Anders Ågren

(S) är nu nere på Juholt-nivåer i opinionen

Ikväll släppte DN/Ipsos sin senaste mätning. Socialdemokraterna fortsätter sin resa nedåt i opinionen och är på väg mot ett riktigt katastrofval.

I tidningen talas det om “Juholt-nivå” på siffrorna. Vi vet ju också att redan innan denna mätning så verkar det råda panik inom de socialdemokratiska leden. Nåväl. Det återstår fortfarande en viss tid tills det är dags för att gå till valurnorna, men tiden går snabbt. I skrivande stund 110 dagar kvar till valet.

Jag fick tidigare idag frågan om jag vågade tippa valutgången. Svaret är nej. Varken på riksplanet eller lokalt hemma i Umeå. Väljarna säger sitt på valdagen och därefter vet vi.

Det vi kan göra är att jobba hårt varje dag för Moderata framgångar och Alliansseger. Arbetet pågår!

 

Ja, och vi har haft samma uppfattning sedan 2013

Igår blev det en riksnyhet att Moderaterna i Umeå ville lägga ned kommunala Kvinnohistoriskt museum som invigdes år 2014. Detta i samband med att de sände en radiointervju med mig i Kulturnytt P1. Klippet ovan är från Omni.se

Men i sak är det ju ingen nyhet, vilket jag hoppas att umeåborna känner till. Vi har haft samma linje sedan 2013.

Som vi tidigare konstaterat finns det inget ekonomiskt utrymme för ett kvinnohistoriskt museum och därför stryks detta i budgeten om vi får bestämma. Befintliga lokaler bör hyras ut till någon extern aktör som kan passa in och ha ett intresse av det perfekta läget i Väven. Detta sparar omkring 12 mkr årligen, då vi därmed även slipper hyreskostnaden för lokalerna. Det som bedöms som bevarandevärt kan med fördel överföras till Västerbottens Museum, där Umeå kommun är huvudägare.

Så ligger det till.

En ny kriminalpolitik för ett starkare samhällskontrakt!

Jag skriver i dagens Norran tillsammans med vår rättspolitiske talesperson Tomas Tobé, gällande behovet av en ny kriminalpolitik. Läggs också ut här på bloggen.

En ny kriminalpolitik för ett starkare samhällskontrakt

Den ökande otryggheten och den allt grövre brottsligheten kräver att svensk kriminalpolitik stöps om i grunden. Poliserna måste bli fler, straffen måste skärpas och de kriminella gängens makt måste brytas. För oss moderater är det uppenbart att det inte går att fortsätta på den väg som har lett oss hit. Därför är vi beredda att göra tuffa politiska prioriteringar för att vända utvecklingen.

Trygghet och säkerhet lägger grunden för ett fungerande samhälle. Därför är det mycket allvarligt när brottsligheten utmanar dessa värden. Risken finns att den enskilde individen tappar tilltron till statens grundläggande funktioner och att samhällskontraktet mellan medborgare och stat undergrävs. Det får inte hända.

Ett av Moderaternas viktigaste vallöften är därför att ge Sverige en ny kriminalpolitik. Alltför ofta har satsningar på rättsväsendet fått stå tillbaka till förmån för annat. Det är hög tid att vi börjar betala för vad trygghet faktiskt kostar. Därför ämnar vi satsa 5,6 miljarder kronor extra på Polismyndigheten under nästa mandatperiod och över sex miljarder kronor på hela rättsväsendet.

Våra satsningar visar att vi står upp för våra löften. Om att nå minst 10 000 fler polisanställda senast 2024. Om att höja polisernas löner genom en riktad lönesatsning som i snitt skulle innebära 3 000 kr mer i månaden per polis. Och om att polisutbildningen ska vara betald genom att studielånen skrivs av under de fem första årens tjänstgöring som polis.

En ny kriminalpolitik måste också sätta brottsoffret i centrum. Därför bör straffen spegla den skada som gärningen har orsakat brottsoffret. Genom att skärpa straffen för vålds- och sexualbrott vill vi sända en tydlig signal att samhället står på brottsoffrets sida. Gärningsmannens väl och ve bör vara sekundärt.

