Anders Ågren

Givande samtal med Lärarförbundet

På förmiddagen idag hade jag bl.a. ett möte med företrädare för Lärarförbundet i Umeå.

Vi diskuterade allmänt om situationen i dagens förskola och skola. Om lärarnas tuffa arbetssituation, hög arbetsbelastning, löneutveckling och svårigheterna som blir alltmer påtagliga att rekrytera till yrket. Något som blev extra påtagligt i diskussionerna är alla ”extra” arbetsuppgifter som läggs på lärarna, utöver den direkta undervisningen och sådant som är kopplat till detta i formen av förberedelser och efterarbete. Men det är mycket, mycket annat som lärarna tvingas göra numera, ofta under oerhört tidspress. Inte minst alla digitala system där saker och ting skall beställas, dokumenteras och redovisas. Jag känner igen det från många andra yrkesgrupper och verksamhetsområden som vittnar om samma sak inom Umeå kommun. Här finns mycket att göra.

Vi moderater har varit inne på detta tidigare, när det gäller våra tankar att bl.a. inom Umeå kommun anställa lärarassistenter som skulle kunna lösa mycket av kring-arbetet som inte berör direkt undervisning. Jag påstår inte att vi har alla lösningar, men jag tror det vore av vikt att komma överens över blockgränserna för att underlätta situationen ute på de lokala skolenheterna. Sedan ser det förvisso ut olika från skola till skola. Alla skolor och elever är inte lika, som bekant.

Hur som helst ett riktigt givande samtal med Lärarförbundet idag.

Besök av Italiens ambassadör idag

Idag besöktes Umeå av den italienske ambassadören Mario Cospito. Jag fick den trevliga förmånen att hälsa honom välkommen till Umeå. Tillsammans med ambassadören följde även italienske honorärkonsuln i Umeå, Jan Bergmark.

Vi träffades först på stadshuset och där fick vi genomgång av Umeås utveckling på en rad områden. Befolkningsutveckling, ekonomi, byggande, demografi, strategi för hållbar tillväxt,  infrastruktursatsningar etc. Ambassadören var särskilt intresserad av Umeås kulturhuvudstadsår, då en italiensk stad – Matera i södra Italien – är utnämnd till Europas Kulturhuvudstad år 2019.

Efter det följde lunch med fortsatta samtal kring såväl italiensk som svensk politik, och de stundande val som kommer ske 2018 i såväl Italien som Sverige. På schemat för ambassadören stod senare på dagen möte hos Handelskammaren på temat ”Affärsmöjligheter i Italien”.

Moderaternas utgångspunkter för de utmaningar som Sverige står inför

Vår nya partiledare Ulf Kristersson – som förövrigt har fått riktigt bra opinionssiffror för sin person så sent som på morgonen idag –  höll vid kl. 11.00 sitt linjetal på stämman, där han drog ut riktlinjerna för Moderaternas politik och de utmaningar och möjligheter som Sverige står inför.

Det handlar om jobben, om bidragen och ett återupprättande av den svenska rättsstaten. Lägger ut sammanfattningen här, med länk till hela talet.

Läs gärna 😊

Ulf Kristersson: En hoppfull framtid för Sverige

När Ulf Kristersson talade på arbetsstämman i Örebro i dag var huvudbudskapet att det finns möjlighet till en hoppfull framtid för Sverige. Det kräver dock att vi tar vår tids problem på allvar och presenterar förslag på lösningar. Under arbetsstämman debatteras och beslutas om ett samlat reformpaket, som rustar Sverige för framtiden. Det handlar om de största reformerna för nya jobb sedan 2007, den största bidragsreformen sedan 1980 och den största förstärkningen av rättsstaten på 20 år.

Kristersson framhöll bland annat problemen med den svenska arbetsmarknaden som utestänger unga människor utan utbildning och invandrare utan svenska språket. Gängkriminaliteten breder ut sig, otryggheten ökar och polisen räcker inte till. Utvecklingen måste vändas. Sverige måste våga reformera – och jobben, bidragen och kärnstaten är särskilt viktiga. 

