Anders Ågren

Återinförd fastighetsskatt skulle slå hårt mot Umeå!

I söndagens Folkbladet har jag fått nedanstående insändare publicerad.

Återinförd fastighetsskatt skulle slå hårt mot Umeå!

Frågan om att återinföra fastighetsskatten har kommit upp i den politiska debatten. På senare tid har tunga Socialdemokrater, däribland energiminister Anders Ygeman, Socialdemokraterna i Skåne, Stockholm m.fl. ställt sig bakom ett återinförande av fastighetsskatt. Moderaterna säger nej till återinförd fastighetsskatt.

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) och Finanspolitiska rådet har tidigare presenterat förslag på fastighetsskatt som även skulle inkludera bostadsrätter. För Socialdemokraterna kommer frågan att avgöras på deras kongress i november. Miljöpartiet kommer också att ta upp frågan om återinförd fastighetsskatt på sin kongress. Sedan tidigare vet vi att Vänsterpartiet driver frågan om höjd fastighetsskatt.

Detta måste stoppas. En bostad är ett hem för de allra flesta och ingen inkomstkälla. En återinförd fastighetsskatt kommer att leda till att människor som saknar tillräckliga inkomster för att betala skatten kommer att tvingas flytta ifrån sina hem. Ett hem som man dessutom redan har betalat för med hårt beskattade pengar.

Det nya förslagen om fastighetsskatt kommer alltså att slå hårt mot många hushåll. I Umeå kommun var det år 2019 ca 14 000 hushåll som bodde i bostadsrätter och över 20 200 hushåll som bodde i småhus. 64 procent av Umeås befolkning bor i antingen bostadsrätt eller småhus och skulle därmed påverkas ekonomiskt mycket negativt av detta.

Människor ska känna sig trygga i sina hem. De ska inte behöva oroa sig för att tvingas flytta från sina hem på grund av en skatt. Socialdemokraterna i Umeå och Västerbotten har varit tysta i debatten så här långt. Det hade varit klargörande att höra deras syn på ett återinförande av fastighetsskatten.

Vi moderater kommer att säga nej till alla förslag om att återinföra fastighetsskatt.

Anders Ågren (M)

Kommunalråd

Umeå

Under Löfvens tid som statsminister har otryggheten ökat på alla håll i landet

Under Socialdemokraterna och Löfvens tid som statsminister har otryggheten ökat på alla håll i landet och kriminaliteten har blivit grövre. Barn utsätts för rån och våldet ökar samtidigt som vi har brist på poliser i hela Sverige. År 2020 slog Sverige nytt rekord i antalet mord. Nästan varannan ung kvinna känner sig otrygg om kvällen i det egna kvarteret.

Moderaterna tar befolkningens oro på allvar! Vi föreslår bl.a:

✅ Fler polisanställda – särskilt i yttre tjänst. Goda villkor så att fler väljer att bli poliser, och fler stannar kvar i yrket.

✅ Hårdare straff: dubbla straff för gängkriminella, slopad mängdrabatt och slopad ungdomsrabatt.

✅ Utvisa utländska brottslingar i betydligt högre utsträckning. Idag utvisas bara 20 procent av de utländska medborgare som döms för våldtäkt och som är folkbokförda i Sverige.

Arbetslösheten i Sverige har ökat mest i hela EU sedan 2014!

Stefan Löfven och S/MP-regeringen har inneburit sju förlorade år för Sverige. Arbetslösheten har ökat mest i hela EU sedan Löfven tillträdde. Bidragslinjen måste bytas ut mot arbetslinjen.  

Moderaterna vill:

✅ Införa bidragstak så att det lönar sig bättre att ta ett jobb än att stapla bidrag
✅ Sänka skatten på arbete så att ansträngning lönar sig bättre
✅ Skärpa språkkraven i integrationen

Moderaternas vårkampanj i Umeå!

Sedan en tid tillbaka har vi kört igång Moderaternas vårkampanj. Det är däremot först den senaste veckan som vi har börjat med materialutdelning runt om i Umeå. I gårkväll var vi exempelvis i Ersmark och delade ut material. Vi kommer att fortsätta under ett antal kvällar under denna månad med utdelning, som komplement till allt arbete som i pandemitider bedrivs via sociala medier.

Känner du oro över vart Sverige är på väg? Har du åsikter om vad som behöver göras för att vända utvecklingen? Vi vill höra vad du har att säga.

Kanske vill du prata om hur vi kan bekämpa brottsligheten, hur vi kan få valuta för skattepengarna, eller hur vi kan underlätta för företagsamma människor så att jobben blir
fler.