Kriminalpolitiken ska även anpassas till den allt grövre gängbrottsligheten. De kriminella gängen får inte tillåtas ta kontroll över våra utsatta områden. Deras makt måste tryckas tillbaka med hjälp av fler poliser och smartare lagstiftning. Därför vill vi bland annat skärpa straffen för vapenbrott och dubbla straffen för brott som begås i gängmiljö. De som utmanar statens våldsmonopol ska bekämpas med kraft.

Höstens val avgör vilken kriminalpolitisk väg som Sverige ska slå in på. Vi moderater har varit tydliga med vad vi vill. Vår nya kriminalpolitik ska värna om medborgarnas trygghet och säkerhet. Det är så vi stärker det svenska samhällskontraktet.

 

Anders Ågren

Förbundsordförande i Västerbotten (M)

Tomas Tobé

Rättspolitisk talesperson (M)

Ett starkt lag står redo!

Idag är det 111 dagar kvar till valdagen. Den lokala valtemperaturen ökar i Umeå.

Vi moderater utgör i Umeåpolitiken ett stabilt alternativ. Medan andra kan bråka internt och för dialogen via massmedia, så fortsätter vi att jobba med sakpolitiken. Vi är överens om tagen inför valet, vi är överens om laguppställningen och har fler kandidater på vår valsedel än vid tidigare val.

Vi har 51 kandidater på vår valsedel i Umeå. Det är vår gemensamma uppgift att visa väljarna att Moderaterna är ett parti att räkna med. Att Moderaterna är ett parti som står för sina värderingar, att Moderaterna är ett parti som man kan lita på. Vi lovar inte allt åt alla, men vi håller vad vi lovar.

Umeå är en fantastisk kommun att leva och verka i, med goda utvecklingsmöjligheter i såväl stad som på landsbygd. Det har också gått bra för Umeå på många sätt. Men det finns också en annan sida. Och båda sidorna av myntet ställer krav på politiken. Vi behöver mer av allt det som är bra – men det som inte fungerar kräver mod att göra om och göra rätt.

I grund och botten är det här en fråga om rättvisa. Vi kan aldrig acceptera ett otryggt Umeå, där tendenser till social oro sprider sig. Vi kan inte acceptera att 4 av 10 unga tjejer oroar sig för att bli misshandlade eller våldtagna när de går hem på kvällen. Vi kan inte acceptera att kriminaliteten ökar. Med oss blir det tydligt fokus på att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Det ska alltid löna sig att arbeta, och göra rätt för sig. Vi ska sänka kommunalskatten i Umeå för att det är rätt och rättvist. För dem som arbetar och dem som har arbetat. En genomsnittlig familj i Umeå med två personer som arbetar betalar varje år 11 000 kr mer i skatt, än familjer i jämförbara städer. Det är varken rätt eller rimligt!

Integrationen är utan tvekan en stor utmaning. Arbetslinjen ska gälla alla. Den som kommer till Sverige och vill bygga sin framtid här måste också anstränga sig för att bli en del av det svenska samhället. Det handlar om krav på att lära sig svenska och att försörja sig själv. Arbete, bostad, utbildning.

Bostadsbristen är fortfarande en akilleshäl för kommunen. Politiskt är de flesta överens om att det behöver byggas omkring 2000 bostäder per år, men Umeå har bara nått upp till hälften. Bostadsbyggandet måste alltså fördubblas jmf nuvarande nivå!

Skolan ska prioritera kunskap, så att alla barn får sin egen chans att bygga en bra framtid. Fokus på ordning och reda – tydlig kunskapsuppföljning med tidigare betyg. Givetvis med valfrihet för alla att kunna välja skola.

Umeå kommun ska i alla lägen kunna garantera en äldreomsorg med hög kvalitet och ett värdigt bemötande. Någon vanvård ska inte accepteras. Vi vill sedan tidigare införa en kommunal trygghets- och kvalitetsinspektion som ska garantera att överträdelser mot gällande rutiner och regelverk inte ska inträffa. De senaste årens händelser pekar på att vi haft rätt i våra krav. Och både privata och kommunala utförare ska naturligtvis välkomnas. Vi står upp för de äldres valfrihet i Umeå!

Umeå ska vara en kommun präglad av företagsamhet, jämlikhet och social rörlighet, där du av egen kraft – men också med andras hjälp – ska ges förutsättningar att kunna ta dig hur långt som helst.

I Sverige gäller friheten, lagarna och arbetslinjen alla, utan hänsyn till klan, klass eller kön. Inga undantag, ingen utanför, ingen bortglömd.

Vi moderater är den politiska kraft som tydligt står upp för ett växande Umeå. I tio års tid har vi lagt en gemensam budget tillsammans med övriga Allianspartier. 2017 var andra året i rad som vi gick vi fram med fyra olika budgetförslag, så att respektive parti tydligare skulle kunna lyfta fram sina hjärtefrågor. Avsikten är att återkomma nu år 2018 med såväl gemensamt budgetförslag som gemensamt valmanifest.

Vi moderater inser vikten av fortsatt tillväxt, såväl ekonomisk som befolkningsmässig tillväxt. Vår välfärd är beroende av detta. Självklart måste tillväxten ske såväl i staden som på landsbygden. Många politiska partier i Umeå tar tillväxt och framgång för given. Men konkurrensen mellan kommuner om etableringar, företag och jobb pågår dygnet runt, månad efter månad.

I en tid när Umeå växer i snabb takt krävs det också ett politiskt ledarskap som klarar av att förena höga ambitioner för välfärden med omfattande investeringar och en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi. För att kunna garantera det måste kommunen alltid pröva nya och effektivare metoder i leveranserna av de tjänster som det är kommunens uppgift att säkerställa. Nuvarande situation med hög kommunalskatt, utan tydliga exempel på högre kvalitet i de kommunala verksamheterna, innebär att umeåborna tvingas betala mer i skatt än nödvändigt. Politiskt ledarskap handlar om att förena ansvar för en stabil ekonomi med kloka prioriteringar där det gör mest nytta.

Vi moderater är redo att axla ansvaret!

Rättigheter – skyldigheter – möjligheter.

LIKA FÖR ALLA

Om 111 dagar är det val – ge oss din röst!

Ansträngning ska löna sig.

Nya Moderaternas foto.

Vi moderater vill sänka skatten, såväl på riksplanet som på kommunal nivå. Arbete är grunden för vårt välstånd. Därför måste det löna sig att arbeta. Det är också rättvist. Det ska löna sig att anstränga sig, att utbilda sig och att ta ansvar. Det ska också ha lönat sig att ha arbetat.

Vi moderater vill sänka skatten på arbete, så att många som jobbar får behålla nära 500 kronor mer per månad. Vi vill att färre ska betala statlig skatt, så den som jobbar får behålla mer av en löneökning. Vi vill att det alltid ska löna sig att få från bidrag till arbete. Därför vill vi införa ett bidragstak. Även skatten för pensionärer ska sänkas.

Sänkt skatt ökar människors frihet och minskar politikers makt. Självklart är det möjligt att även sänka den nästan unikt höga kommunalskatten i Umeå kommun.

Ansträngning ska löna sig.

2400 moderater samlade i Göteborg!

Idag har moderata Sverigemötet dragit igång på allvar i Göteborg, även om vi hade ett antal aktiviteter redan igår. Nu på förmiddagen så har vi lyssnat bl.a. till partisekreterare Gunnar Strömmer som talade lite om upplägget inför valrörelsen. Över 2400 moderater på kommun, region och riksnivå är samlade för att under dessa dagar diskutera och gå igenom de viktigaste områdena inför valet den 9 september.  

Strömmers tal fokuserade delvis på värderingar, ett vuxet samtal och hoppfullhet som viktiga komponenter vilka  Moderaterna vill lyfta som grundanslag inför höstens val. Han presenterade även temat för den moderata valkampanjen. Rättigheter, skyldigheter, möjligheter – lika för alla.

Anders Ågrens foto.

Jag har ju varit aktiv inom Moderaterna (via MUF och Studentförbund) sedan 1987, så dessa sammankomster är ju ett tillfälle då man också hinner träffa många vänner man lärt känna genom åren. En moderatpolitiker som ofta har besökt oss i Umeå och Västerbotten är EU-parlamentariker Anna Maria Corazza Bildt. Igår passade jag på att hälsa henne särskilt välkommen lite längre fram i maj – hon kommer nämligen upp till oss i Umeå 31/5 och det är något som många ser fram emot. Mycket trevligt!

Nu dags för lunch och sedan fortsätter seminarierna under eftermiddagen. Vi hörs!

Valtemperaturen och tempot ökar i Umeå!

Moderaterna Umeås foto.

