Anders Ågren

Öka den svenska livsmedelsproduktionen!

Jag skriver i dagens VK på debattplats tillsammans med MUF:s distriktsordförande Joline Göttfert. Debattartikeln bifogas nedan.

Öka den svenska livsmedelsproduktionen!

Inte minst under Coronakrisen har det blivit tydligt att den svenska livsmedelsproduktionen måste öka. På 90-talet låg Sveriges självförsörjningsgrad på 75%. Idag producerar svenska bönder endast 50% av landets livsmedel – resten importeras. Sverige är numera bara självförsörjande på tre livsmedel: socker, morötter och spannmål. Vid kriser måste landet ha bra beredskap. En högre självförsörjningsgrad tryggar livsmedelsförsörjningen och gör Sverige bättre rustat för framtida kriser.

Nyckeln till att öka livsmedelsproduktionen i Sverige är en ökad efterfrågan på svenska produkter. Där har politiker ett stort ansvar, men konsumenter kan också göra skillnad när det handlar om att välja svensk mat i butiker och på restauranger. 

Klimatet i norra Sverige gör att odlingsmöjligheterna för vissa vegetabilier är mycket små. Det är svårt att odla linser och bönor i Västerbotten, men däremot passar det norrländska klimatet utmärkt för att hålla boskap. Mat som är producerad i Sverige är klimatsmart. Svensk mjölk- och köttproduktion har betydligt lägre klimatpåverkan än andra länders produktion. Jämfört med värdssnittet har svensk mjölkproduktion 44% lägre utsläpp och utsläppen från svensk köttproduktion är 25% lägre än genomsnittet i EU. Betande djur håller landskapen öppna, något som är viktigt för den biologiska mångfalden. I Sverige har vi dessutom friska djur, god djuromsorg och lägst antibiotikaförbrukning i EU.

För att stärka svenska bönders konkurrenskraft och öka livsmedelsproduktionen finns det mycket att göra. Lokalt kan kommuner och regioner vid upphandling av livsmedel införa tydligare krav i överensstämmelse med svenska regler för djurskydd och miljökrav. När Umeå kommun antog ny upphandlingspolicy år 2016, beslutade kommunfullmäktige om ett tillägg – efter initiativ från Moderaterna – att djurskyddskrav motsvarande svensk lagstiftning skall ställas vid livsmedelsupphandlingar. Detta borde ännu fler kommuner och regioner ta beslut om.

Moderaterna har på nationell nivå föreslagit att en regelförenklingskommission ska tillsättas, för att minska antalet regler och den administrativa bördan för jordbrukare. Vi anser att det behövs sänkta köttkontrollavgifter i samband med att djur levereras till slakt. Detta för att svenska bönder inte ska behöva betala mer än sina europeiska konkurrenter. M föreslår också en slopad överindexering av skatt på bensin och diesel. Överindexeringen innebär att skatten på drivmedel årligen höjs med två procent utöver konsumentprisindex, något som slår hårt mot jordbrukare som får ökade kostnader. Moderaterna vill även skärpa lagen för olaga intrång och straffen för brott som är kopplade till djurrättsaktivism. Bönder ska inte behöva oroa sig för att bli utsatta för brott.

Sverige behöver öka livsmedelsproduktionen och därmed självförsörjningsgraden. Stötta våra svenska bönder!

Anders Ågren, förbundsordförande Moderaterna i Västerbotten

Joline Göttfert, distriktsordförande MUF Västerbotten

Bostadssituationen för studenterna inför terminsstarten i Umeå

Det närmar sig terminsstart för alla antagna studenter vid Umeå universitet och SLU. Vi har kunnat läsa glädjande nyheter om att det är All-time high vad gäller antalet sökande till kurser vid Umeå universitetet. Allt tyder också på att det kommer att bli rekord i antalet antagna studenter vid Umeå universitet.

Det är goda nyheter!

Nu gäller det också att de blivande studenterna i Umeå kan erbjudas goda boendealternativ, och i nästa steg även att studenterna kan erbjudas jobbmöjligheter både under och efter studietiden. Umeå kommun, liksom andra aktörer, har här ett mycket stort ansvar.

Har lyft frågan inför kommande kommunfullmäktige. Interpellationen i dess helhet bifogas nedan.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

Bostadssituationen i studentstaden Umeå inför höstterminen

Det närmar sig nu terminsstart för alla antagna studenter vid Umeå universitet och SLU. Vi har kunnat läsa glädjande nyheter om att det är All-time high vad gäller antalet sökande till kurser vid Umeå universitetet. Allt tyder också på att det kommer att bli rekord i antalet antagna studenter vid Umeå universitet.

