Anders Ågren

Business Arena Umeå 2020!

Foto taget vid tidigare års arrangemang

Idag var det formell invigning av Business Arena i Umeå. Omkring 800 deltagare och investerare på plats – Business Arena arrangeras nu för sjätte året rad i Umeå.

Business Arena är Nordens största mötesplats för aktörer på ledande befattning i bl.a. fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. Branschens ledande aktörer samlade till en heldag i Umeå. Fokus ligger på kunskap, inspiration och nätverkande. Målet är samhällsutveckling.

Ett mycket viktigt arrangemang, där företrädare för privat och offentlig sektor träffas. Business Arena arrangeras årligen i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och London samt under Almedalsveckan. Från år 2020 även i Helsingfors.

Starka band med Vasa och Österbotten

Hemresan i fredags bjöd på fint väder.

Förra veckan var jag och övriga i styrelsen för koncernbolaget UKF på plats i Vasa. På torsdagen besökte vi sedan varvet i Raumo, där den nya Wasaline-färjan håller på att byggas. Nyligen tillkännagavs att den nya färjan kommer att få namnet Aurora Botnia.

Det var ett mycket stort intresse från den finska pressen, när den s.k. kölsträckningsceremonin genomfördes under torsdagen. Färjan ska som bekant trafikera Vasa-Umeå. Fartyget är en modern färja med 2 lastdäck för 1500 lastmeter med rak genomkörning och med kapacitet för 800 passagerare.

Det är positivt att vi går vidare enligt plan, och därmed långsiktigt säkerställer en fungerande färjeförbindelse mellan Umeå och Vasa, mellan Västerbotten och Österbotten. Betydelsen av detta är oerhört stor för vårt näringsliv, för våra kommunikationer, för utvecklingen av våra städer och regioner. Färjan ska levereras senast i april 2021.

Banden mellan Umeå och Vasa går långt tillbaka i tid, och det är positivt att viljan att stärka samarbetet är uttalat från båda sidor av Kvarken. Vi har redan kommit en lång bit på vägen. Det bådar gott inför framtiden!

Socialdemokraterna verkar ha abdikerat både nationellt och lokalt. Pinsamt att se.

Foto: David Andersson

På riksplanet skyller statsminister Stefan Löfven (S) den brutala vågen av ungdomsrån på Alliansens skattesänkningar 2006-2014. Hans totala brist på verklighetsförankring gällande brottsligheten har gjort honom till föremål för mycket löje och hån under de senaste dagarna.

I Umeå verkar Socialdemokraterna ha fått samma obegripliga talepunkter. Sedan tidigare har de ju högröstat förklarat att Moderaternas uppmärksammande av våldsbrottslighet, bilbränder och narkotikahandel i Umeå bara är ett sätt att svartmåla och sprida oro. För sådant händer ju inte i Umeå. Eller?

De senaste två veckornas allvarliga bilbränder – 50 bilar i natt på Mariehem, och 4 bilar förra veckan på Ersboda – bemöts idag av kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) på sin blogg med att han varnar för………….trumvirvel…………..moderata skattesänkningar!

Bilbränder som alltså av polisen misstänks vara anlagda. Men Lindberg är mest fokuserad vid att kritisera mig och Moderaterna. Precis samma strategi som de senaste två åren i denna fråga.

Men det fungerar inte längre. Alla kan se att vi moderater haft rätt hela tiden. Alla kan se att det faktiskt är Socialdemokraterna som mörkat och försökt dölja den oroväckande utvecklingen gällande kriminalitet i Umeå.

Det är därför de så desperat, både Hans Lindberg och Andreas Lundgren, på sina respektive bloggar ljuger om moderata förslag. De påstår att M har förslag som skulle ”slakta” socialtjänsten.

När vi inte drar ned en enda krona på socialtjänstens verksamhet.

Däremot har vi lagt förslag på att skärpa kontrollerna av utbetalning av försörjningsstöd. När man på annat håll i landet började genomföra frivilliga hembesök vid nya ansökningar om försörjningsstöd som en del i pågående utredningar, så blev det tydliga resultat. 24% av besöken ledde till avslag på ansökan om försörjningsstöd. Vi vill att frivilliga hembesök införs även i Umeå kommun, i linje med vad som införts i andra kommuner. Detta innebär också att kostnaderna för försörjningsstöd i Umeå ska kunna minska påtagligt. Och som en följd kan vi minska ramen för IF-nämnden.

