Anders Ågren

Umeågalan 2018

Igår var det dags för femtonde året av Umeågalan – en dag och kväll för att lyfta fram, uppmärksamma och hylla alla duktiga företagare i Umeå. Det finns en mycket positiv syn på Umeå och många vill bidra till ett växande stad, med allt vad det innebär.

Det var en riktigt god stämning och jag hade väldigt många givande samtal både på Universum och senare också på Nolia, där galamiddagen hölls.

Hur som helst. Följande var pristagarna under gårdagen:

Årets tillväxtföretag:               Konsultia AB

VK Medias varumärkespris:   Fricky

Årets huvudpartnerpris:         Annakarin Nyberg

Årets teknikpris:                       Fältcom

Årets exportföretag:               CoorsTek Sweden AB

Årets unga företagare:            Sisters in Law

Årets avknoppningsföretag:  Infobaleen

Årets hantverksstipendiat:    Familjen Hansen Charkuterier och Brännlands Wärdshus

Årets företag:                           LTS Telekommunikation AB

Årets nya företagare:              Hållbar Teknik Sverige AB

Årets marknadsförare:           Polarbröd AB

Umeå kommuns företagspris: Codemill

Nu hotas valfriheten i Umeå på allvar av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet!

I valrörelsen varnade jag för de rödgrönas ogillande av valfrihet i välfärden. Att människor ska välja, är något som inte uppskattas på den socialistiska planhalvan av politiken. Även i Umeå har valfriheten motarbetats på olika sätt från de rödgröna partierna.

Den nya mandatperioden har knappt hunnit påbörjas – och valen till styrelser och nämnder är fortfarande några veckor bort – men ändå är en tydlig vänstersväng på väg att genomföras!

Och vilken tajming!

Idag genomförs nämligen den uppskattade Umeågalan – vår näringslivsgala. För 15:e året. För att lyfta vikten av ett positivt företagsklimat och visa på goda exempel. Under dagen och kvällen uppmärksammas och hyllas framgångsrika företagare i Umeå parallellt med intressanta föreläsningar. Ca 870 gäster deltar, om jag fick rätt information.

Men dagen började katastrofalt, då vi får läsa i Folkbladet att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Umeå tänker avskaffa LOV (Lagen om valfrihet) i hemtjänsten. De privata aktörerna har tydligen blivit för populära. Fler och fler umeåbor väljer någon av de 20 privata utförare som erbjuder sina tjänster. Så nu slår socialisterna tillbaka, genom den brutala idén att helt enkelt skrota valfriheten.

Detta förslag måste stoppas!

Upp till kamp för umeåbornas rätt att välja själva!

M i Västerbotten stöttar Anna Maria Corazza Bildt!

På förekommen anledning. Moderaterna i Västerbotten stöttar Anna Maria Corazza Bildt när det gäller frågan huruvida hon ska finnas med på den moderata valsedeln till EU-valet 2019 eller ej. Det finns sedan länge ett mycket starkt stöd i vårt län för hennes kandidatur.

Hon var också en av de personer vårt länsförbund nominerade till valsedeln som ska antas av partirådet den 23/11. Vår uppfattning kvarstår självfallet inför partirådet.

Nomineringskommittén har generellt gjort ett bra arbete för att ta fram förslag till M-valsedel – vi är mycket glada över att två Västerbottensmoderater (Micaela Löwenhöök från Skellefteå och Anton Bergström från Umeå) finns med i förslaget. Däremot är det helt uppenbart att ett namn saknas på valsedeln.

Självklart ska nuvarande EU-parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt finnas med på valsedeln!

Demokratin hotas av islamister, nazister och extremvänstern

I dagens VK, och i gårdagens Folkbladet, har jag fått nedanstående insändare publicerad.  Jag skriver om vikten av att försvara demokratin mot de extrema krafter som hotar den.

Demokratin hotas av islamister, nazister och extremvänstern!

Demokratin hotas av islamister, nazister och autonom vänster. Säpo har pekat ut de våldsbejakande islamisterna som det största hotet. Antisemitism och extremism breder ut sig. Det är hög tid att demokratin slår tillbaka mot de mörka krafter som hotar vårt samhälle.

Moderaterna vill att det blir straffbart att delta i en våldsbejakande organisations verksamhet. Ett sådant förbud skulle i praktiken innebära att våldsbejakande organisationer som t.ex. nazistiska NMR skulle få svårt att fortsätta bedriva sin verksamhet.

Enligt Säkerhetspolisen har antalet personer i de våldsbejakande extremistiska miljöerna i Sverige ökat från hundratals till tusentals på bara några år. I dag består de här miljöerna av cirka 3 000 individer. Av dem är ca 2 000 islamister och resten tillhör antingen nynazistisk vit makt-miljö eller den autonoma vänstern. De våldsbejakande islamisterna bedöms vara det största hotet. Samtidigt ser vi hur aktiviteten i nazistiska kretsar ökar.

