Anders Ågren

Delta i cykelkampen!

I dagens Folkbladet blev jag intervjuad om varför jag väljer att cykla till och från min arbetsplats, ja stadshuset alltså. Urklippet ovan.

Den årliga tävlingen mellan Europas städer drar nämligen nu igång. Förra året blev Umeå näst bäst i Europa i kategorin Bästa cykelstad. Förutom att det är bra för miljön att välja cykel som färdmedel, så är det också bra för hälsan att röra på sig. Förhoppningsvis ska Umeå lyckas bra i den pågående tävlingen. Så anmäl dig du också!

Bifogar nedan information/pressmeddelande från Umeå kommun om hur du går tillväga:

 

Umeå cyklar mot förstaplats

Kan Umeå cykla mest i Europa? Det är snart dags för den årliga tävlingen Cykelkampen som pågår mellan 1-31 maj. Städer och kommuner över hela Europa tävlar då om vem som vardagscyklar mest. Umeå har tre år i rad kommit på förstaplats i Sverige. Ifjol cyklade umeborna ihop en andraplats i kategorin Bästa cykelstad i Europa. I år är siktet inställt på att Umeå ska cykla mer än någon annan stad. Anmälan till Cykelkampen sker på umea.se/cykelkampen.

I Cykelkampen kan man delta både individuellt och i lag. Det går till exempel att tävla med sin skola, sin arbetsplats eller som en grupp vänner.

– Tävlingen har växt för varje år och förra året visade Umeå resten av Europa hur bra vi är på att cykla. Då tävlade över 1200 umebor. För att slå tidigare resultat behövs fler deltagare, nu är 203 cyklister och 40 lag anmälda, säger Ida Lundström, trafikplanerare på Umeå kommun.

Att cykla är både ett hälsosamt och miljövänligt färdsätt. Umeå kommun har därför rekordmånga priser i år i hopp om att ännu fler ska vilja vara med och tävla.

– Det är många arbetsplatser som bildar lag och i år lottar vi till exempel ut en lådcykel bland alla arbetsplatser som cyklar över 200 mil, berättar Ida Lundström. Det finns även priser för de skolor och lag som cyklat längst samt flera individuella kategorier man kan tävla i.

En tävling för alla

Det är lätt att registrera sig för Cykelkampen. På umea.se/cykelkampen finns instruktioner om hur man går med i Umeås lag i tävlingen samt hur man mäter sina cykelresor med den nya appen Naviki. I Cykelkampen räknas alla vardagsresor som görs på cykel inom Umeå kommuns gränser. Det kan till exempel vara sträckan till jobbet och skolan eller en cykeltur till affären. Sportaktiviteter på cykel räknas inte med.

Det är gratis att delta och tävlingen är öppen för alla åldrar, vilket gör att hela familjen kan vara med och cykla tillsammans. Alla typer av cyklar är tillåtna, inklusive elcykel. Det går att hoppa in i tävlingen när som helst under maj månad.

Umeå VS Europa

Cykelkampen är en del i The European Cycling Challenge som är en cykeltävling mellan europeiska städer. Tävlingen har pågått sedan 2012 och deltagandet har växt för varje år. Umeå var med för första gången 2014. Det året var Umeå den svenska stad som cyklade mest, vilket höll i sig även 2015 och 2016. I fjol cyklade umeborna Umeå till en andraplats i kategorin Bästa cykelstad i hela Europa. Detta år hoppas Umeå kommun att överträffa våra tidigare resultat och bli den stad som cyklar längst av alla.

Ge möjlighet för ALLA kommunanställda att träna på arbetstid

Pressmeddelande 2017-04-11

Umeå kommuns anställda kan ges möjlighet att träna på arbetstid. Ågrens (M) motion bifölls i kommunstyrelsen efter votering.

Efter votering, så beslutade kommunstyrelsen på tisdagen med röstsiffrorna 8-7 att förorda bifall till moderata kommunalrådet Anders Ågrens motion om att ge kommunanställda möjlighet att träna på arbetstid. S och MP ville avslå motionen, men blev nedröstade av övriga partier. Nu går ärendet vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt avgörande

– Det är väl belagt att träning har en positiv inverkan på hälsan. Att erbjuda möjlighet till träning på arbetstid har visat sig vara ett sätt att minska sjukfrånvarokostnaderna, att öka hälsan bland medarbetarna och samtidigt öka produktiviteten. Således en vinst för såväl den anställde som för arbetsgivaren, säger Anders Ågren i en kommentar.