Men det drabbar alltså inte det förebyggande arbetet. Ett aktivt brottsförebyggande arbete från socialtjänst och skola är avgörande för att långsiktigt öka tryggheten. Moderaterna satsar också mer på skolan än (S) i Umeå. Och vi drar alltså inte ned på det förebyggande arbetet inom socialtjänsten.

Vi moderater satsade även dubbelt så mycket som Socialdemokraterna på insatsen ”Umeå växer – tryggt och säkert” i budgeten för 2020. Tvärtemot Socialdemokraternas lögner, så värdesätter vi det förebyggande arbetet.

Det handlar om prioriteringar. Och ledarskap.

S verkar ha abdikerat i Umeå.

Fruktansvärt! Andra helgen i rad med bilbränder i Umeå!

foto: David Andersson

För andra helgen i rad brinner bilar i Umeå. Detta är fruktansvärda nyheter. Vaknade i morse till nyheten att 50 (!!!) bilar har brunnit i natt i stadsdelen Mariehem, Umeå. Fruktansvärt för alla drabbade bilägare.

Polisen misstänker att branden var anlagd, bl.a. på grund av det hastiga brandförloppet. Polisen har nu inlett förundersökning om grov mordbrand.

‪För en vecka sedan brann fyra bilar i stadsdelen Ersboda. Där misstänktes branden också vara anlagd.

Nu räcker det! Bilbränder, våldsbrottslighet, narkotikabrott…. Allt det vi moderater har varnat för och uppmärksammat sedan två år tillbaka sker nu öppet i Umeå.

Men vad säger alla ni – politiska partier mfl – som angrep Moderaterna då, och påstod att vi bara svartmålade och spred desinformation? Trots att alla insatta visste att vi hade rätt.

Var är de styrande Socialdemokraterna i Umeå? Ni styr såväl på riksnivå som kommunen. Och var är alla andra partier, som rimligen borde reagera?

Brottsligheten försvinner inte, bara för att ni duckar och undviker att prata om den.

Moderaterna i Umeå har länge varit tämligen ensamma om att uppmärksamma den framväxande kriminaliteten i vår kommun. Vi har förslag på såväl riksnivå som lokalnivå för att minska brottsligheten, och öka tryggheten.

Agera. Och våga uppmärksamma kriminaliteten!

Besöksnäringen i Umeå fortsätter växa!

Antalet turister som besöker Umeå fortsätter att öka. Preliminära siffror från Tillväxtverket/SCB visar att 2019 var ett starkt år för Umeå när det kommer till antal gästnätter. Ökningen var på 6%, vilket kan jämföras med riket som ökar med 4%. De slutliga inkvarteringssiffrorna för 2019 kommer i april senare i år.

Enligt de preliminära siffrorna gjordes 612 818 övernattningar på hotell i Umeå kommun förra året, vilket är en ökning med 8% jämfört med 2018. De sammanlagda övernattningarna på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping i Umeå ökade med 6% under 2019 och var totalt 726 741 stycken. 

Det är mycket glädjande siffror! Besöksnäringen är viktig för Umeå och för hela vår region. Det har en stor betydelse för både tillväxt och sysselsättning. Turismen och handeln är områden där många unga får sitt första jobb, något som är viktigt för möjligheten att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Det är också en bransch där många väljer att starta företag.

Det är fantastiskt roligt att så många väljer att besöka Umeå. Nu gäller det att arbeta vidare med att stärka besöksnäringen, eftersom det leder till fler nya jobb, fler företag och ökade skatteintäkter. 

Reformpaket mot sprängdåden

Under 2019 skedde fler sprängningar än någonsin tidigare. Totalt inträffade 247 stycken sprängningar 2019. Det är en ökning med nästan 60% jämfört med året innan. Nu krävs beslutsamhet. Idag ställer Moderaterna åtta krav på regeringen för att stoppa sprängdåden: 

✅ Skärpta straff för den som hanterar explosiva varor. 
✅ Tipspengar till enskilda som bidrar till att sprängmedel hittas. 
✅ Bättre kontroll av sprängämneshanteringen.
✅ Fler och bättre övervakningskameror i brottsutsatta miljöer. 
✅ DNA-märkning av kommersiella sprängmedel. 
✅ Storsatsning på tullen. 
✅ Tätare myndighetssamarbete. 
✅ Ökad uppklaring genom utökade möjligheter till datalagring.

