Anders Ågren

Hedersförtryck måste motverkas och bekämpas

Det är 20 år sedan hedersmordet på Fadime Sahindal. Men hedersförtrycket är fortsatt utbrett i vårt land.

Enligt forskare kan 240 000 unga i Sverige leva under hedersförtryck. Var tredje elev med utländsk bakgrund bedöms leva under hedersrelaterade familjenormer. Det kan inte accepteras. Politiken måste ta ett större ansvar i att bekämpa hedersrelaterat förtryck och våld. Det är en av de viktigaste uppgifterna vi har. För jämställdhet och frihet kan inte uppnås förrän alla pojkar och flickor är fria att älska vem de vill och vara som de vill, utan att riskera livet.

Skuggsamhället breder ut sig

Skuggsamhället breder ut sig. Människor utnyttjas och far illa, och organiserad brottslighet använder välfärden som källa till finansiering. Det kan inte fortgå.

Moderaterna lägger nu tio skarpa lagförslag i riksdagen, med det gemensamma syftet att bekämpa skuggsamhället.

I ett läge där staten inte vet hur många som bor i landet, när en person som inte har laglig rätt att vistas i Sverige till och med kan vistas i statsministerns hem, och när 20 miljarder årligen fuskas bort från välfärdssystemet, är vi övertygade om att flera av riksdagens partier är redo att lyfta på den här stenen tillsammans med oss.

Moderaterna på nationell nivå föreslår:

 1. En ny svensk folkräkning och bättre kontroll
 2. Slopad sekretess mellan myndigheterna
 3. En ny informationsplikt mellan myndigheterna
 4. DNA-analys som huvudregel vid viss anhöriginvandring
 5. Anmälningsplikt för asylsökande
 6. Boendeskyldighet och elektronisk övervakning
 7. Stopp för bidrag till personer som vistas i landet utan tillstånd
 8. Förlängd preskriptionstid för av- och utvisningsbeslut
 9. Fler återtagandeavtal och överenskommelser med ursprungsländer
 10. Villkorat bistånd

Nu får vi ordning på Sverige.

Viktigt med företagsbesök

Fler jobb och fler företag i Umeå och vår region är av högsta vikt för Umeås utveckling. Därför har vi också kontinuerliga möten med olika företag, inom olika branscher. Just denna onsdag är det kommunstyrelsens arbets- och näringslivsutskott som genomför digitala företagsbesök – med Tyréns, AFRY och Brattby Sågverk.

Sedan många år tillbaka ingår detta som en självklar del i vårt arbete med att förbättra dialogen med företagare verksamma i Umeå och regionen. Som bekant finns det en rad synpunkter på vad kommunen bör och inte bör göra, just med avseende på att skapa förutsättningar för nya jobb och bättre möjligheter för företagande. Utmaningar med kompetensförsörjning är en annan punkt som brukar dyka upp i våra diskussioner.

Besöken är också värdefulla för att politiker – av alla politiska färger – ska få insikt i företagarnas vardag, samt få kunskap om fler av de företag som är verksamma i vår kommun.

En återinförd fastighetsskatt skulle slå hårt mot bostadsägare runt om i landet

I ett läge med skenade kostnader för bostadsägare, inte minst energipriser, vore det mycket kännbart för bostadsägare med en återinförd fastighetsskatt.

Givet att (S) har lovat ett aktivt och nära samarbete med V som förespråkar fastighetsskatten –  hur kan Magdalena Andersson garantera att fastighetsskatten inte återinförs?

Det säkraste sättet att försäkra dig om att fastighetsskatten inte återinförs – det är att lägga din röst på Moderaterna i valet den 11 september!

9 av 10 svenskar är positiva till bevakningskameror på allmän plats

9 av 10 svenskar är positiva till bevakningskameror på allmän plats. Så vi moderater känner medvind och stöd när vi driver detta ärende i Umeå gällande bevakning av offentliga platser.

Men frågan är varför så många partier och politiker i Umeå fortsätter sitt motstånd mot bevakningskameror?