Socialdemokraterna har gjort sitt. Sex år med Stefan Löfven har gett högre kriminalitet och högre arbetslöshet.

Vi moderater ser att Sverige är på fel väg. Vi vet också att vi kan vända utvecklingen. Då måste vi prata klarspråk om problemen och vilka lösningar som finns.

Gå in på sidan www.maktskifte.nu och gör din röst hörd.

Det är dags för en ny start för Sverige!

En desperat (s)trategi

När (S) misslyckas på område efter område återstår till slut bara en sak – att smutskasta och ljuga om motståndarnas politik. Såväl den nationella som lokala debatten präglas alltmer av Socialdemokraternas tilltagande desperation. Det sker numera även i Umeå vecka efter vecka.

Nåväl. Vi moderater fortsätter att driva vår politik, med konkreta förslag bl.a. på trygghetsområdet i Umeå.

Moderaterna satsar lika mycket som Socialdemokraterna på socialtjänsten. Vi satsar lika mycket som Socialdemokraterna på fältverksamheten. Om man läser socialdemokraters insändare, bloggar och flöden på sociala medier kan man få en något annan bild. Men det är som sagt helt fel.

Moderaterna och Socialdemokraterna satsar lika mycket på denna viktiga verksamhet.

Utöver det, så har vi valt att prioritera mer medel till Tekniska nämnden just för att Umeå kommun ska kunna anställa – eller anlita – ordningsvakter för att bidra till ökad trygghet i Umeå.

Det är inget som Umeå kommun egentligen borde behöva lägga pengar på, men tyvärr har utvecklingen i Umeå liksom i andra kommuner runt om i landet varit så negativ på trygghetsområdet att det numera behövs. En tragisk utveckling – som måste mötas av åtgärder.

Men hur är det då med de 35 miljonerna som (S) talar om? Ja, det handlar om att genom hårdare kontroller vid ansökningar om försörjningsstöd i vår kommun få ner dessa kostnader.

Fusk med försörjningsstödet ska aktivt motverkas och där detta upptäcks måste det leda till konsekvenser. I M-styrda Sundbyberg började man 2017 genomföra frivilliga hembesök vid nya ansökningar om försörjningsstöd som en del i pågående utredningar. Resultatet blev att 24 procent av besöken ledde till avslag på ansökan om försörjningsstöd. Huvudorsaken till avslag på ansökningar var att personen inte bodde på den angivna adressen och att familjesituationen i vissa fall varit oklar.

S-styrda Södertälje har under lång tid haft stora problem med bidragsfusk, men kommunen har nu hittat ett sätt att komma åt fusket. Utbetalningarna av försörjningsstöd har halverats, med en nästan ofattbar summa på 100 miljoner om året, efter att kommunen lyckades upptäcka hur människor fuskade. En fungerande metod för att upptäcka fusket: hembesök till bidragstagare, möten för att visa att de personer som söker ekonomiskt stöd faktiskt uppvisar korrekt identitet, samt att man bor där man säger att man bor.

I en annan kommun – Sigtuna – gör kommunen bedömningen att 60 procent av det som betalas ut i försörjningsstöd går till personer som inte har rätt till ekonomiskt bistånd.

Försörjningsstöd får aldrig vara en permanent försörjningskälla, utan ett sista skyddsnät när inga andra inkomster finns.

Vi moderater vill att tydligare kontroller och frivilliga hembesök införs även i Umeå kommun, i linje med vad som införts i andra kommuner som Solna, Sundbyberg och Södertälje. Vi har föreslagit det tidigare men blivit nedröstade. Nu är det hög tid att även Umeå kommun tar sitt ansvar för skattebetalarnas pengar. Detta innebär också att kostnaderna för försörjningsstöd kommer minska påtagligt. Med en tydlig arbetslinje och hårdare kontroller av försörjningsstöd.

Socialtjänsten då? Den drabbas inte av en enda krona i nedskärning.

Det vet naturligtvis Socialdemokraterna, men deras strategi i Umeå är numera densamma som på riksplanet – att ljuga om motståndarnas förslag.

I valet 2022 är det hög tid för maktskifte och mer borgerlig politik i Umeå!

Det är ett år och fem månader kvar till valet i september 2022. Socialdemokraterna har spelat ut sin roll såväl lokalt som nationellt. I Umeå har man styrt i olika konstellationer sedan 1994, och är synbart trötta. Det är hög tid för maktskifte i Umeå!

Moderaterna är samlingspartiet. Vi är Umeås största borgerliga parti och ser behovet av maktskifte. Vi förenar i vår politik både liberalism och konservatism, och har många av de nödvändiga förslagen för att Umeå ska utvecklas positivt i framtiden.