Umeå kommun avskaffade friskvårdstimmen för de anställda år 2010, och har sedan dess haft en ökande sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron ligger idag på över sju procent och Umeå kommun förlorar över 200 miljoner kr per år i kostnader för sjukskrivningarna. Ågren har i en motion föreslagit att alla kommunanställda ges möjlighet att träna på arbetstid, genom ett återinförande av friskvårdstimmen.

Inom Umeå kommun har flera kommunala bolag redan infört möjligheten till träning på arbetstid. Bland de kommunala bolag som erbjuder detta för sina anställda finns Umeå Energi AB, VAKIN, AB Bostaden, UPAB och Dåva Deponi och Avfallscenter. Sjukfrånvaro är också betydligt lägre bland de anställda inom de kommunala bolagen jämfört med kommunen i övrigt.

– Genom ett återinförande av friskvårdstimme så uppmuntrar vi vår personal att träna, och det vinner alla på. Kostnaderna för sjukfrånvaron minskar och medarbetarna blir friskare. Detta finns som sagt redan hos flera av våra kommunala bolag, men bör ju självklart gälla alla anställda inom Umeå kommun, avslutar Ågren.

 

 

Motionen i dess helhet bifogas nedan.

 

Motion

Ge möjlighet att träna på arbetstid för alla anställda inom Umeå kommun

En viktig del i kommunens attraktivitet är att vara en modern och god arbetsgivare.

Det är väl belagt att träning har en mycket positiv inverkan på människors hälsa. Att erbjuda möjlighet till träning på arbetstid har visat sig vara ett sätt att minska sjukfrånvarokostnaderna, att öka hälsan bland medarbetarna och samtidigt öka produktiviteten. Således en vinst för såväl den anställde som för arbetsgivaren.

Inom Umeå kommun har redan flera kommunala bolag insett fördelarna med detta. Bland de kommunala bolag som erbjuder möjligheten till träning på arbetstid för sina anställda finns Umeå Energi AB, VAKIN, AB Bostaden, UPAB och Dåva Deponi och Avfallscenter. Sjukfrånvaro är betydligt lägre bland de anställda inom de kommunala bolagen jämfört med de anställda inom den kommunala förvaltningen.

År 2010 avskaffade Umeå kommun friskvårdstimmen för de anställda inom förvaltningen. Det var ett misstag. Sedan år 2011 ökar sjukskrivningarna hos de anställda inom Umeå kommun, även om vi ligger under snittet bland kommunerna i landet. Det är förenat med stora kostnader: ca 107 miljoner kr i direkta kostnader (sjuklönekostnader, arbetsgivaravgifter, företagshälsovård, rehabiliteringskostnader m.m.) och räknar vi in de indirekta kostnaderna (kostnad för ersättare, mertid, övertid, vikarie, produktionsstörningar, förseningar, kvalitetsbortfall, kvalitetsbristkostnader m.m.) lär det enligt förvaltningen kunna bli upp emot det dubbla per år. Umeå kommun förlorar alltså uppskattningsvis 210-220 miljoner kr per år p.g.a. sjukskrivningarna.

Som en del i att vara en modern arbetsgivare, och samtidigt minska sjuktalen, vill vi att all personal ska ges möjlighet att träna på arbetstid. Genom ett återinförande av friskvårdstimme så uppmuntrar vi vår personal att träna, och det vinner alla på: arbetsgivaren som får lägre kostnader för sjukfrånvaro och den enskilde i formen av ett friskare liv.

Detta finns som sagt redan hos flera av våra kommunala bolag, men bör gälla alla anställda inom Umeå kommun. Sedan kan det variera hur detta organiseras på de olika arbetsplatserna – det handlar ju om att anpassa scheman och annat utifrån situationen inom verksamheten.

Anställda i Täby kommun har t.ex. från och med år 2005 möjlighet till en friskvårdstimme per vecka på betald arbetstid. Ansvarig chef fattar beslut om exakt hur det ska lösas utifrån verksamhetens behov.

Det minskar sjukfrånvaron och ökar produktiviteten.

Med anledning av ovanstående yrkar undertecknad att kommunfullmäktige beslutar:

Att  Umeå kommun möjliggör för alla anställda att träna på arbetstid, genom ett återinförande av friskvårdstimmen.

