Anders Ågren

Digital manifestation för demokrati – anmäl dig, du också!

I lördags kablades skakande bilder ut från Ryssland. Tusentals fredliga demonstranter – från fjärran östern hela vägen till Europa – demonstrerade för rysk demokrati och frihet, mot regimens korruption och diktatur. I flera städer trotsade demonstranterna inte bara hot om våld och fängelse, utan också den bitande kylan på nästan ofattbara minus 50 grader. 

För att visa vårt stöd för den ryska demokratirörelsen har Moderaternas partiledare Ulf Kristersson tagit initiativ till en digital manifestation.

Ulf Kristersson har bjudit in Norges statsminister Erna Solberg att tala, liksom Litauens nye utrikesminister Gabrielius Landsbergis, EPP:s viceordförande i Europaparlamentet Sandra Kalniete och Zhanna Nemtsova, som i lördags protesterade från den ryska staden Nizjnij Novgorod. Även två tidigare nordiska stats- och utrikesministrar kommer att delta: Sveriges Carl Bildt och Finlands Alexander Stubb.

Manifestationen är digital och sänds via Facebook. Det är långt över 1000 personer som anmält intresse. Du kan också göra skillnad. 

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. 

Anmäl dig till Facebook-eventet på länken nedan:

https://fb.me/e/L1mPd5Nf

Varmt välkommen! 

Dag: Tisdag 26 januari
Tid: 12.30

Fullmäktige idag, med interpellation om otryggheten i Umeå

Idag är det dags för årets första sammanträde med kommunfullmäktige i Umeå. Vi skulle egentligen ha dragit igång kl. 09.00, men p.g.a. teknikstrul i inledningen så är ny starttid utsatt till kl. 10.00. Så då passar jag på att lägga upp den här bloggen i väntan på omstart.

Jag har till dagens sammanträde lämnat in en interpellation till Hans Lindberg (S) gällande situationen med att 4 av 10 kvinnor i Umeå avstår – ibland eller ofta – från att gå ut ensamma av rädsla för att bli överfalla, rånade eller på annat sätt ofredade. Det återstår att se om vi hinner debattera och diskutera den. Interpellationer och frågor ligger sist på dagordningen.

Interpellationen i dess helhet bifogas nedan:

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

4 av 10 kvinnor i Umeå avstår från att gå ut ensamma av rädsla för att bli överfallna, rånade eller ofredade.

4 av 10 kvinnor i Umeå avstår från att gå ut ensamma av rädsla för att bli överfallna, rånade eller ofredade. Detta enligt en ny undersökning av Umeå kommun, som presenterades i december.

Folkhälsoenkäten ”Jämlika liv” skickades ut till invånare i åldrarna 16–84 år för att få bättre kunskap om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. I enkäten finns även frågor om till exempel trygghet. Resultatet av undersökningen presenterades innan årsskiftet.

En sak som är bekymrande är den otrygghet som kvinnor i Umeå upplever. Ca 40 procent väljer – ibland eller ofta – att avstå från att gå ut ensam av rädsla för att bli rånad, överfallen eller på annat sätt ofredad. Cirka 5 procent av männen uppger samma svar. Siffrorna ligger i nivå med riksgenomsnittet.

Vi har tidigare sett liknande mönster i Unga-enkäten, som riktar sig till yngre åldrar i Umeå. I “Unga-enkäten” från 2018 uppgav en stor andel tjejer i åldern 13-18 år att de känner sig otrygga när de går hem ensamma på kvällen. 4 av 10 var rädda för sådant som att bli misshandlade eller våldtagna när de går hem ensamma.

Trygghetsfrågorna har alltför länge prioriterats ned. Det räcker inte med fina högtidstal och nya målsättningar för att motverka brottsligheten och öka tryggheten i Umeå. Det krävs också handling.

Moderaterna har presenterat en rad förslag för att öka tryggheten bland umeåborna. I oktober hade fullmäktige kunnat fatta beslut om ett paket av åtgärder för att öka tryggheten för umeåborna, men tyvärr blev det inte så. Alla moderata förslag röstades ned.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till kommunstyrelsens Hans Lindberg (S):

  1. Hur ser du på den utbredda otryggheten bland kvinnor i Umeå?
  2. Anser du att Umeå kommun gör tillräckligt beträffande trygghetsskapande insatser?
  3. Finns det något ytterligare Umeå kommun borde göra för att öka tryggheten för kommunens invånare?

Umeå 2021-01-07

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

Öka tryggheten för äldre

Otryggheten bland äldre är utbredd. I Brås Nationella trygghetsundersökning framkommer det att bland kvinnor är det en stor andel i den äldsta åldersgruppen som inte alls går ut på kvällstid, på grund av otrygghet.