Moderaterna har medvind. Under senare år har vi också kunnat notera ett intresse och en nyfikenhet på Moderaterna som parti. Många personer med bakgrund i andra partier har valt att ta steget och bli medlemmar i Moderaterna. Vi ser det som ett uttryck för en stark tilltro till M som en stark, stabil och pragmatisk borgerlig kraft i Umeåpolitiken.

Moderaterna står upp för vikten av tillväxt i Umeå, vilken måste komma både stad och landsbygd till del.

Några av de moderata förslagen:

– Mer resurser till äldreomsorgen

– Språktest vid anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg för att säkerställa nödvändiga kunskaper i det svenska språket

– Kraftiga satsningar på grundskolan

– Betyg från årskurs 4

– Sänkt kommunalskatt

– Besparingar på kulturens område

– Hårdare kontroller av försörjningsstöd

– Högre takt på bostadsbyggandet

– Fortsatt avyttring av delar av AB Bostadens fastighetsbestånd

– AB Bostaden ska beakta möjligheten till nyproduktion och bygga lägenheter utanför de centrala stadsdelarna. Det kan handla om kommundelscentra, men även i byar med omland som Tavelsjö, Sörmjöle, Bullmark, Botsmark, Yttersjö, Hissjö m.fl.

– Bättre företagsklimat, genom bl.a. avveckling av osund konkurrens

– Värnande av valfrihet inom välfärden

– Inför Lagen om valfrihetssystem (LOV) även inom särskilt boende, funktionshinderomsorg och daglig verksamhet.

– Kameraövervakning av särskilt brottsutsatta platser

– Skärp kontrollen av de föreningar och studieförbund som erhåller offentligt stöd

– Krafttag mot narkotikan

– Kommunala ordningsvakter för ökad trygghet

Umeå behöver mer borgerlig politik!

Svenska rallyt flyttar till Umeå – hjärtligt välkommen!

Idag kom det efterlängtade positiva beskedet: Svenska rallyt flyttar till Umeå och Västerbotten! Svenska rallyt är Sveriges största årligen återkommande sportevenemang, och tillika landets största rallytävling.

Från och med nästa år blir Umeå ny huvudort för VM-tävlingen. Man har under en tid utrett olika upplägg i Luleåregionen, Östersund samt Umeå, som var alternativen för framtiden.

Valet har fallit på Umeå.

Här ett utdrag ur det pressmeddelande som skickats ut från Rally Sweden:

”Utredningen kring Rally Swedens framtida placeringen startade i mars 2020 där Östersund, Umeå och Luleå valdes ut som tänkbara nya alternativ. Fakta har arbetats fram kring regionernas besöksnäringsmässiga, sportsliga samt kommersiella förutsättningar för att säkerställa att rätt beslut fattas. Som enda vintertävling i rally-VM är just vintern extremt central i Rally Swedens kravspecifikation.

”En mer snösäker region längre norrut är ett grundkrav som inte är förhandlingsbart i en förlängning av VM-avtalet och att kunna påvisa historiska väderdata har varit centralt” säger Rally Swedens vd Glenn Olsson.

”Umeås utmärkande styrkor, förutom ett stabilt vinterklimat, är god hotellkapacitet i kombination med serviceplats och HQ på mässområdet Nolia, starkt växande näringsliv och attraktivt upptagningsområde publikmässigt. Även Östersund och Luleå presenterade starka upplägg och framförallt ett stort engagemang men i helheten är Umeå ett attraktivare koncept för Rally Sweden,” tillägger Olsson.”

Hjärtligt välkommen till Umeå och Västerbotten! Detta blir positivt ur många aspekter, inte minst ur besöksnäringens synvinkel.

Bra för hela vår region!

100 förslag för en ny integrationspolitik i Sverige

Idag presenterade Moderaternas partiordförande Ulf Kristersson och partiets vice ordförande Elisabeth Svantesson slutrapporten från Moderaternas integrationskommission med 100 konkreta förslag för en ny integrationspolitik.

Integrationskommissionens slutrapport är uppdelad på sju kapitel med 100 förslag för en ny integrationspolitik. Förslagen tar fasta på möjligheterna i integrationen men ser också allvaret i dagens situation.

Integrationspolitikens mål

För att ta integration på allvar måste vi, precis som på andra viktiga områden som ekonomi och klimat, löpande mäta hur det går. Det övergripande målet är att invandringen sammantaget ska vara bra för Sverige.