Nytt nummer av Nordsvenskan ute!

Anders Ågrens foto.

Årets första nummer av Nordsvenskan kom i brevlådan i slutet av förra veckan. Det är medlemstidningen för Moderaterna i Västerbotten som utkommer fyra ggr per år.

Ett av de populäraste inslagen i tidningen är sidorna under rubriken ”Hänt i länet”. Där kan man läsa dels om arrangemang och kampanjer som varit runt om i länet bland de moderata lokalföreningarna, dels om aktiviteter som är på gång. I detta nummer om årsmöten i Skellefteå och Umeå, studiebesök, besök av riksdagsledamoten Hanif Bali, aktuella riksdags- och landstingsfrågor, MUF, Moderatkvinnorna, Moderata Seniorer och Öppna Moderater etc etc.

Bli medlem så får även Du ta del av allt som händer bland M i Västerbotten!

Stort grattis till Joakim Strand!

För tre veckor sedan hade vi trevligt besök i Umeå av Vasas stadsstyrelse för att bl.a. diskutera hur vi kan utveckla vårt samarbete. Här tillsammans med Joakim Strand, riksdagsledamot för Svenska Folkpartiet och stadsfullmäktiges ordförande i Vasa. En sann Sverige- och Umeåvän. Vi hann också prata lite om det stundande valet i Finland.

Igår var det så kommunalval i Finland. När alla röster var räknade så var Samlingspartiet (Moderaternas motsvarighet) största parti i de finska kommunerna med 20,7 procent.  Förlorarna var Sannfinländarna. I Vasa – som onekligen är av särskilt intresse för oss i Umeå – gjorde Svenska Folkpartiet ett fantastiskt starkt valresultat under ledning av just Joakim Strand. De ökade med sju procent och är uppe i 29,7%. De flesta andra partierna, inklusive Samlingspartiet, gick bakåt. Umeå och Vasa jobbar målmedvetet på att stärka banden mellan våra kommuner, och Strand är en viktig kugge i detta arbete.

Stort grattis, Joakim!

Vi tänker på offren och deras anhöriga

Anders Ågrens foto.

Tankarna går till offren för terrorattacken och deras anhöriga.

I Stockholm. En sorgens dag.

Hade bara just hunnit landa med flyget hemma i Umeå – efter tre dagar i huvudstaden och möten med SKL – när vi passagerare nåddes av nyheten om en attack i Stockholm. Terrorattack, enligt statsministern. Tre bekräftade döda och flera skadade. Såg facebookflödet med alla uppdateringar från vänner och bekanta. Min fru är kvar i Stockholm över helgen, då Moderatkvinnorna i landet har stämma. Men i alla fall i säkerhet med övriga ombud. Håller tummarna för alla i Stockholm. Det värmer förövrigt också att se hur stockholmarna öppnar sina hem för dem som inte lyckas ta sig hem då kollektivtrafiken är inställd, eller dem som av någon anledning behöver omedelbart tak över huvudet.

Fruktansvärt att detta nu drabbat Sverige. Hoppas att polisen snabbt får tag på gärningsmannen. Det finns en tid för när vi ska diskutera terrorbekämpning och annat, men den stunden är inte ikväll.

Ikväll tänker vi på offren och deras anhöriga.

Chris Heister ny styrelseordförande för Umeå universitet!

Bilden ovan när vi avtackade Heister som landshövding i januari 2012

 

Regeringen beslutade igår att utnämna Chris Heister, tidigare landshövding i Västerbotten och för närvarande landshövding i Stockholm, till ny styrelseordförande för Umeå universitet. Hon tillträder den 1 maj.

Jag välkomnar verkligen detta besked! Heister blev ju under sin tid som landshövding i Västerbotten oerhört populär i vårt län och hennes engagemang för vår region var – och är – mycket starkt. Hennes omfattande kontaktnät, nationellt och internationellt, betyder mycket.

Läser också att hon i en kommentar bl.a. säger ”det känns lite som att komma hem igen”.

Så vi får helt enkelt säga: välkommen hem, Chris!

 

Den 10 januari 2008 skrev jag så här på bloggen:

Välkommen till Västerbotten, Chris!

Nåddes för ett tag sedan av nyheten att Chris Heister blivit utnämnd till ny landshövding i Västerbotten. Mycket bra beslut för oss västerbottningar!