Moderaternas linje är att även Umeå kommun borde använda sig av möjligheten att sätta upp bevakningskameror. Vi har föreslagit att ett program tas fram för hur kamerabevakning ska användas på brottsutsatta platser i Umeå. Samt att programmet tas fram i dialog med Polisen, så att kamerorna kan sättas upp där behovet är som störst.

Det kan gälla såväl centrala Umeå som andra stadsdelar i kommunen. Detta för att avskräcka brott, öka sannolikheten för upptäckt av brott, samt öka tryggheten då kameror signalerar att platsen är väl omhändertagen. Kamerabevakning ska inte ersätta patrullerande poliser eller andra satsningar, men det är ett värdefullt komplement.

Uppsala, Nacka, Trosa och Malmö är några exempel på kommuner som använder kamerabevakning för att skapa trygghet och förebygga brott. Kommunens kamerabevakning ska vara ett komplement till de områden som polisen övervakar med kamera.

Så sent som i höstas var det på nyheterna att kamerabevakning fungerar i Sverige, för att minska brottsligheten: våldsbrott minskar, narkotikaförsäljning får en faktisk minskning, Polisens arbete effektiviseras. Det blir lättare att lösa brott. I Göteborg och Malmö har kameraövervakning gjort att brott minskat. I Malmö är det kommunen som köpt in övervakningskamerorna.

Men här i Umeå så går det inte att få stöd för våra förslag om kamerabevakning. Obegripligt att det politiska motståndet är så starkt i Umeå, när det gäller att öka tryggheten och motverka brottsligheten.

Rusta upp försvaret och gå med i Nato!

I dagens VK fick jag min insändare om försvaret och Nato publicerad. Läggs upp här på bloggen som vanligt.

Rusta upp försvaret och gå med i Nato!

Ryssland hotar såväl sina grannländer som hela den fria världen. Europa befinner sig just nu i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget på årtionden. Den aggressivitet och krav på en ny säkerhetsordning som Putin och Ryssland framför måste bemötas tydligt. Försöket att styra vilka länder som ska få gå med i Nato eller ej, måste avvisas.

Ryssland har sedan tidigare visat att landet inte väjer för att använda militära medel för att rita om Europas gränser. Angreppen på Georgien och Ukraina och den illegala annekteringen av Krim utgör mycket allvarliga brott mot folkrätten och den europeiska säkerhetsordningen.

Sverige måste i snabb takt stärka försvaret, på alla nivåer. Arbetet med  att stärka den nationella försvarsförmågan måste intensifieras – hotet från Ryssland finns här och nu. För att Sverige ska stå starkt i en allt oroligare omvärld behövs tydligt ökade försvarsanslag och ett fullvärdigt Natomedlemskap.

Ett Natomedlemskap är det enda försvarssamarbetet som på allvar stärker Sveriges säkerhet. Som medlem i försvarsalliansen skulle Sverige vara en del av Natos kollektiva försvar med solidariska försvarsgarantier som delas med 30 andra länder. Då skulle vi veta att vi får stöd vid ett väpnat angrepp. Ett medlemskap skulle också ge Sverige tillträde till Natos gemensamma försvarsplanering.

Hoten i vår omvärld blir allt tydligare. Rusta upp försvaret och gå med i Nato!

Anders Ågren

Förbundsordförande

Moderaterna i Västerbotten

Rusta upp försvaret och gå med i Nato!


Ryssland hotar såväl sina grannländer som hela den fria världen. Europa befinner sig i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget på årtionden.

 • Sverige måste i snabb takt stärka försvaret – hotet från Ryssland finns här och nu. För att Sverige ska stå starkt i en allt oroligare omvärld behövs tydligt ökade försvarsanslag.
 • Sverige behöver också ett fullvärdigt Natomedlemskap. Ett Natomedlemskap är det enda försvarssamarbete som på allvar stärker vår säkerhet. Som medlem i försvarsalliansen skulle Sverige vara en del av Natos kollektiva försvar med solidariska försvarsgarantier, som delas med 30 andra länder.