Så här får det inte fortsätta. Umeå kommun ska vara en trygg kommun för alla. Om detta skriver Lotta Holmberg (M), ledamot i äldrenämnden, i en insändare i VK idag.

Äldre personer är särskilt utsatta för bedrägerier. Ofta sker dessa via telefon eller internet. Det krävs samarbete mellan kommun och polis för att öka tryggheten bland äldre i Umeå kommun. Det handlar om att förebygga och bekämpa brottslighet mot äldre. Vi föreslår att Umeå kommun bör ges i uppdrag att informera äldre om hur de kan skydda sig mot brott och bedrägerier.

Kommunen kan i övrigt påverka när det handlar om att skapa trygga offentliga miljöer, med exempelvis bättre belysning utomhus. För att öka tryggheten för alla kommuninvånare vill Moderaterna i Umeå även anställa kommunala ordningsvakter och införa kamerabevakning på särskilt brottsutsatta platser. På nationell nivå anser Moderaterna att brott mot äldre ska ses som särskilt allvarliga inom rättsväsendet.

Nej till återinförd fastighetsskatt!

I dagens VK har jag fått denna debattartikel publicerad.

Moderaterna säger nej till att återinföra fastighetsskatten

2008 avskaffades den statliga fastighetsskatten, som ersattes av en kommunal fastighetsavgift. Nu har frågan om att återinföra fastighetsskatten kommit upp i debatten igen. Ett återinförande skulle drabba den stora andel av Umeås befolkning, som lever i småhus och bostadsrätter.

Fastighetsskatten är många nationalekonomers favoritskatt, eftersom de anser att bostäder är en stabil och pålitlig skattebas. Nu har bland annat Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO), Kommunal och Finanspolitiska rådet presenterat förslag på en fastighetsskatt som även skulle inkludera bostadsrätter.

Men skattesystemet bör inte bara utformas med hänsyn till vad som är effektivt, utan också vad som är moraliskt rätt. Även om fastighetsskatten var älskad av många ekonomer, så kallades den också ”Sveriges mest hatade skatt”. 

En bostad är ett hem för de allra flesta och ingen inkomstkälla. En återinförd fastighetsskatt kommer att leda till att människor som saknar tillräckliga inkomster för att betala skatten kommer att tvingas flytta ifrån sina hem. Ett hem som man dessutom redan har betalat för med hårt beskattade pengar.

Fastighetsavgiften för småhus vid deklarationen 2021 är 0,75 procent av fastighetens taxeringsvärde för 2020, men aldrig mer än takbeloppet på 8 349 kronor. Enligt Skattebetalarnas förening kommer de nya förslagen innebära att ett genomsnittligt småhus i Sverige, med ett försäljningspris på 3 miljoner kronor, får en årlig fastighetsskatt i intervallet 11 000 till 27 400 kronor. Det är en betydande höjning jämfört med dagens takbelopp.  

Medelpriset för en villa i Umeå de 12 månaderna är 3 716 000 kr enligt Svensk Mäklarstatistik. Fastighetsskatten för en villa med det marknadsvärdet skulle landa på drygt 27 000 kr per år. Det nya förslagen om fastighetsskatt kommer alltså att slå hårt mot många hushåll i Umeå.

Bara i Umeå kommun var det år 2019 ca 14 000 hushåll som bodde i bostadsrätter och över 20 200 hushåll som bodde i småhus. Eftersom vi bor i en växande stad kan vi dra slutsatsen att såväl antalet bostadsrätter som antalet småhus ökar varje år. 64 procent av Umeås befolkning bor i antingen bostadsrätt eller småhus och skulle därmed påverkas ekonomiskt mycket negativt av detta.

Fastighetsskatten kommer inte bara drabba dem med höga inkomster, utan skatten kommer också att drabba vanligt folk med låga och medelhöga inkomster. Människor ska känna sig trygga i sina hem. De ska inte behöva oroa sig för att tvingas flytta från sina hem på grund av en skatt.

Vi moderater kommer att säga nej till alla förslag om att återinföra fastighetsskatten.

Anders Ågren (M)

Kommunalråd, Umeå

Bekämpa och motverka hedersförtrycket

I dag är det Fadimegalan. Fadime mördades av sin pappa för att ha brutit mot familjens “heder”. 

Hedersrelaterat våld har ingen plats i ett fritt samhälle. De som inte kan respektera allas fri- och rättigheter ska lagföras och i fler fall utvisas. 

Hedersförtryck finns även i Umeå. Det ska bekämpas och motverkas varje dag.

Stötta restaurangbranschen i Umeå!

Moderaterna tog under förra veckan initiativ till flera förslag för att stötta restaurangbranschen i Umeå. Konkreta förslag, som kommer att hanteras i sedvanlig ordning av dels tekniska nämnden, dels miljö- och hälsoskyddsnämnden.

I dagens Folkbladet skriver också moderata ledamoten i miljö- och hälsoskyddsnämnden, Joline Göttfert, om vikten av att vidta åtgärder för restaurangbranschen i Umeå. Pandemin har som bekant slagit hårt mot restaurangbranschen.  Vi moderater vill slopa tillsynsavgifterna för serveringstillstånd, samt avgiftsbefria uteserveringarna och restaurangbåtarna i år.

Det är positivt att Socialdemokraterna nu verkar vara inne åtminstone delvis på samma linje.

På miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde nu på torsdag kommer nämnden också att besluta om mikrocatering ska tillåtas i Umeå – en fråga som Moderaterna i miljö- och hälsoskyddsnämnden har drivit. Mikrocatering innebär i korthet att restauranger kan leverera alkohol till kunder i samband med hemleverans av mat. Det är helt enkelt catering till små, slutna sällskap i hemmiljö. Detta har införts i bland annat Malmö och Växjö. En restaurang i Växjö med cateringtillstånd menar att så mycket som 40% av deras intäkter i april förra året kom från mikrocatering.

För att citera Joline Göttfert i hennes insändare:

“Nu är det upp till bevis för Socialdemokraterna i Umeå: Kommer de agera för att stötta de lokala restaurangföretagen eller inte?”

Svaret på den frågan får vi på torsdag.

Vi vill bli fler – välkommen till Moderaterna!

Moderaterna är aktivt pådrivande mot regeringen och har åstadkommit flera viktiga segrar. Men mer måste göras nu!

Ett parti växer med sina medlemmar och för varje ny medlem blir Moderaterna en större kraft och påverkansfaktor. Bli medlem och hjälp oss genom att engagera dina vänner, grannar och kollegor i kampen för en ny regering och en bättre politik för Sverige.

Länk för att bli medlem HÄR!

Umeå behöver maktskifte och borgerlig politik!

Umeå behöver maktskifte! Vår kommun behöver mer av liberal och konservativ politik. Det är nu mindre än ett år och åtta månader kvar till valdagen. Socialdemokraterna har spelat ut sin roll såväl lokalt, regionalt som nationellt. I Umeå har S styrt i olika konstellationer sedan 1994, och är synbart trötta. Den energi man lyckas uppbåda går åt till att angripa oss moderater i stort som smått. Vi välkomnar såklart den debatten, även om det någon gång hade varit intressant att höra vad (S) själva har för ambitioner med Umeå.

Moderaterna är samlingspartiet. Vi är Umeås största borgerliga parti och ser behovet av maktskifte. Vi förenar i vår politik både liberalism och konservatism, och har många av de nödvändiga förslagen för att Umeå ska utvecklas positivt i framtiden. Under senare år har vi också kunnat notera ett intresse och en nyfikenhet på Moderaterna som parti. Det har bl.a. tagit sitt uttryck i att många personer med bakgrund i andra partier har valt att ta steget och bli medlemmar i Moderaterna. Vi ser det som ett uttryck för en stark tilltro till M som en stark, stabil och pragmatisk borgerlig kraft i Umeåpolitiken.

Moderaterna står upp för vikten av tillväxt i Umeå, vilken måste komma både stad och landsbygd till del. I oktober presenterade vi Moderaternas budgetförslag för Umeå kommun, där vi pekade ut nödvändiga förslag och prioriteringar. Vårt budgetförslag innehöll tydliga satsningar på äldreomsorg och skola, bättre företagsklimat, värnande av valfrihet, ökad takt i bostadsbyggandet, sänkt kommunalskatt, neddragningar på kulturens område och hårdare kontroller av bl.a. försörjningsstöd. Våra förslag är lika angelägna nu som i höstas, även om vårt budgetalternativ förlorade i voteringen mot budgetförslaget från S/MP.

Med Moderaternas förslag skulle Äldrenämnden ha fått en ramhöjning med 80 miljoner kr, och för- och grundskolenämnden en ramhöjning med 120 miljoner kr. Det var större satsningar på dessa områden än vad de styrande Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterade i sitt förslag.

För oss moderater är det viktigt att värna den kommunala kärnverksamheten. Detta är betydande satsningar, som innebär ökad trygghet och bättre omsorg för våra äldre. Samtidigt möjliggör det viktiga satsningar på utbildningsområdet och kunskap i skolan.