Vi moderater är beredda att göra det som krävs för att återupprätta tryggheten i samhället.

Bostadsbyggandet behöver fördubblas i Umeå!

I Umeå råder fortsatt bostadsbrist. Vi moderater vill skapa förutsättningar så att branschens aktörer kan möta umeåbornas önskemål, både gällande bostäder som efterfrågas och vilken typ av kommun som människor vill bo i. De kommande åren måste bostadsbyggandet öka till 2000 bostäder per år. År 2019 färdigställdes enligt preliminära siffror 1016 bostäder. Man når därmed bara upp till hälften av det mål på 2000 bostäder per år som Umeå kommun har satt upp. Prognosen för 2020 ser ännu sämre ut.

Det här är inte alls bra. Vi skulle behöva fördubbla takten på bostadsbyggandet i Umeå. Tillgången till bostäder är Umeås akilleshäl. Får vi inte ytterligare fart på nyproduktionen, så riskerar det hämma tillväxt och investeringar.

Hur har det då sett ut tidigare år? 2018 färdigställdes 1413 bostäder, år 2017 (ca 1000 bostäder), 2016 (ca 1300 bostäder), år 2015 (1260 bostäder).

De privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden måste tillsammans bidra för att öka takten. Vi har sedan tidigare börjat inrikta oss på kortare tid för markreservation. Flexiblare och mer generella detaljplaner med optimal volym och användning är också en viktig förutsättning. Kommunen behöver en långsiktig planering där det alltid finns en ”bank” med byggklar mark så att marknaden uppmuntras till att bygga efter invånarnas behov.

Det är också alltför långa väntetider när det gäller planhandläggning. Det kan dröja upp till 1,5 år innan en privat aktör ens får en planarkitekt tilldelad sitt ärende, och därefter kommer den sedvanliga planprocessen. Det leder till långa väntetider.

De privata aktörerna måste själva kunna driva och bekosta planprocessens delar som inte är myndighetsutövning. Det medför flera positiva delar, där exploatören snabbare får fram sina projekt, marknaden bygger upp en kunskap för att utföra dessa tjänster samt att byggtakten hålls uppe. Detta skulle även frilägga resurser för en snabbare handläggning inom kommunen. Vi skulle se ett betydligt högre tempo när det gäller att möjliggöra nya detaljplaner samt ökat byggande för såväl verksamhet som bostäder.

Vi moderater anser att det kommunala bostadsbolaget har en central roll att spela, när det gäller nyproduktion av hyresrätter. Vi vill successivt avyttra ytterligare delar av fastighetsbeståndet för att möjliggöra dels ökade underhållsinsatser, dels ökad nyproduktion. AB Bostaden står inför stora utmaningar – ökad takt av nyproduktion men framförallt gällande ett stort upprustningsbehov av miljonprogrammet, vilket kräver kapitaltillskott.

Fortsatt avyttring av Bostadens bestånd är därför en nödvändighet för att skapa utrymme för renoveringar och nybyggnationer. Det minskar dessutom Bostadens dominerande roll på marknaden och släpper in fler förvaltande aktörer som kan dra sitt strå till stacken avseende nyproduktion av hyreslägenheter.

Skärp straffen för brott kopplade till djurrättsaktivister!

Allt fler lantbrukare i Sverige utsätts för våld, hot och vandalisering. Över 200 brott har begåtts av djurrättsaktivister de senaste tre åren.

Som mjölk- eller grisbonde ska man inte behöva oroa sig för att bli särskilt utsatt för brott.

Moderaterna föreslår:
✅ Kraftigt skärpta straff för brott kopplade till djurrättsaktivister.

✅ Skärpta straff för olaga intrång. Den som olovligen uppehåller sig på företagsområden gör sig skyldig till olaga intrång.

