fortsätta förbättra tryggheten vid exempelvis skolor och omsorgsboenden. Detta kan bland annat ske genom kameraövervakning när det bedöms vara effektivt liksom anlitandet av ordningsvakter. Använd kameraövervakning i större utsträckning, bl.a. på s.k. ”hot-spots” där det ofta blir bråk.

Kvinnor ska kunna gå hem om natten utan att behöva känna oro. Därför vill vi intensifiera arbetet med att förbättra belysning i parker och utmed promenadstråk. Utsikten längs med cykel- och gångvägar måste bli bättre.

Ett aktivt brottsförebyggande arbete från socialtjänst och skola är avgörande för att långsiktigt öka tryggheten. Vi satsar dubbelt så mycket som Socialdemokraterna på insatsen ”Umeå växer – tryggt och säkert”. En tillgänglig polis i Umeå är avgörande för att förhindra och utreda brott. Moderaterna förslår också att kommunen ska inta en mer aktiv hållning mot nedskräpning, klotter och vandalism.

 

Moderaterna försvarar Din rätt att välja!

Moderaterna i Umeå står upp för valfriheten i välfärden! Valfriheten är en central del av svensk välfärd. Människor måste själva få välja. Valfriheten är också uppskattad av svenska folket. Sex av tio tycker att det är viktigare att kunna välja mellan privata och offentliga alternativ i välfärden, än att förbjuda vinstutdelning. 3 av 4 föräldrar och elever anser det vara positivt att kunna välja skola. 86 procent anser att det är viktigt att kunna välja var man bor när man behöver äldreomsorg. 76 procent anser att valfrihet inom hemtjänst är viktigt. 80 procent anser att valfrihet inom sjukvård är viktigt. 79 procent anser att man ska kunna välja bort en vårdgivare man inte är nöjd med.  Men valfriheten är nu på allvar hotad av de rödgröna partierna.

Fokus borde ju rimligen vara på att ställa höga kvalitetskrav, oavsett kommunala eller privata utförare – inte att stänga ner framgångsrika och välfungerande verksamheter inom skola och omsorg!

Tänk på detta när du röstar i valet den 9 september. Vi moderater försvarar människors rätt till valfrihet!

Välkommen att bli medlem hos Moderaterna i Umeå!

Umeå behöver ett starkt och stabilt ledarskap. Om du delar moderaternas värderingar och vill engagera dig så är du varmt välkommen till vårt parti som medlem. Som medlem väljer du själv hur mycket du vill engagera dig.

Oavsett om du väljer att bli politiskt aktiv eller om du med ditt medlemskap väljer att stödja vår politik blir du en del i förbättringen av Sverige. Du gör alltid skillnad. Att bli medlem kostar 100 kronor under det första året.

Hur gör du då för att bli medlem rent konkret? Enklast är att gå in på vår hemsida där det finns instruktioner om hur man snabbt och enkelt kan bli medlem.

Välkommen att bli medlem!

Ett bättre företagsklimat

Företagare ska uppskattas mer och beskattas mindre. 4 av 5 nya jobb skapas i småföretag. Varje dag fattas nya beslut om var företag ska investera, etablera sig och människor ska flytta. Inför varje beslut måste Umeå framstå som det mest attraktiva alternativet. Det kräver ett företagsklimat i världsklass.

Att Umeå fortsätter att erhålla dåliga placeringar, senast plats 144 av 290 i Svenskt Näringslivs kommunranking, är något som signalerar behovet av förändring. I SKL:s ranking av företagsklimat: plats 144 av 151 kommuner. Det är således en förödande kritik från lokala företagare gällande kommunens service och myndighetsutövning. Vår ambition är att Umeå ska rankas bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat.

Politiker kan inte kommendera fram arbetstillfällen i den privata sektorn. Umeå kan däremot förbättra villkoren för företagarna och bli bättre på att skapa förutsättningar för att fler ska kunna våga ta steget att starta eget. Inför utmaningsrätt, förkorta handläggningstider, förbättra dialogen, avveckla osund konkurrens och genomför mer konkurrensupphandling. En arbetsgivare som vill etablera sig i Umeå och anställa människor ska välkomnas med öppna armar. Det är viktigt att väntetiden för att få mark anvisad därför hålls så kort som möjligt.

