Anders Ågren

Luften i Umeå blir renare år efter år!

Luften i centrala Umeå blir steg för steg renare. 2018 uppvisade de bästa mätresultaten för luftkvalitén sedan mätningarna påbörjades år 2003. Det är mycket positiva nyheter, även om mycket arbete kvarstår.

Enligt rapporten från Umeå kommun är årsmedelvärdet för kvävedioxid det lägsta sedan mätningarna påbörjades år 2003. För sjunde året i rad klaras dessutom EU-gränsvärdet för kvävedioxid och miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet. Mycket positivt! Tyvärr klaras fortfarande inte den svenska normen gällande tim– och dygnsmedelvärde. En annan positiv nyhet i mätresultaten är att halterna av partiklar är låga och överskrider varken miljökvalitetsnormen eller miljömålsnivåerna.

Detta visar att Umeå kommuns åtgärdsprogram för renare luft i centrala Umeå ger resultat. Vi ser årliga förbättringar – med färdigställandet av ringleden år 2021 så kommer luftkvaliteten dessutom att förbättras påtagligt. Då kommer trafikmängden genom centrala staden att kunna minskas ytterligare, parallellt med att vi kommer att kunna ombilda stadsgator och annat. Trafikmätningar visar dessutom att trafikmängderna på Västra Esplanaden är stabilt lägre än innan IKEA och Avion etablerades. Detta trots att fordonsparken i kommunen ökar årligen. Åtgärderna ger alltså resultat.

Det går år rätt håll!

 

Umeå Idrottsgala 2019

Bilden kan innehålla: 3 personer, inklusive Anders Ågren och Oliver Granered, personer som ler

Igår gick Umeå Idrottsgala 2019 av stapeln. En afton då vi hyllade Umeås alla fantastiska idrottare, idrottslag och föreningar, tränare och funktionärer liksom alla övriga som på olika sätt är engagerade. En rad pris delades ut. På bilden ovan står jag med två av våra moderata företrädare i Fritidsnämnden som också var där: Oliver Granered (ledamot) och Lennart Johansson (vice ordförande).

Under galan uppmärksammades bl.a. det faktum att SVT utsåg Umeå till Sveriges Idrottsstad 2018. Det är ett kvitto på att Umeås satsningar på idrott – både på bredd och spets – är rätt väg att gå. Detta är också långsiktiga satsningar som vi har varit och är överens om politiskt över blockgränsen. År 2012 blev Umeå tvåa. 2016 blev Umeå femma. 2017 blev Umeå återigen två. Och 2018 blev vi alltså etta!

En god grund för det fortsatta arbetet!

 

Återupprätta ordningen. Återupprätta kunskapsskolan!

Expressen ”återger ett fall i Malmö 2018, där en lärare lyft ut en stökig elev ur klassrummet. Rektorn fann åtgärden befogad. Men eleven anmälde saken till Skolinspektionens Barn- och elevombud, BEO, som beslutade om 25 000 kronor i skadestånd för kränkning. Ett skäl var att elevens klasskamrater sett den stökige lyftas ut.

Det här är inget unikt fall. En elev verkar nästan ha rätt att störa en lektion hur mycket som helst, hur ofta som helst – resoluta åtgärder från läraren kan ändå leda till att eleven får skadestånd för kränkning.”

Detta är helt bisarrt. Och tyvärr inget unikt exempel.

Kränkningsanmälningar från elever/föräldrar mot lärare haglar, och maktbalansen i skolan har förskjutits. Enligt en undersökning har 40 procent av lärarna hotats med anmälningar. Vad kan och vågar lärarna göra numera, utan att riskera okynnesanmälningar och annan trams.

Vuxenvärlden måste återta kontrollen i skolan, i klassrummen, i korridorerna. Låt lärare vara lärare. Uppvärdera läraryrket. Skriv om skollagen. Ge lärarkåren befogenheter att upprätthålla ordningen i klassrummen. Inför ordningsomdömen för alla elever.

Lärandemiljön ska vara stimulerande, trygg och i klassrummen ska det vara lugn och ro. Stök, skolk och oordning i klassrummen ska inte accepteras. Nu får det vara slut med detta flum, som förstör lärandemiljöerna i Sveriges skolor. Återupprätta ordningen. Återupprätta kunskapsskolan.

Även Svensk Handel vill införa tiggeriförbud

Läser i dagens Aftonbladet att Svensk Handel – arbetsgivarorganisation som driver frågor för bl.a. detaljhandeln – kräver införandet av ett nationellt tiggeriförbud:  “Jag har hittills inte träffat någon som är positiv till tiggeri, eller som anser att detta var tanken med den fria rörligheten inom EU. Alla är överens om att något behöver göras. Våra politiker har duckat länge nog. Undantaget är de kommunpolitiker som nu driver igenom beslut om kommunala tiggeriförbud. Det är samtidigt orimligt att landets 290 kommuner ska hitta på egna lösningar. Riksdag och regering borde istället ta ett samlat ansvar och besluta om ett nationellt förbud mot tiggeri.”