I M:s budgetförslag sparade vi samtidigt på kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, individ- och familjenämnden samt kommunstyrelsen jämfört med S/MP-förslaget. Utöver satsningar på kärnverksamheten, så frigör det ett utrymme som skulle möjliggöra en sänkning av kommunalskatten med 15 öre.

Några av de moderata förslagen:

– Mer resurser till äldreomsorgen

– Språktest vid anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg för att säkerställa nödvändiga kunskaper i det svenska språket

– Kraftiga satsningar på grundskolan

– Betyg från årskurs 4

– Sänkt kommunalskatt

– Besparingar på kulturens område

– Hårdare kontroller av försörjningsstöd

– Fortsatt avyttring av delar av AB Bostadens fastighetsbestånd

– AB Bostaden ska beakta möjligheten till nyproduktion och bygga lägenheter utanför de centrala stadsdelarna. Det kan handla om kommundelscentra, men även i byar med omland som Tavelsjö, Sörmjöle, Bullmark, Botsmark, Yttersjö, Hissjö m.fl.

– Bättre företagsklimat, genom bl.a. avveckling av osund konkurrens

– Värnande av valfrihet inom välfärden

– Inför Lagen om valfrihetssystem (LOV) även inom särskilt boende, funktionshinderomsorg och daglig verksamhet.

– Kameraövervakning av särskilt brottsutsatta platser

– Skärp kontrollen av de föreningar och studieförbund som erhåller offentligt stöd

– Krafttag mot narkotikan

– Kommunala ordningsvakter för ökad trygghet

Under hösten 2020 presenterade de fyra borgerliga partierna i Umeå elva gemensamma förslag inför det kommande budgetfullmäktigesammanträdet. Utöver de konkreta budgetsiffrorna från respektive parti och de gemensamma alliansförslagen, så hade vi moderater därutöver presenterat 65 olika uppdrag som behandlade en lång rad områden. Allt detta ger en god grund att fortsätta arbeta utifrån, med sikte på valdagen 2022.

Umeå behöver en politisk högersväng. Välkommen att bli en del av detta arbete!

Sverige misslyckas på område efter område – Sverige behöver maktskifte!

Oavsett vilken fråga som numera debatteras, så är slutsatsen tydlig: Sverige behöver en ny regering och en ny statsminister. Sverige behöver ett maktskifte.

S/MP-regeringen misslyckas på område efter område. Oavsett det gäller migrationen, arbetslösheten, ekonomin, integrationen, gängkriminaliteten, hanteringen av Coronapandemin, klimatpolitiken, energipolitiken eller annat. Sverige är inte längre det föredöme som andra länder med avund kunde vända sina blickar till. Den här regeringen har för länge sedan nått vägs ände.

603 dagar kvar till valdagen i september 2022.

Moderaterna föreslår nya åtgärder för att stötta restaurangbranschen i Umeå

Idag har Moderaterna i Umeå skickat ut nedanstående pressmeddelande:

Pressmeddelande 2021-01-14

Moderaterna föreslår nya åtgärder för att stötta restaurangbranschen i Umeå

Pandemin har slagit hårt mot restaurangbranschen. Idag meddelande regeringen att förbudet mot att servera alkohol efter klockan 20.00 förlängs till den 24:e januari.

Nu föreslår Moderaterna i Umeå nya åtgärder för att stötta restaurangbranschen i Umeå. Moderaterna föreslår att uteserveringar ska avgiftbefrias 2021 samt att Umeå kommun slopar sina tillsynsavgifter för serveringstillstånd i år.

I miljö- och hälsoskyddsnämnden har Joline Göttfert (M), som är ledamot i nämnden, väckt frågan om att slopa tillsynsavgifter för serveringstillstånd 2021. Frågan kommer att behandlas kommande nämnd den 21a januari. Stefan Nordström (M), ledamot i tekniska nämnden, kommer att lyfta frågan om att avgiftsbefria uteserveringar i Umeå på nästa sammanträde med nämnden den 28:e januari. Förslaget om avgiftsbefrielse för uteserveringar inkluderar också restaurangbåtarna.

– Många företag har drabbats hårt ekonomiskt under pandemin. Kommunen måste nu agera för att stötta de lokala företagen. Vi bedömer att dessa två åtgärder borde ha en positiv effekt för restaurangbranschen, säger Joline Göttfert (M).

Sedan tidigare har Göttfert lyft frågan om mikrocatering i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Den frågan kommer också att behandlas på kommande sammanträde nästa vecka.