 

Stoppa dråpslaget mot dieselbilar

Hundratusentals svenskar har köpt miljöklassade dieselbilar. Nu kan de tappa sitt andrahandsvärde, om Socialdemokraternas förslag går igenom. Transportstyrelsen räknar med att kostnaden per drabbat hushåll kan bli över 100 000 kr. Förslaget omfattar 1,3 miljoner dieselbilar, och ska träda i kraft om fyra år. Då kan det bli förbjudet att köra dessa bilar i olika miljözoner. Vi moderater tycker att det är orimligt att straffa människor som i god tro köpt miljöklassade dieselbilar. Det finns andra sätt att få bättre luftkvalitet i städerna.

Tyvärr vill kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg och övriga socialdemokrater inte ge ett definitivt och tydligt besked om hur de ser på förbud mot dieselbilar. De säger att det inte finns något beslut om det idag (nej, det vet vi såklart) och om det skulle införas så kan det bli aktuellt först efter färdigställandet av Västra Länken år 2021. I det skriftliga svaret i samband med en fullmäktigedebatt nyligen gick att läsa att det “i dagsläget” inte är aktuellt. Precis. I dagsläget. Det innebär att (S) kan komma med ett annat besked efter valdagen den 9 september.

2017 redovisades de bästa resultaten för luftkvaliteten i Umeå sedan mätningarna påbörjades år 2003. Årsmedelvärdet för kvävedioxid är det lägsta sedan 2003. För 6:e året i rad klarar vi EU-gränsvärdet och miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet. Däremot klarar vi inte de hårdare, svenska reglerna, fullt ut men även här uppvisar vi de bästa resultaten sedan 2003.Även halten av partiklar är de lägsta sedan mätningarna påbörjades.

Umeå kommuns åtgärdsprogram för renare luft ger resultat. Att överväga att införa ett förbud för dieselbilar i centrala Umeå borde vara helt uteslutet! Det kommer också vara uteslutet om vi moderater vinner valet i september.

Slopa flygskatten

Flygskatten är ett hot mot Norrland. Moderaterna och övriga Allianspartier kommer att slopa flygskatten om vi vinner valet den 9 september. I norr är vi synnerligen beroende av goda flygkommunikationer p.g.a. de långa avstånden. Men trots detta motarbetas norra Sverige på område efter område av den Norrlandsfientliga regeringen, bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Rösta på Moderaterna den 9 september!

Sänk kommunalskatten i Umeå!

Skatten i Umeå är omkring två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj i Umeå där två vuxna arbetar betalar ca 11 000 kr mer per år i skatt, än dem som bor i jämförbara kommuner. Umeåborna borde kunna kräva betydligt mer av service och välfärd med tanke på hur mycket mer pengar de betalar in jämfört med människor som bor i andra kommuner runt om i landet. För trots betydligt mer pengar som betalas in i skatt, så är det svårt att påvisa någon generellt bättre kvalitet i vår verksamhet.

Det finns ingen koppling mellan hög kommunalskatt och hög kvalitet i verksamheterna. Oftast glöms det bort i den allmänna debatten att människor med små inkomster är de som beskattas allra hårdast. Kommunalskatten slår hårdast mot dem med låga inkomster, eftersom dessa har små marginaler. Små marginaler innebär att enskilda människor och familjer har små möjligheter till besparingar i hushållsekonomin. Därigenom leder skatten till ett ökat beroende av politiska beslut.

Skatten i Umeå är högst om vi betraktar landets 20 största kommuner. Västerbottens läns landsting har dessutom under de senaste tjugo åren höjt skatten vid ett flertal tillfällen. Senast år 2012, 2016 och 2017. Det drabbar alla kommuner i länet negativt. Successiva skattehöjningar påverkar incitamenten till arbete och investeringar, och därmed tillväxt och välstånd, negativt. Höga skatter leder till lägre tillväxt, ekonomisk ineffektivitet och högre arbetslöshet.

Låg skatt är en frihetsfråga Vår ambition är att sänka skatten med en krona under den kommande mandatperioden.

 

Brottmålen i Umeå ökar mest i hela landet

Färsk statistik visar att brottmålen ökar runt om i landet, och mest ökar de i Umeå. En ökning av brottmålen i Umeå första halvåret 2018 med nästan 50 procent, jämfört med samma tidsperiod förra året. En av anledningarna till den kraftiga ökningen uppges vara att polisen jobbar mer effektivt och att det börjar bli ordning efter omorganisationen. Detta enligt en artikel på vk.se (bild ovan- foto: Emil Langvad/TT) som publicerades i måndags, och i papperstidningen dagen efter.

Detta understryker vikten av att stärka hela den svenska rättskedjan: Polisen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården. Varje länk i rättskedjan måste fungera och ha nödvändiga resurser.

Umeå utsedd till Sveriges bästa idrottsstad 2018!

Grattis Umeå! SVT Sport har nyss offentliggjort att Umeå har utsetts till ”Sveriges bästa idrottsstad 2018”. Priset Sveriges delas ut sedan 2011 av SVT Sport i samband med SM-veckan. Umeå blev alltså etta. Uppsala blev tvåa.

Grundkravet för att vara med i omröstningen är att staden ska ha minst fyra lag eller föreningar på elitnivå i någon av 24 specifika sporter. Juryns motto är ”prestation efter population”.

Detta är mycket glädjande nyheter! Det är ett kvitto på att Umeås satsningar på idrott – både på bredd och spets – är rätt väg att gå. Detta är också långsiktiga satsningar som vi har varit och är överens om politiskt över blockgränsen. År 2012 blev Umeå tvåa. 2016 blev Umeå femma. 2017 blev Umeå återigen två. Och detta år blev vi alltså etta!

Tidigare i veckan fick vi även beskedet att Riksidrottsförbundet och SVT har beslutat att Umeå får arrangera SM-veckan sommaren 2022. Positivt!

Ett stort grattis till alla idrottare, alla idrottslag och föreningar, funktionärer liksom alla övriga som är engagerade!

 

Nedan bifogas det pressmeddelande som Umeå kommun skickat ut:

 

Umeå är Sveriges bästa idrottsstad 2018

SVT Sport utsåg idag Umeå till Sveriges bästa idrottsstad 2018. Efter att ha blivit tvåa två gånger vann Umeå årets ranking med 330 jurypoäng. Det är åttonde året som utmärkelsen delas ut och i år var det rekordmånga kommuner som kvalificerat sig till omröstningen.

– Det är en fantastisk vecka för Umeå som idrottsstad, först SM-veckan sommar 2022 och nu utmärkelsen Sveriges bästa idrottsstad. Att få den här utmärkelsen känns ärofyllt, särskilt i konkurrensen med så många andra starka städer, säger Hans Lindberg (S), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen, Umeå kommun.

Det har varit ett bra idrottsår för Umeå där bland annat Iksus damer tagit hem andra raka SM-guldet i innebandy. A3 Basket (tidigare Udominate) har tagit hem sitt fjärde raka SM-silver, IFK Umeå var landets bästa klubb på skid-SM 2018 och i Umeå har också landslagsspelare i fotboll som Mikael Lustig och Hanna Folkesson. Dessutom hade Iksu innebandy hela åtta spelare i landslaget som tog hem VM-guld, däribland Iza Rydfjäll från Umeå.

– Umeå är en fantastisk idrottsstad som andas framgång och framtid! Otroligt roligt att vi får priset i år, intresset och engagemanget som finns kring idrotten här är något extra. Att vi har en bredd, många bra elitlag, elitidrottare och föreningar inom flera olika sporter tror jag är bidragande faktorer till framgången i Umeå. Det finns enormt bra förutsättningar träningsmässigt att utvecklas och lyckas här, säger Iza Rydfjäll, VM-guldmedaljör och SM-guldmedaljör med Iksu.

Sveriges bästa idrottsstad delas ut till den kommun som juryn tycker har lyckats bäst det senaste året. Det som bedöms är idrottsliga framgångar för idrottare och idrottslag från kommunen.  I motiveringen från SVT Sport står bland annat att Umeå kommer väldigt högt i alla sätt mäta – representation, bredd, framgångar och aktivitet.

– Oerhört glädjande att vi fått denna utmärkelse. Vår största styrka här i Umeå är bredden och mångfalden vi har i våra föreningar. Det har inneburit att vi har en elit för tjejer och killar, säger Stefan Hildingsson, fritidschef, Umeå kommun.

– Vi har ett politiskt samförstånd vilket ger en stabilitet för idrottsrörelsen i Umeå, Ari Leinonen, ordförande och Lennart Johansson, v ordförande, fritidsnämnden.

Om utmärkelsen Sveriges bästa idrottsstad

SVT sport utser årligen Sveriges bästa idrottsstad. För att vara aktuell för att bli utsedd till bästa idrottsstaden under ett år måste kommunen uppfyllt kriterierna:

  • Vara hem för minst fyra lag/föreningar på elitnivå i någon av totalt 24 olika sporter
  • Minst ett av dessa fyra lag måste tillhöra högsta ligan, eller i vissa sporter åtminstone kvalat dit under säsongen, i någon av de sju största sporterna i Sverige (fotboll, ishockey, handboll, basket, innebandy, bandy eller speedway).
  • Juryn består av 25 tittare och 25 anställda/specialinbjudna på SVT sport. Utdelning sker i samband med SM-veckan.