Jag vill passa på att gratulera Chris till utnämningen och samtidigt hälsa henne varmt och hjärtligt välkommen till vårt län. Chris Heister är en mycket kunnig och stark person, har ett omfattande nätverk och lång erfarenhet inte minst av kommun, landstings- och riksdagspolitik som utan tvekan kommer att komma länet till godo.

Chris har ju också under årens lopp varit på besök hos oss många gånger i rollen som ledande moderat politiker, inte minst flera besök här i Umeå. Nu kommer hennes roll att vara av annan art, eftersom hon blir statens förlängda arm i länet. Men extra kul är det för oss Västerbottensmoderater eftersom vi faktiskt nominerade henne till ny partiledare efter Carls Bildt. En majoritet i partiet tyckte då annorlunda. Men vi ångrade aldrig vårt beslut att nominera Chris.

Möten med SKL i Stockholm

Vaknar upp till en solig morgon i Stockholm.

Den här veckan är det möten med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i Stockholm, det som vissa ibland lite skämtsamt brukar kalla för landets största lobbyorganisation. Vi är arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner. Normalt är det ”SKL-dagar” vid åtta tillfällen per år, då jag åker ned till huvudstaden.

För egen del har jag haft uppdrag för SKL sedan valet 2006. Är ordinarie styrelseledamot i SKL sedan valet 2010. Vi moderater har fem ordinarie ledamöter i styrelsen. I styrelsen är vi två västerbottningar, undertecknad och landstingsrådet Peter Olofsson (S). Även om vi tillhör olika partier är det oerhört viktigt för såväl Umeå, Västerbotten som norra Sverige med representation från vår del av landet – oavsett partitillhörighet. Det ger insyn, kontakter och möjligheter att påverka. Styrelsen i dess helhet kan ni hitta här.

Idag har vi, förutom moderaternas gruppmöte där alla beredningar och styrelsen är representerade, även en informationsträff där alla partier deltar. Idag får vi besök av gymnasieministern Anna Ekström (S), som ska tala om kompetensförsörjningsfrågor och kunskapslyft. Därutöver Marcus Strömberg på Academedia och Gunilla Glasare, avdelningschef Tillväxt och Samhällsbyggnad på SKL. Det ordinarie styrelsemötet med SKL sker sedan på fredag förmiddag.

Full fart, med andra ord.

 

Fakta om Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

SKL är arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner. SKL:s medlemmar är tillsammans arbetsgivare för mer än en miljon människor. SKL har bl.a. till uppgift att teckna centrala kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor.

Organisationens uppgift är även att stödja och bidra till att utveckla medlemmarnas verksamhet. I rollen ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner, landsting och regioner är verksamma inom. SKL:s ambition är att ligga steget före och belysa viktiga omvärldsförändringar. Genom intressebevakning arbetar man för att påverka beslutsfattare såväl nationellt som internationellt.

8 av 10 ansträngde sig mer med tidiga betyg

8 av 10 elever ansträngde sig mer med tidigare betyg från årskurs sex. I dagens VK skriver jag på insändarplats angående fördelarna med att ge eleverna betyg tidigare, som en replik till en annan debattör. Bifogas nedan.

Tidigare betyg ökar motivationen i skolan

Bernth Olofsson angriper i en insändare (VK 31/3) min syn på betyg i skolan. Vi moderater anser att betyg är ett viktigt verktyg för att tydligt ange hur elever ligger till och det sänder viktiga signaler om elevers stödbehov. Med betyg ökar också skolans fokus på kunskapsresultaten. Därför vill vi att Umeå kommun, genom en eller flera grundskolor, ska delta i försöksverksamheten med betyg från årskurs 4.

Skolverket har nu utvärderat hur det gick med införandet av tidigare betyg från årskurs 6. Slutsatsen är bl.a. att hela 80 % av eleverna som nu har fått tidigare betyg uppger att deras motivation är högre pga detta! 8 av 10 elever anstränger sig alltså hårdare i sitt skolarbete. Det är ju fantastiskt bra. Det ger ju alla dessa elever bättre förutsättningar att klara sin skolgång. Och det är ju precis så som betyg fungerar. Det ökat motivationen.

Betyg är viktiga för att utvärdera hur det går i skolan. Att inte ge Umeås elever möjlighet till betyg redan från årskurs fyra är ett svek just mot Umeås alla elever.

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå