Anders Ågren

Bekämpa och motverka hedersförtrycket

I dag är det Fadimegalan. Fadime mördades av sin pappa för att ha brutit mot familjens “heder”. 

Hedersrelaterat våld har ingen plats i ett fritt samhälle. De som inte kan respektera allas fri- och rättigheter ska lagföras och i fler fall utvisas. 

Hedersförtryck finns även i Umeå. Det ska bekämpas och motverkas varje dag.

Stötta restaurangbranschen i Umeå!

Moderaterna tog under förra veckan initiativ till flera förslag för att stötta restaurangbranschen i Umeå. Konkreta förslag, som kommer att hanteras i sedvanlig ordning av dels tekniska nämnden, dels miljö- och hälsoskyddsnämnden.

I dagens Folkbladet skriver också moderata ledamoten i miljö- och hälsoskyddsnämnden, Joline Göttfert, om vikten av att vidta åtgärder för restaurangbranschen i Umeå. Pandemin har som bekant slagit hårt mot restaurangbranschen.  Vi moderater vill slopa tillsynsavgifterna för serveringstillstånd, samt avgiftsbefria uteserveringarna och restaurangbåtarna i år.

Det är positivt att Socialdemokraterna nu verkar vara inne åtminstone delvis på samma linje.

På miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde nu på torsdag kommer nämnden också att besluta om mikrocatering ska tillåtas i Umeå – en fråga som Moderaterna i miljö- och hälsoskyddsnämnden har drivit. Mikrocatering innebär i korthet att restauranger kan leverera alkohol till kunder i samband med hemleverans av mat. Det är helt enkelt catering till små, slutna sällskap i hemmiljö. Detta har införts i bland annat Malmö och Växjö. En restaurang i Växjö med cateringtillstånd menar att så mycket som 40% av deras intäkter i april förra året kom från mikrocatering.

För att citera Joline Göttfert i hennes insändare:

“Nu är det upp till bevis för Socialdemokraterna i Umeå: Kommer de agera för att stötta de lokala restaurangföretagen eller inte?”

Svaret på den frågan får vi på torsdag.

Vi vill bli fler – välkommen till Moderaterna!

Moderaterna är aktivt pådrivande mot regeringen och har åstadkommit flera viktiga segrar. Men mer måste göras nu!

Ett parti växer med sina medlemmar och för varje ny medlem blir Moderaterna en större kraft och påverkansfaktor. Bli medlem och hjälp oss genom att engagera dina vänner, grannar och kollegor i kampen för en ny regering och en bättre politik för Sverige.

Länk för att bli medlem HÄR!

Umeå behöver maktskifte och borgerlig politik!

Umeå behöver maktskifte! Vår kommun behöver mer av liberal och konservativ politik. Det är nu mindre än ett år och åtta månader kvar till valdagen. Socialdemokraterna har spelat ut sin roll såväl lokalt, regionalt som nationellt. I Umeå har S styrt i olika konstellationer sedan 1994, och är synbart trötta. Den energi man lyckas uppbåda går åt till att angripa oss moderater i stort som smått. Vi välkomnar såklart den debatten, även om det någon gång hade varit intressant att höra vad (S) själva har för ambitioner med Umeå.

Moderaterna är samlingspartiet. Vi är Umeås största borgerliga parti och ser behovet av maktskifte. Vi förenar i vår politik både liberalism och konservatism, och har många av de nödvändiga förslagen för att Umeå ska utvecklas positivt i framtiden. Under senare år har vi också kunnat notera ett intresse och en nyfikenhet på Moderaterna som parti. Det har bl.a. tagit sitt uttryck i att många personer med bakgrund i andra partier har valt att ta steget och bli medlemmar i Moderaterna. Vi ser det som ett uttryck för en stark tilltro till M som en stark, stabil och pragmatisk borgerlig kraft i Umeåpolitiken.

Moderaterna står upp för vikten av tillväxt i Umeå, vilken måste komma både stad och landsbygd till del. I oktober presenterade vi Moderaternas budgetförslag för Umeå kommun, där vi pekade ut nödvändiga förslag och prioriteringar. Vårt budgetförslag innehöll tydliga satsningar på äldreomsorg och skola, bättre företagsklimat, värnande av valfrihet, ökad takt i bostadsbyggandet, sänkt kommunalskatt, neddragningar på kulturens område och hårdare kontroller av bl.a. försörjningsstöd. Våra förslag är lika angelägna nu som i höstas, även om vårt budgetalternativ förlorade i voteringen mot budgetförslaget från S/MP.

Med Moderaternas förslag skulle Äldrenämnden ha fått en ramhöjning med 80 miljoner kr, och för- och grundskolenämnden en ramhöjning med 120 miljoner kr. Det var större satsningar på dessa områden än vad de styrande Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterade i sitt förslag.

För oss moderater är det viktigt att värna den kommunala kärnverksamheten. Detta är betydande satsningar, som innebär ökad trygghet och bättre omsorg för våra äldre. Samtidigt möjliggör det viktiga satsningar på utbildningsområdet och kunskap i skolan.

I M:s budgetförslag sparade vi samtidigt på kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, individ- och familjenämnden samt kommunstyrelsen jämfört med S/MP-förslaget. Utöver satsningar på kärnverksamheten, så frigör det ett utrymme som skulle möjliggöra en sänkning av kommunalskatten med 15 öre.

Några av de moderata förslagen:

– Mer resurser till äldreomsorgen

– Språktest vid anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg för att säkerställa nödvändiga kunskaper i det svenska språket

– Kraftiga satsningar på grundskolan

– Betyg från årskurs 4

– Sänkt kommunalskatt

– Besparingar på kulturens område

– Hårdare kontroller av försörjningsstöd

– Fortsatt avyttring av delar av AB Bostadens fastighetsbestånd

– AB Bostaden ska beakta möjligheten till nyproduktion och bygga lägenheter utanför de centrala stadsdelarna. Det kan handla om kommundelscentra, men även i byar med omland som Tavelsjö, Sörmjöle, Bullmark, Botsmark, Yttersjö, Hissjö m.fl.

– Bättre företagsklimat, genom bl.a. avveckling av osund konkurrens

– Värnande av valfrihet inom välfärden

– Inför Lagen om valfrihetssystem (LOV) även inom särskilt boende, funktionshinderomsorg och daglig verksamhet.

– Kameraövervakning av särskilt brottsutsatta platser

– Skärp kontrollen av de föreningar och studieförbund som erhåller offentligt stöd

– Krafttag mot narkotikan

– Kommunala ordningsvakter för ökad trygghet

Under hösten 2020 presenterade de fyra borgerliga partierna i Umeå elva gemensamma förslag inför det kommande budgetfullmäktigesammanträdet. Utöver de konkreta budgetsiffrorna från respektive parti och de gemensamma alliansförslagen, så hade vi moderater därutöver presenterat 65 olika uppdrag som behandlade en lång rad områden. Allt detta ger en god grund att fortsätta arbeta utifrån, med sikte på valdagen 2022.

Umeå behöver en politisk högersväng. Välkommen att bli en del av detta arbete!

Sverige misslyckas på område efter område – Sverige behöver maktskifte!

Oavsett vilken fråga som numera debatteras, så är slutsatsen tydlig: Sverige behöver en ny regering och en ny statsminister. Sverige behöver ett maktskifte.

S/MP-regeringen misslyckas på område efter område. Oavsett det gäller migrationen, arbetslösheten, ekonomin, integrationen, gängkriminaliteten, hanteringen av Coronapandemin, klimatpolitiken, energipolitiken eller annat. Sverige är inte längre det föredöme som andra länder med avund kunde vända sina blickar till. Den här regeringen har för länge sedan nått vägs ände.

603 dagar kvar till valdagen i september 2022.

Moderaterna föreslår nya åtgärder för att stötta restaurangbranschen i Umeå

Idag har Moderaterna i Umeå skickat ut nedanstående pressmeddelande:

Pressmeddelande 2021-01-14

Moderaterna föreslår nya åtgärder för att stötta restaurangbranschen i Umeå

Pandemin har slagit hårt mot restaurangbranschen. Idag meddelande regeringen att förbudet mot att servera alkohol efter klockan 20.00 förlängs till den 24:e januari.

Nu föreslår Moderaterna i Umeå nya åtgärder för att stötta restaurangbranschen i Umeå. Moderaterna föreslår att uteserveringar ska avgiftbefrias 2021 samt att Umeå kommun slopar sina tillsynsavgifter för serveringstillstånd i år.

I miljö- och hälsoskyddsnämnden har Joline Göttfert (M), som är ledamot i nämnden, väckt frågan om att slopa tillsynsavgifter för serveringstillstånd 2021. Frågan kommer att behandlas kommande nämnd den 21a januari. Stefan Nordström (M), ledamot i tekniska nämnden, kommer att lyfta frågan om att avgiftsbefria uteserveringar i Umeå på nästa sammanträde med nämnden den 28:e januari. Förslaget om avgiftsbefrielse för uteserveringar inkluderar också restaurangbåtarna.