✅ Smittorisken måste leda till skärpta straff. Större hänsyn måste tas till risken för att djur smittas (vilket ofta förekommer), vid olaga intrång.

Hijab är en del av hedersförtrycket

Krönikören på liberala tidningen VK, Benny Karlsson, skriver i dagens tidning om den föreläsning som M, KD och AP arrangerade i lördags om hijab och kampen mot hedersförtryck, liksom miljöpartisternas hijabupprop. Detta under rubriken ”Ska politikerna få diktera modet”.

Karlsson bevisar att han inte har fattat någonting av debatten om hijab och hedersförtryck. Men ställning tar han. Tydligt. Föreläsningen med välkände forskaren Devin Rexvid jämför han med en sketch av Mothy Python.

Enligt VK-krönikören kan flickor och kvinnor i hijab jämställas med politiker i kostym. Eller stadstjejer som väljer att gå med sönderrivna jeans och tygskor mitt i vintern. Det är bara ett klädesplagg. Det är bara en fråga om mode.

MEN VAD STÅR HIJAB FÖR? Om det bara är ett vanligt klädesplagg – hur kommer det sig att kvinnor i Iran och andra länder riskerar sina liv för att bli av med tvånget att bära den?

Det var ju av den anledningen vi arrangerade en föreläsning med forskaren Devin Rexvid.

Rexvid skrev efter föreläsningen så här på sin Facebook-sida: ”Idag känner jag mig enormt besviken på dem som i feminismens och antirasismens namn stod under politisk islams fana för kvinnoförakt. Idag riktar jag ett stort tack till Moderaterana, Kristdemokraterna och Arbetarpartiet i Umeå som markerade mot det kvinnoförtryck som hijab utgör.

(…)

Idag går tankarna till alla kvinnor i Iran, Saudiarabien, Nigeria, Somalia, Tjetjenien, Aceh-provinsen i Indonesien, Pakistan, Afghanistan, Gulfstaterna, Syrien, kvinnor under IS-kalifat som trakasserats, utsatts för syraattacker, fängslats, torterats, mördats av sedlighetspoliser eller av egna familjemedlemmar pga. hijabvägran.

(…)

Tvärtemot det som promotas idag så är hijab ingen kvinnlig rättighet. Den är hennes skyldighet. Ett ambulerande fängelse, en bärbar mur som hon måste bära på kroppen dygnet runt och livet ut. Den är hennes religiösa fotboja. I den mån den kan beskrivas som en rättighet så är den en manlig rättighet. Mannens rätt till respekt genom att få sina närstående kvinnor att osynliggöra sin kropp för att synliggöra sin lydnad under honom och hans manliga gud. Hijab är politisk islams sätt att beröva kvinnan på hennes mänskliga identitet.”

GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime, som jobbar på ett fantastiskt sätt i Sverige för att motverka hedersförtryck, skrev förra veckan så här i tidningen Dagens Samhälle:

“Inom hederskulturen råder ett oskulds- och kyskhetsideal som syftar till att kontrollera kvinnors och flickors sexualitet. Hijaben är både ett verktyg och en symbol för det. Ett sätt att försäkra sig om att flickan är kysk och en symbol som ska signalera detta till omgivningen. I de värsta fallen ett sätt att säkra flickans värde på en äktenskapsmarknad. Flickan/kvinnan objektifieras till en ägodel.

Vill vi bekämpa det hedersförtryck som hijaben är ett av de viktigaste verktygen för, och stå upp för jämställdhet och barnets bästa, så blir förbud mot hijab på barn den självklara vägen att gå. Alternativet att inte kämpa för mänskliga rättigheter är förskräckligt. Då ger vi upp allt vi vunnit av jämställdhet.

Den kulturrelativism, där vi skall acceptera andras traditioner får självfallet inte gälla om vi måste ge upp de ideal vi kämpat för så länge.

Hijaben är inget klädesplagg, då skulle inte kvinnor i Iran och andra länder riskera livet för att bli av med tvånget att bära den.”

Att det behövs mer kunskap i denna fråga blir tydligare för varje dag som går.

Men de som försvarar hedersförtrycket och kvinnors brutala underordning – däribland VK:s Benny Karlsson – får numera räkna med att få svar på tal.