Det är goda nyheter. Nu gäller det också att de blivande studenterna kan erbjudas goda boendealternativ, och i nästa steg även att studenterna kan erbjudas jobbmöjligheter både under och efter studietiden. Umeå kommun, liksom andra aktörer, har här ett mycket stort ansvar.

Bostadsläget för nya studenter i Umeå brukar kunna vara kärvt inför hösten och en tid därefter. Hösten 2019 tillhörde Umeå de universitetsstäder i landet som pekades ut som ”rödlistade” av Sveriges förenade studentkårer (SFS), med risk för minst ett halvårs väntan på boende för nya studenter. Hur är då läget inför höstterminen 2020?

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till kommunstyrelsens Hans Lindberg (S):

1. Hur bedömer du att tillgången på bostäder för Umeås studenter är inför den stundande terminsstarten?

2. Anser du att det behöver vidtas ytterligare åtgärder för att förbättra bostadssituationen i Umeå?

Umeå 2020-08-05

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

Bryr du dig om miljön på riktigt? Bli medlem i Moderaterna!

Bryr du dig om miljön på riktigt? Ta då steget och bli medlem i Moderaterna! Effektiv, tillväxtvänlig och seriös klimatpolitik, istället för flummig symbolpolitik.

I dag är det 761 dagar kvar till valdagen år 2022. Om du delar moderaternas värderingar och vill engagera dig så är du varmt välkommen till vårt parti som medlem. Som medlem väljer du själv hur mycket du vill engagera dig. Ju fler vi blir, desto starkare kraft blir vi inom politiken.

Välkommen att bli en del i vårt arbete.

Bli medlem i Moderaterna!

Swisha: 100 kronor till 123 336 00 70, uppge namn och personnummer. Eller gå in på moderaterna.se och följ anvisningarna.

Två misstänkta mordbränder på Östra Ersboda i natt

I natt har Umeå drabbats av två misstänkta mordbränder på Östra Ersboda: dels i ett fritids vid Östra Ersbodaskolan, dels i ett soprum i närheten några timmar senare.

Vi har det senaste året fått se nyheter om såväl anlagda bilbränder som anlagda bränder i fastigheter på området. De skyldiga måste åka fast! Det kan inte få fortsätta så här. Utvecklingen måste brytas.

Förra året tog jag i kommunfullmäktige upp skadegörelsen och vandaliseringen på bl.a. skolor, och kostnaderna för detta i Umeå kommun. I tidningarna har vi då kunnat läsa om att Tekniska nämnden på försök tagit bort kameraövervakningen på två skolor för att undersöka effekten. Resultaten blev – enligt en första rapport – ökade kostnader. Det resultatet var ju knappast förvånande.

Om jag nu inte minns helt fel så var Östra Ersbodaskolan en av de skolor där man hade tagit bort kameraövervakningen.

I Umeå har vi genom åren haft goda exempel på hur brott kan förhindras med hjälp av övervakningskameror – på de skolor där man införde kameraövervakning av fasaderna så upphörde skadegörelsen. Likaså har vi numera kameraövervakning i alla våra bussar inom kollektivtrafiken, på våra järnvägsstationer o.s.v.

Sätt upp övervakningskameror vid våra skolor och andra offentliga byggnader för att motverka vandalisering och förstörelse. Och på de skolor där övervakningskamerorna tagits bort borde det bara en enkel sak att snabbt få det på plats igen.

Ett bra beslut! Tidigare MP-landstingsrådet Robert Winroth har blivit medlem i Moderaterna i Umeå!

Vi rivstartar höstens politiska arbete med en skräll.

Tidigare MP-landstingsrådet Robert Winroth, Umeå, har i dag offentliggjort att han har gått med i Moderaterna.

Winroth har haft en mycket framträdande roll i MP: distriktsordförande i Västerbotten, gruppledare i landstinget 12 år, innovationslandstingsråd år 2011-2019 och styrelseordförande för landstingets innovationsbolag VLL Innovation. År 2018 rankades han som nr 11 av 100 i landet gällande de mest inflytelserika inom innovations-medicinteknik i Sverige, med motiveringen att han ”fortsätter sitt viktiga arbete med att försöka förändra vårdens inställning till att samarbeta med näringslivet” (MedTech Magazine).

Men nu har han alltså tagit steget att bli medlem i Moderaterna!

Som förbundsordförande för M i Västerbotten, och kommunalråd i Umeå, hälsar jag honom varmt och hjärtligt välkommen. Jag är övertygad om att han kommer att bli ett positivt tillskott. Winroths välkända och starka engagemang inom företagande och innovation passar som hand i handske hos oss.

Moderaterna är en bred kyrka, och vi samlar alltfler som vill se en politisk kursändring i såväl Umeå som Västerbotten. En politik som förenar både liberalism och konservatism. Alla goda krafter som vill bidra i detta viktiga arbete är varmt välkomna!

762 dagar kvar till valet i september 2022!

De långa avstånden i norra Sverige

Avstånd och geografi. Ibland kan det vara svårt för vänner söderut att förstå de långa avstånden i Västerbotten och norra Sverige. I sommar har vi bilat genom stora delar av vårt land. Då har ett givet samtalsämne – även bland dem som följt resan via sociala medier – blivit avstånd mellan olika resmål.

Denna bild, lånad från försvarsmakten, kanske kan ge en insikt i hur stort vårt län Västerbotten faktiskt är.

Av uppenbara skäl är vi som bor här beroende av goda kommunikationer. Både inom länet och till övriga delar av Sverige. Vi behöver goda förutsättningar för bilar, buss, tåg och flyg. 

Synd att inte alla partier inser detta.

Efterlängtat besked gällande norska gränsen!

Mycket efterlängtade och glädjande nyheter! I går meddelade Norges utrikesdepartement att gränsen till Västerbotten kommer öppna natten mellan fredag och lördag. På grund av coronaviruset stängdes ju gränsen mellan Norge och Sverige i mitten på mars.

Nu förbereder man sig för fullt på den svenska sidan för att kunna ta emot de norska gästerna. Det har såklart stor betydelse för bl.a. Hemavan, då norska besökare står för en stor andel av försäljningen. Vi var på besök i Hemavan för två veckor sedan och fjällvandrade. Avsaknaden av norska besökare var påtaglig för handeln.

För Västerbotten är kommunikationerna till både Norge och Finland mycket viktiga. Bra att Norge beslutat öppna upp (liksom även Danmark tidigare har gjort). Nu hoppas vi att även Finland snart öppnar upp för resande till Sverige.

Hösten 2021 blir ringleden runt Umeå färdig för trafik

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/103-meter-bro-pa-vag-over-umealven

Ringleden runt Umeå närmar sig ett fullbordande steg för steg. Den 31 oktober 2021 ska Västra Länken vara öppen för trafik.

Efter ett arbete som pågått sedan 1980-talet, med många bakslag, överklagningar och diverse turer så ska vi äntligen få vara med om dess fullbordande.

Alliansregeringen beslutade år 2008 om en omfattande infrastruktursatsning, den s.k. närtidssatsningen och Umeåprojektet fanns då glädjande med som ett av dessa viktiga objekt, där även kommunal medfinansiering fanns med som ett krav.

Viktigt och efterlängtat för Umeå att ringleden efter alla dessa år förverkligas!

Agera mot brottsligheten!

I Sverige fortsätter skottlossningarna och bombdåden runt om i vårt land. De kriminella gängen sprider skräck och förödelse. Detta måste få ett slut! Det behövs inte fler presskonferenser och till intet förpliktigande uttalanden.

Förslagen finns redo. Ta beslut. Agera.

Skottlossningar och sprängdåd fortsätter att öka i Sverige

I dagens VK fick jag en insändare publicerad. Lägger som vanligt upp den på bloggen.

10 förslag för att knäcka de kriminella gängen

I Sverige fortsätter skottlossningarna och sprängdåden. De kriminella gängen fortsätter att sprida skräck och förödelse. Bara de senaste tre åren har närmare 150 personer dödats i fler än 1 000 skjutningar i vårt land. Nu senast en flicka, född år 2007 (!), som sköts ihjäl i Botkyrka. Vi moderater kommer aldrig acceptera att otryggheten och mördandet fortsätter att breda ut sig.

Vi har också de politiska förslagen för att stoppa och bryta dagens utveckling:

– Sätt in fler poliser mot gängkriminaliteten

– Slopa straffrabatterna vid utdömande av straff

– Fördubbla straffen för gängkriminella

– Inför visitationszoner

– Inför vistelseförbud

– Sänk gränsen för obligatorisk häktning

– Öka polisens rätt till hemlig dataavläsning

– Inför kronvittnen

– Fler övervakningskameror

Gängvåldet runt om i Sverige kan stoppas, men tyvärr har vi en S/MP-regering som inte prioriterar kampen mot brottsligheten. Många av M-förslagen är klara och kan införas direkt om de får politiskt stöd i riksdagen. Samtliga förslag kan införas inom 6-12 månader!

Anders Ågren

Förbundsordförande

Moderaterna i Västerbotten