Om detta skriver jag i en insändare i Nyheter i Västerbotten.

Det är hög tid att kommunalskatten sänks också i Umeå!

I lördagens Folkbladet fick jag en insändare om kommunalskatten publicerad. Läggs upp här på bloggen också.

28 kommuner sänker skatten, men tyvärr inte Umeå!

Jag läser i Dagens Samhälle att 28 kommuner har valt att sänka kommunalskatten inför 2022. Tyvärr ingår inte högskattekommunen Umeå i denna skara. Trots massiva ekonomiska överskott, och en välfylld resultatutjämningsreserv.

Umeå kommun har som bekant en extremt hög kommunalskatt. Sämst – eller värst – av jämförbara kommuner. Vi moderater har återkommande lagt förslag på en sänkning av kommunalskatten. Även vid senaste budgetfullmäktige, i juni 2021, lade vi ett förslag om sänkt skatt. Men tyvärr blev vi nedröstade.

Skatten i Umeå är omkring två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj där två vuxna arbetar betalar ca 12 650 kr mer per år i skatt än dem som bor i jämförbara kommuner. Umeåborna borde kunna kräva betydligt mer av service och välfärd med tanke på hur mycket mer pengar de betalar in jämfört med människor som bor i andra kommuner runt om i landet.

Av landets 20 största kommuner har Umeå kommun högst kommunalskatt. Av dessa 20 kommuner är 12 socialdemokratiskt styrda. Men alla kommuner klarar av att ha betydligt lägre skattenivå.

Det är inte rimligt att just umeåborna ska betala så mycket mer i skatt, än invånarna i landets övriga kommuner. Det är hög tid att skatten sänks också i Umeå. För alla umeåbor. Umeås pensionärer, Umeås låginkomsttagare, Umeås medelinkomsttagare – de förtjänar också sänkta skatter. Låg skatt är en viktig frihetsfråga.

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

En tillväxtpolitik för både landsbygd och stad!

Jag skriver i dag på debattsidan i VK. Läggs även upp här på bloggen.

Umeå behöver en offensiv tillväxtpolitik

– för både landsbygd och stad!

I norra Sverige pågår just nu en fantastisk utveckling, med nya etableringar och stora pågående och planerade investeringar.  Det är viktigt att Umeå inte förlorar tempo och lutar sig tillbaka. En positiv utveckling kommer inte av sig själv. Umeå behöver en offensiv tillväxtpolitik!

Att förbättra det lokala företagsklimatet är centralt för lokal och regional utveckling. Ett växande Umeå är i behov av växande och framgångsrika företag. Små-, medelstora- och stora företag, som genom arbetstillfällen och skattepengar till det offentliga bidrar till en god välfärd. 4 av 5 nya jobb skapas i småföretag. Detta måste tydligt återspeglas i den lokala kommunpolitiken för ett bättre företagsklimat.

Ett rimligt riktmärke för Umeå borde vara att siktra på topp-10 när det gäller det lokala företagsklimatet i Sverige. I Svenskt Näringslivs kommunranking erhåller Umeå kommun mediokra placeringar. Umeå tappade i år 12 placeringar till plats 179 av landets 290 kommuner. En av landets högsta kommunalskatter, konkurrens från kommunen gentemot privata näringslivet, service och bemötande samt negativ attityd bland politiker och tjänstemän till företagande är sådant som sticker ut.

I SmåföretagarIndex, som genomförs varje år av Småföretagarnas riksförbund, hamnar Umeå på plats 151 av 290 kommuner. I undersökningen kartläggs förutsättningarna för små och medelstora företag.

I undersökningen som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gör – Öppna jämförelser Företagsklimat 2020 – hamnar Umeå kommun på plats 133 av de sammanlagt 181 kommuner som ingått i rankingen. Bland kommuner med över 40 000 invånare, så är Umeå på plats 51 av 60 kommuner.