Minskad invandring

Invandring och integration hör ihop. En framgångsrik integration kräver en kraftigt minskad invandring. De senaste tio åren har över 400 000 asylrelaterade uppehållstillstånd beviljats. Vi vill införa ett volymmål så att asylmottagande inte överstiger nivåerna i våra nordiska grannländer.

Anpassning till det svenska samhället

De allra flesta kan och vill bidra – men Sverige måste våga ställa krav för att öppna dörrar. Vi föreslår språkkrav både för permanent uppehållstillstånd och medborgarskap. Det ska också krävas godkänt prov i samhällsorienteringen för medborgarskap.

Bryt boendesegregationen

För att minska boendesegregationen föreslår vi att eget boende, EBO, för asylsökande avskaffas.

Från bidrag till jobb och självförsörjning

Den svenska välfärdsmodellen bygger på att alla som kan jobba gör det. Alla som kommer till Sverige ska steg för steg ska kvalificera sig till bidrag och välfärdsförmåner genom jobb. Utgångspunkten är att ersättningen de första fem åren ska vara lägre än för de som bott här länge. Rätten till försörjningsstöd, etableringstillägg och andra kompletterande bidrag tas bort. Nyanlända ska under perioden istället få etableringsersättning från staten. Moderaterna vill även ha ett bidragstak för personer som lever på försörjningsstöd.

Svenska språket och nya klassresor

Staten ska ta ett större ansvar för att varje barn ska ha en rättvis chans att forma sin egen framtid. För att alla barn ska lära sig tillräckligt bra svenska innan första klass behövs språkscreening i svenska hos BCV och språkförskola för barn i utsatta områden. I skolan behövs det mer undervisningstid, framförallt i svenska. För att fånga upp barn som hamnat på efterkälken ska alla elever erbjudas läxhjälp från årskurs fyra och lovskola från årskurs sex.

Mönsterbrytande förslag för ökad trygghet

En ny lagstiftning som förbjuder deltagande i en kriminell organisation sak genomföras tillsammans med att straffen för gängkriminella fördubblas och dagens mängdrabatt slopas. Hemliga tvångsmedel ska tillåtas i förebyggande syfte mot gängkriminella.

Inför språktest vid anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har i flera år varnat om att bristande kunskaper i svenska hos personal inom äldreomsorg är ett problem. I 2019 års Patientsäkerhetsberättelse stod det klart att ”den största utmaningen i verksamheten är bristen på kompetens och erfarenhet av omvårdnadsarbete, språksvårigheter och brister i dokumentation hos omsorgspersonal.”

Detta är allvarligt och ett stort hot mot patientsäkerheten, både vid delegering av medicin och vid dokumentation. Bristande språkkunskaper har också inneburit en påfallande ökad arbetsbörda för de sjuksköterskor som finns i äldreomsorgen. Av denna anledning lyftes språkproblem upp som ett särskilt fokusområde för 2020 med tillägget att: ”för att minska patientsäkerhetsriskerna så vidtas åtgärder för att öka kompetensen hos omsorgspersonal snarast under 2020.”

Det är en absolut självklarhet att arbetsgivaren säkerställer att personalen både förstår och gör sig förstådd hos dem som de är satta att hjälpa. Så är inte fallet idag inom Umeå kommun. Det finns flera exempel från Umeå där bristande kunskaper i svenska hos personalen har inneburit stora bekymmer för såväl boende som anhöriga.

Fler åtgärder måste vidtas för att öka kompetensen hos personalen och där är språket en betydande del. Kommunen har ett ansvar att försäkra sig om att den blivande anställde har nödvändiga språkkunskaper redan vid rekrytering av personal. Rekryteringsbehoven i äldreomsorgen är stora, men att sänka kraven på att kunna det svenska språket är definitivt ingen lösning, då det utgör en viktig del av omvårdnaden och patientsäkerheten.

Kommunen bör därför införa språktest vid anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg. Det handlar i grunden om respekt för de som behöver hjälp, förutsättningar för en värdig äldreomsorg och det handlar om patientsäkerhet.

S-styrda Botkyrka kommun har exempelvis infört språktester i äldreomsorgen från 1 oktober 2020. Alla som söker tjänster ska genomgå ett test. Dessutom har de infört en utbildning för dem som redan är anställda, men som anses ha otillräckliga kunskaper i svenska språket.

Moderaterna i Umeå lämnade i december in, via fullmäktigeledamot Igor Jonsson, en motion med förslag att Umeå kommun borde införa språktest vid anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg, för att säkerställa nödvändiga kunskaper i det svenska språket.

Ett konkret förslag som gör skillnad.