Igår kväll var det fullsatt på Hundra när partierna i Umeå drabbade samman i en debatt som arrangerades av VK. Upplägget var så att det var fem politiska områden som debatterades, och varje partiföreträdare fick delta i två områden som VK på förhand hade fördelat mellan partierna. Jag deltog därför i debatterna kring Skola/förskola och Trygghet/social oro.

Hur det gick i debatten överlåter jag till andra att bedöma, men jag är nöjd för egen del. Det är positivt att intresset ökar på bred front inför valdagen den 9 september.

Jag lyfte för Moderaternas räkning fram några punkter under kvällen:
– Bygg vidare på Umeå som tillväxtkommun. En tillväxt som måste komma både stad och landsbygd till del.
– Öka tryggheten och minska brottsligheten!
– Sänk kommunalskatten och gör det mer lönsamt att arbeta!
– Försvara valfriheten inom välfärden!
– Fördubbla bostadsbyggandet!

En del av debatten går att se i efterhand på:
https://www.vk.se/2342455/folj-vks-stora-valdebatt

Nu blir det att snabbpacka väskan – ska resa till Göteborg och Moderaternas Sverigemöte där vi mobiliserar inför valet.

På återhörande!

Fler poliser i Västerbotten!

I veckans nummer av Umeå Tidning skriver jag och riksdagsledamot Edward Riedl om behovet av fler poliser, som kan ta krafttag mot brottsligheten. Bifogas nedan.

 

Moderaterna föreslår fler och bättre betalda poliser

Sedan Stefan Löfven (S) blev statsminister har det blivit färre poliser samtidigt som problemen med brottsligheten har ökat. En allt grövre gängrelaterad brottslighet sprider ut sig i Sverige och kommer att få fäste även i Västerbotten om vi inte gör allt vi kan för att stoppa det från att hända. Brottsutvecklingen går mycket snabbt åt fel håll och inte minst när det gäller sexualbrotten. Vi moderater föreslår nu historiskt stora satsningar på polisen för att stoppa brottsligheten.

Fler poliser än någonsin lämnar polisyrket innan pension samtidigt som alldeles för få kvalificerade söker polisutbildningen. Det handlar ytterst om missnöje med alltför låga löner i relation till det arbete man gör. Det finns inga genvägar runt det utan vi moderater föreslår kraftigt höjda polislöner. I ett första steg riktar vi pengar som räcker till att höja samtliga polisers löner med 3000 kronor i månaden utöver ordinarie löneavtal. Då kommer färre poliser lämna yrket, fler poliser kommer att söka sig tillbaka samtidigt som fler behöriga kommer att söka polisutbildningen. Det är dags att gå från ord till handling om vi vill ha fler poliser i Sverige.

På polisutbildningen i Umeå står idag mer än hälften av platserna tomma. Även på utbildningsorterna i södra Sverige är många utbildningsplatser tomma. Högre polislöner kommer att vara en del i att få fler att söka polisutbildningen. Vi moderater föreslår dessutom att CSN-lånen för poliser som nu söker skrivs av helt för de som efter utbildningen jobbar som polis under fem år. En betald polisutbildning kommer att få ännu fler att söka.

Situationen inom polisen är idag ansträngd. Utredningsresultaten försämras inom allvarliga brottskategorier och på grund av det ökade trycket på polisens utredningsresurser tvingas man prioritera bland anmälningar om grova brott. Enligt polisens egna beräkningar saknas med nuvarande finansiering hela 2,5 miljarder kronor 2021 för att nå 10 000 fler polisanställda till och med år 2024. Resultatet av regeringens fortsatta underfinansiering är att polisen idag har svårt att klara sitt uppdrag.

För Västerbotten innebär vår satsning 270 fler polisanställda till 2021. Med Moderaternas politik kommer antalet studenter vid polisutbildningen i Umeå mer än fördubblas jämfört med idag. Medan de rödgröna väljer att nedprioritera polisen och polisutbildningen i Umeå för satsningar i södra Sverige tillför Moderaterna de resurser länet behöver.

Människor måste kunna lita på att polisen finns där när man behöver den. Polisen måste ha resurserna för att faktiskt kunna komma när man ringer och utreda de brott som anmäls. Att då som regeringen underfinansiera polisen håller inte. Vi moderater gör därför den största satsningen på polisen på 20 år och satsar 5,6 miljarder kronor för att öka antalet poliser och stärka polisyrkets attraktivitet.

 

Edward Riedl, Riksdagsledamot (M)

Anders Ågren, Kommunalråd (M)