Även om det självfallet finns mycket som fungerar bra i Umeå med omnejd, så är det mycket som kan bli bättre. Moderaterna har lagt en rad förslag, ibland tillsammans med andra borgerliga partier, för att förbättra Umeås företagsklimat.

Vi måste få fart på bostadsbyggandet, genom att bl.a. möjliggöra för fler privata aktörer att bidra i byggandet. Öppna upp fler områden för byggnation och öka takten på ärendehanteringen. Det behövs fler villor, fler bostadsrätter och fler hyresrätter. Utbudet av villor är extremt lågt, vilket vi måste förändra under kommande år. Under det senaste decenniet har småhusens andel av den totala produktionen legat på låga 17 procent. Småhusen är en viktig, men ibland förbisedd förutsättning, för kommunens utveckling. Detta skulle också vara ett starkt stöd för tillväxt i hela vår kommun. För både landsbygd och stad.

Vi måste vidare säkerställa god tillgång på mark för etableringar, och här pågår ett arbete. Det behövs verksamhetsmark för industri, handel, kontor och service. Investerare ska kunna få snabba och tydliga besked om lämplig mark för sina verksamheter.

Sänkt skatt är en frihetsfråga. Kommunalskatten i Umeå är ca två kronor högre än jämförbara kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj där två vuxna arbetar betalar ca 12 650 kr mer per år i skatt än dem som bor i jämförbara kommuner. Av landets 20 största kommuner har Umeå kommun högst kommunalskatt. Detta är inte rimligt. Vi moderater har i ett första steg lagt förslag om en sänkning med 15 öre.

Det handlar vidare om att motverka osund konkurrens från kommunen gentemot det privata näringslivet. Ökad konkurrensutsättning och införande av utmaningsrätt.

Säkerställa kompetensförsörjningen i samarbete med universitet och högskolor, region, näringsliv och övriga kommuner.  

Fortsatta satsningar på besöksnäringen. Möjliggöra ökad turism genom att skapa förutsättningar för dels en gästhamn i centrala Umeå, dels ställplatser för husbilar och husvagnar. Införande av den s.k. Rättviksmodellen, vilken handlar bl.a. om att minska regelkrångel för företagare utan att förändra lagar och regler.

Viktigt är också att centrumhandeln kan utvecklas. En konkurrensfördel som brukar pekas ut för de halvexterna handelsområdena är att de erbjuder gratis parkering. För att undanröja en del av konkurrensnackdelen finns möjligheten att erbjuda avgiftsfri parkering i de P-anläggningar och p-platser som UPAB ansvarar över för Umeå kommuns räkning. Moderaterna har upprepade gånger föreslagit försök med avgiftsfri parkering i centrala Umeå, och detta förslag kvarstår.

För att skapa ett bättre företagsklimat måste näringslivsarbetet integreras i hela kommunen. Att ge företagen ett gott bemötande ska åligga varje förvaltningschef och varje handläggare, inte bara en näringslivsenhet. Målet måste vara att alla medarbetare ger en bra service och ett gott bemötande till de företagare som är i kontakt med kommunen. Det finns mycket att göra inom den egna kommunala organisationen, för att förbättra service och dialog med de lokala företagarna.

Sedan finns det ett batteri av områden som är lika viktiga för Umeås och regionens utveckling – nationell och regional infrastruktur, kommunikationer, nationell lagstiftning etc. Men det får vila till en annan debattartikel.

Umeå borde rankas bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat. Med våra förslag blir detta möjligt.

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

Rekordhöga elpriser, men Socialdemokraterna bryr sig inte

Många drabbas av Socialdemokraternas misslyckande att ge Sverige billig el och en energipolitik som fungerar.

Moderaterna föreslår slopad elskatt under januari och februari för att mildra effekterna av de rekordstora elpristopparna. Det motsvarar omkring 1500-2000 kronor i månaden under januari och februari för en vanlig villa.

Det krävs tydliga insatser både i det korta och långa perspektivet. Den svenska energipolitiken har havererat.