– Bra socialpolitik och rättvis fördelningspolitik handlar inte om högre skatt och mer bidrag. Det handlar om att fler barn ska gå i bra förskola, att fler ungdomar ska möta höga förväntningar i skolan och att fler vuxna ska gå till jobbet och försörja sig själva – en politik som vill att människor ska växa av egen kraft, sa Ulf Kristersson. 

– Man löser inte allt med fler och välutrustade poliser, med skärpta straff för brott mot ambulanser och akutmottagningar eller med nya övervakningskameror, men det är uppenbart att just nu behövs just det. 

Ulf Kristersson talade också om att Moderaternas lag är Alliansen. Medan Stefan Löfven håller tummarna så kavlar vi upp ärmarna

– Vi moderater ska ge Sverige en bättre regering och jag vill bilda den tillsammans med Alliansen. Nu fokuserar vi på uppgiften, nu anstränger vi oss hårt och nu jobbar vi tillsammans, avslutade Ulf Kristersson. 

Ulf Kristerssons tal i sin helhet

Moderaterna vill införa nationellt tiggeriförbud

Nu på eftermiddagen har Moderaterna beslutat att man som parti vill införa ett nationellt förbud mot tiggeri. Det är naturligtvis mycket bra! Ett av många bra beslut under dagens förhandlingar under arbetsstämman, inte minst kopplat till trygghetsfrågorna.

Moderaterna i Umeå har efterfrågat just detta, och jag har själv deltagit i den reformarbetsgrupp som hanterat de frågorna på senare år internt i partiet. Även om vi moderater föreslagit lokalt tiggeriförbud i Umeå, så är det mest rimliga i frågan att ha ett nationellt heltäckande förbud.

Och det är numera även partiets linje.

Viktig nystart för Moderaterna

I fyra dagar pågår den moderata arbetsstämman i Örebro. Ulf Kristersson har verkligen fått en bra start som ny partiledare. Och Moderaterna har fått den nystart som partiet var i starkt behov av.

Här ovan kan man lyssna till Kristerssons inledningstal vid stämman. Talet börjar 14 minuter in i sändningen.

Grattis till Gunnar Strömmer!

Vår nyvalde partiledare Ulf Kristersson har idag presenterat lite förändringar i M-ledningen. Tobias Billström blir ny gruppledare i riksdagen, Elisabeth Svantesson blir ny ekonomisk-politisk talesperson, Jessica Polfjärd blir ny arbetsmarknadspolitisk talesperson och Gunnar Strömmer blir ny partisekreterare. Jag vill passa på att särskilt gratulera Gunnar Strömmer till jobbet som partisekreterare. Det är en oerhört viktig position. Gunnar var den som för 30 år sedan – på torget i Örnsköldsvik 1987 vid ett torgmöte med Per Unckel – värvade mig till Moderata Ungdomsförbundet. Sedan kämpade vi sida vid sida i valrörelserna 1988 och 1991 i Övik. Åren går 🙂 Nu på senare tid har vi ingått i samma arbetsgrupp inom partiet som jobbat med att utveckla bl.a. partiets kriminal- och försvarspolitik. Bilden ovan är från ett av dessa möten i maj tidigare i år.

Ett stort grattis till Gunnar!

Ulf Kristersson enhälligt vald till ny partiordförande

Igår deltog jag vid Moderaternas extrastämma i Stockholm. Från Västerbotten var vi tre ombud: jag själv, Edward Riedl och Elisabeth Björnsdotter Rahm. En enig stämma valde Ulf Kristersson till ny partiordförande.

Partiet behöver en nystart, och med Kristersson som ny partiledare kan vi få just det. Mycket bra! Lyssna gärna på hans tal, som jag lagt upp här ovan.

Umeå växer med växande företag!

I dagens VK och Folkbladet skriver jag om vikten av ett positivt företagsklimat. Insändaren läggs som vanligt upp på bloggen.

Umeå växer med växande företag!

Umeå kommun rasar ned i rankingen av svenska kommuners företagsklimat 2017. En av landets högsta kommunalskatter, samt försämrade attityder bland politiker och tjänstemän till företagande är sådant som sticker ut. Vi tappade detta år 20 placeringar till plats 144.