– Många företag har drabbats hårt ekonomiskt under pandemin. Kommunen måste nu agera för att stötta de lokala företagen. Vi bedömer att dessa två åtgärder borde ha en positiv effekt för restaurangbranschen, säger Joline Göttfert (M).

Sedan tidigare har Göttfert lyft frågan om mikrocatering i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Den frågan kommer också att behandlas på kommande sammanträde nästa vecka.

Högsta arbetslösheten på 23 år! Sverige behöver en ny regering.

Antalet arbetslösa låg i fjol på den högsta nivån sedan 1997. Men andelen kommer att stiga ytterligare en halv procentenhet närmaste tiden i spåren av de hårdare restriktionerna, spår Arbetsförmedlingen.

8,8 procent av arbetskraften eller 456 453 personer var inskrivna som arbetslösa i slutet av december. Motsvarande siffror samma tid 2019 var 7,4 procent eller 373 595.

Från det att Stefan Löfven blev statsminister fram till att coronakrisen inleddes, så utvecklades både arbetslösheten och sysselsättningsgraden sämre i Sverige än i något annat EU-land.

Ny statistik från Eurostat visar att arbetslösheten i Sverige ökat med 2 procentenheter sedan coronakrisen inleddes – endast fyra andra länder i EU har haft en sämre utveckling.

Restriktioner som lamslår företag måste gå hand i hand med krisstöd för att rädda jobb. Här har S/MP-regeringen brustit. Samtidigt lider Sverige extra mycket av de senaste årens reformtrötthet.

Med våra moderata förslag som exempelvis bidragstak, kvalificering in i välfärden och språkkrav i integrationen på plats hade läget varit ett annat.

S/MP-regeringen är sämst i EU på att motverka arbetslöshet. Den här regeringen klarar inte av att trycka tillbaka arbetslösheten och måste bytas ut.

Moderaterna största parti i mätning från Aftonbladet/Demoskop!

Vilken bra start på dagen! Moderaterna är Sveriges största parti och är större än Socialdemokraterna i den senaste mätningen från Demoskop/Aftonbladet. Mycket bra arbete av Ulf Kristersson och hela det moderata laget – på olika nivåer.

Sverige behöver en ny regering, med Ulf Kristersson som ny statsminister!

Det går upp och ned i mätningar, men man ska inte sticka under stol med att det stärker arbetet när ett parti befinner sig i en positiv spiral.

Energipolitiken har havererat

Sverige ska inte stå utan el, eller vara tvingade att elda med olja, så fort det är vindstilla eller kallt.

Kylan slår ut vindkraften. Eftersom regeringen låtit stänga Ringhals 1 förbereder Svenska Kraftnät nu istället en uppstart av oljekraftverket i Karlshamn, för att säkra tillgången på el.

Socialdemokraternas och Miljöpartiets energipolitik har havererat. Moderaterna vill bygga nästa generations kärnkraft!

Högsta elpriset på fem år

Förra veckan nådde elpriset nya rekord, vilket rapporterades i bl.a. SvD. Anledningen var dels kallare väder, dels lite vindproduktion. 77 öre per kilowattimme är det högsta dygnspriset sedan 2016 – och sju gånger högre än fjolårets snitt.

Under vintern 2020/2021 väntas effektbristen i Sverige uppgå till 1 700 MW under topplasttimmen (den timme där efterfrågan på el är som högst) om det blir en normalvinter. Precis som i fredags, då Sverige importerade smutsig el från Polen, behövs då elimport för att undvika strömavbrott.

Men den S/MP-regeringen fortsätter emellertid kampen för att avveckla kärnkraften. Detta i ett läge när Sverige tvärtom behöver mer kärnkraft.

Sveriges elproduktion är näst intill fossilfri, mycket tack vare kärnkraften som producerar en stor mängd el utan att medföra några utsläpp av växthusgaser. En reaktor kan producera ungefär lika mycket el under en timme som en svensk använder under sin livstid. Den elen är ren och bra för klimatet.

En stabil elförsörjning är en förutsättning för Sveriges välfärd och konkurrenskraft. Dessutom kan svensk energi spela en viktig roll i den globala klimatomställningen. Regeringens stängning av Ringhals 1 och 2 leder till att utsläppen i EU ökar med 8 miljoner ton.

För att klara klimatomställningen och elektrifieringen av samhället behövs mer ren el. Experter bedömer att Sveriges elanvändning väntas öka med 60 procent till 2045.

Varför är Socialdemokraterna med och avvecklar fullt fungerande kärnkraft, som behövs för både för klimatomställningen och ett konkurrenskraftigt näringsliv?