Bra att fler talar klarspråk.

De är ju en fråga som debatterats mycket under den senaste mandatperioden. Det finns ett starkt stöd bland svenska folket om att det behövs ett tiggeriförbud. Tiggarnas problem löses inte i Sverige, utan i deras egna hemländer.

Det är ingen som ifrågasätter att de som tvingas tigga i Sverige är en utsatt grupp. Men de utsatta EU-medborgarna styrs i många fall av kriminella aktörer och vissa tvingas utöver tiggandet även till prostitution här i Sverige. Det är en modern form av slaveri, och det möjliggörs – tyvärr – av alla som högljutt kämpar för att de ska få fortsätta tigga här.

Vi moderater vill att de lokala ordningsföreskrifterna för Umeå kommun ändras så att pengainsamling utan tillstånd förbjuds på allmän plats, samt att tiggeri förbjuds där så är möjligt. Vi har i en nyligen inlämnad motion pekat ut centrumfyrkanten som ett sådant område,

Bäst av allt vore naturligtvis ett nationellt tiggeriförbud, som Moderaterna driver på riksplanet. Precis det som Svensk Handel förespråkar.

 

Vi vill sänka kommunalskatten – för att det är rätt och rättvist!

Skatten i Umeå är ungefär två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. Utan någon direkt påvisbar högre kvalitet i den kommunala verksamheten. Umeå har överlägset högst skatt av landets 20 största kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj i Umeå – där två vuxna arbetar – tvingas betala ca 11 000 kr mer per år i skatt, än dem som bor i jämförbara kommuner. Det är inte rimligt.

Lägre skatt gör det mer lönsamt att arbeta och främjar tillväxt men är framförallt viktigt för att ge människor med små marginaler större ekonomisk frihet. Låg skatt är en viktig frihetsfråga.

Vi sänker skatten för att det är rätt och rättvist. Ambitionen är att successivt sänka skatten med en krona under kommande mandatperiod.

Business Arena 2019 i Umeå

Idag var det formell invigning av Business Arena. 750 deltagare och investerare på plats – Business Arena arrangeras nu för femte året rad i Umeå. Business Arena är Nordens största mötesplats för aktörer på ledande befattning i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn.

Ett mycket viktigt arrangemang, där företrädare för privat och offentlig sektor träffas. Business Arena arrangeras årligen i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och London samt under Almedalsveckan.

En av de personer jag träffade på förmiddagen var tidigare M-politikern Catharina Elmsäter Svärd, som numera är VD för Sveriges Byggindustrier. Vi var båda med i styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), därefter blev Elmsäter Svärd infrastrukturminister i Alliansregeringen 2010-2014.

Ett mycket trevligt återseende! Det är verkligen glädjande att se det intresse som finns för Umeå och norra Sverige från olika privata aktörer.

 

Bra uppslutning vid månadens gruppmöte!

Igår var det dags för månadens möte med den moderata kommungruppen på stadshuset, där bl.a. våra förtroendevalda i styrelser och nämnder deltar. Där går vi igenom aktuella politiska ärenden i lokalpolitiken, liksom annat aktuellt kopplat till politik på nationell nivå. Jag hade en genomgång inför den stundande EU-valrörelsen. Valet till EU-parlamentet äger rum söndag den 26 maj och fokus kommer såklart öka på detta område under de kommande månaderna. Det kommer emellertid att bli en kort och intensiv valrörelse. Resten av kvällen ägnades framförallt åt frågor kopplat till äldreomsorgen – ett viktigt område.

Glädjande nog var det dessutom en väldigt god uppslutning – ett 40 tal lokala moderater var på plats. Vi konstaterade att det sannolikt var ett rekord för ett “vanligt” gruppmöte. Det bådar mycket gott inför de kommande åren denna mandatperiod. Det var även första mötet för Gabriel Farrysson, den tidigare miljöpartisten som numera gått med i Moderaterna. Han möttes av varma applåder när han kom in i rummet, så jag hoppas att han och andra nya medlemmar känner sig välkomna i det lokalpolitiska arbetet.

Full fart!

Bli medlem, du också!

Bilden kan innehålla: text

Rekordmånga människor har den senaste tiden gått med i Moderaterna.

Vill du också visa ditt stöd för ett borgerligt parti som går att lita på? Som förenar liberalism och konservatism. Ett garanterat borgerligt parti. Inget stödparti till Socialdemokraterna.

Bli medlem i Moderaterna!

Swisha: 100 kronor till 123 336 00 70, uppge namn och personnummer. Eller gå in på moderaterna.se

Möte med Umeåregionen i Övik

Två dagar i Örnsköldsvik med kommunledningarna som ingår i Umeåregionen (Umeå, Örnsköldsvik, Robertsfors, Bjurholm, Nordmaling, Vännäs och Vindeln). Ett viktigt och positivt samarbete för våra kommuner som formaliserades redan år 1993.

Igår valdes Patrik Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Robertsfors, till ny ordförande för detta samarbetsorgan. Grattis Patrik!