Här behövs skärpning! För att nå Umeå kommuns tillväxtmål krävs cirka 35 000 nya arbetstillfällen. Varje dag fattas nya beslut om var företag ska etablera sig och människor ska flytta. Inför varje sådant beslut måste Umeå framstå som det mest attraktiva alternativet.

Det är helt nödvändigt att näringslivet expanderar snabbare än tidigare, vilket gör Umeå till en, även i framtiden, konkurrenskraftig kommun med hög sysselsättningstillväxt. Av yttersta vikt är att få fler att starta företag, att befintliga företag växer och att fler företag väljer Umeå som lokaliseringsort. Det gäller också att bli bättre på att attrahera riskkapital till vår kommun och vår region. Politiker kan inte kommendera fram arbetstillfällen i den privata sektorn. Umeå kan däremot förbättra villkoren för företagarna och bli bättre på att skapa goda förutsättningar.

Sänk kommunalskatten, öka takten på bostadsbyggandet, förkorta handläggningstider, förbättra dialogen, en god planberedskap och avvecklandet av osund konkurrens – det är några viktiga punkter.

Ett företag som vill etablera sig i Umeå ska välkomnas med öppna armar. Det är viktigt att väntetiden för att få mark anvisad hålls så kort som möjligt. Idag saknar Umeå kommun mark att erbjuda för mer ytkrävande etableringar. Detta ska åtgärdas snarast. Öppna t.ex. för mer handelsytor väster om Ersboda/Green-zone.

Att Umeå fortsätter att hamna på högst mediokra placeringar i Svenskt Näringslivs kommunranking är något som signalerar behovet av förändring. I undersökningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör – Öppna jämförelser Företagsklimat 2016 – hamnar Umeå därtill på plats 127 av 139 kommuner. Det är riktigt illa.

Moderaternas ambition är att Umeå ska rankas bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat. Och vi har förslagen för det!

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

Majoritet i Umeå fullmäktige positiva till minnesplats för veteraner!

För fyra månader sedan – i maj 2017 – lämnade jag för Moderaternas räkning in en motion till Umeå kommunfullmäktige om att vi borde hedra våra veteraner genom att inrätta ett lokalt minnesmärke och minnesplats. Detta efter en skrivelse vi hade fått av Veteranföreningen Fredsbaskrarna Västerbotten. Tidigare har vi ju dessutom lämnat in en moderat motion om att flagga på Veterandagen den 29 maj, och Umeå kommun flaggade också för första gången i år i enlighet med den moderata motionen.

Moderaterna anser alltså att Umeå kommun ska göra mer för att hedra Umeås veteraner! En minnesplats eller ett minnesmärke skulle innebära att veteranernas viktiga insatser för fred, frihet och en bättre värld uppmärksammas och synliggörs för den bredare allmänheten.

Därför är det mycket glädjande att läsa Hans Lindbergs blogg idag, där han skriver att Socialdemokraterna i Umeå efter ett repskapsmöte är helt eniga om att Umeå kommun bör inrätta en minnesplats med minnesmärke för våra veteraner. Det innebär ju i så fall att det finns en majoritet i kommunfullmäktige som stödjer motionen när den kommer upp till behandling.

Mycket positivt!

Moderaternas arbetsstämma 12-15/10 blir ett viktigt avstamp

lagochordning160815

Nu på söndag den 1 oktober samlas de moderata stämmoombuden för landets olika länsförbund i Stockholm till extrastämma för att välja ny partiledare. En enig valberedning föreslår Ulf Kristersson, vilket också var den person som vi i Västerbotten tidigt nominerade till posten.

Därefter ses vi återigen till stämma, i detta sammanhang ordinarie arbetsstämma i Örebro 12-15 oktober, för att ta ställning till en rad olika sakpolitiska propositioner. Däribland ”Lag och ordning”, och jag är mycket nöjd med stora delar av innehållet i denna. Jag har ju ingått i den arbetsgrupp i partiet som arbetat med underlaget och många av de förslag som presenteras i propositionen har jag själv länge drivit. Det blir onekligen en viktig och intressant arbetsstämma. Handlingarna finns att läsa här: https://moderaterna.se/arbetsstamma2017

Med mindre än ett år kvar till valet, så är det mycket som ska hinnas med. Arbetsstämman blir ett viktigt avstamp i det sammanhanget.