Grupperna har nått en omfattning och aktivitetsgrad som vi inte längre kan eller bör ignorera. De utgör alla ett hot mot vår demokrati. Åsikterna kan och ska inte förbjudas, men deras verksamhet bör inte tolereras när den går ut på att påverka demokratin och rättsstaten med våld och hot. Vårt förslag kommer förstås inte lösa alla problem med en växande extremism i Sverige. Ett förbud mot deltagande i våldsbejakande organisationer kommer dock försvåra för dessa organisationer att utöva sin verksamhet. Och det skulle dessutom utgöra en viktig markering mot de som använder våld och hot i syfte att skada demokratin och rättsstaten.

Det räcker nu. Vi kan inte längre acceptera att våldsbejakande grupper tillåts manifestera på våra gator och torg eller att valrörelser delvis präglas av att extremister hotar och sprider skräck hos allmänheten. Förbjud deltagande i våldsbejakande organisationer. Demokratin måste försvaras!

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå

Upp till bevis! Ulf Kristersson (M) eller Stefan Löfven (S)

Bilden kan innehålla: 2 personer, personer som ler, glasögon och text

Idag kom beskedet – stödet för Ulf Kristersson som statsminister och därmed en ny regering kommer att prövas i riksdagen nästa vecka.

Nu blir det upp till varje parti och varje enskild ledamot i riksdagen att avgöra hur man ska rösta på onsdag nästa vecka.

Vill man ha Allianspolitik eller vill man ha socialdemokratisk politik?

Vill man ha Alliansföreträdare i regeringen eller vill man ha de rödgröna?

Vill man ha en M-ledd regering eller en S-ledd regering?

Vill man ha Ulf Kristersson (M) eller Stefan Löfven (S) som statsminister?

Det ska bli mycket intressant att följa hur röstningen utfaller. Domen kommer att vara tung om det finns Alliansföreträdare i riksdagen som – i skarpt läge – inte stöttar Ulf Kristersson som ny statsminister utan hellre föredrar det andra tänkbara alternativet som är Stefan Löfven. Alternativt att de, av någon outgrundlig anledning vill ha ett extra val till riksdagen istället.

Valet borde, för alla borgerliga politiker, vara enkelt.

Och röstar ett Alliansparti nej till Alliansens statsministerkandidat Ulf Kristersson, så är det ju också ett tydligt besked om var man står.

De moderata nomineringarna är fastställda!

Pressmeddelande

Ågren (M) fortsätter som kommunalråd

Moderaterna i Umeå offentliggjorde på måndagen vilka personer som ska besätta de moderata uppdragen i kommunens styrelser, nämnder och bolag för mandatperioden 2018-2022. Alla beslut togs i enighet och följde valberedningens förslag i alla delar. Ågren föreslås som väntat till kommunalrådsposten.

– Det känns naturligtvis mycket bra att ha blivit nominerad av partiet för ytterligare en mandatperiod. Vi är ett starkt lag som jobbar gemensamt för umeåbornas bästa. I Umeå gick Moderaterna framåt i kommunvalet och det var vårt näst bästa resultat på de senaste 80 åren, säger Anders Ågren i en kort kommentar.

– Nu ser vi framåt mot en intressant mandatperiod i Umeås lokalpolitik. Vi har för avsikt att vara en konstruktiv opposition, där vi söker vinna genomslag för en tillväxtvänlig politik. Vi måste få fart på bostadsbyggandet, och vi måste möjliggöra att jobben blir fler i vår region, avslutar Ågren.

 

Nedan moderaternas nomineringar gällande partiets viceordförandeuppdrag och andra fast arvoderade kommunala uppdrag mandatperioden 2014-2018.

Obs! Utöver dessa uppdrag tillsätter partiet dessutom en rad ledamöter och ersättare i de olika styrelserna och nämnderna.

 

Kommunalråd (AU/NP)                          Anders Ågren

Kommunrevisionen                                  Ewa Miller (ordförande)

För- och grundskolenämnden                Lena Riedl (vice ordf)

KS, Hållbarhetsutskott                             Lena Riedl (vice ordf)

Byggnadsnämnden                                  Ulrik Berg (vice ordf)

Personalnämnden                                     Tina Myhrberg (vice ordf)

Fritidsnämnd                                            Lennart Johansson (vice ordf)

Umeå Energi AB                                      Gunilla Berglund (vice ordf)

INAB                                                       Stefan Nordström (vice ordf)

Dåva DAC                                               Greger Knutsson (vice ordf)

UMEVA/Vakin                                        Edward Riedl (vice ordf)

Dåva Terminal                                          Igor Jonsson (vice ordf)

UPAB                                                      Åsa Ågren Wikström (vice ordf)

Gemensam PA-nämnd                             Madelene Nord (vice ordf)

Överförmyndarnämnd                             Anton Bergström (vice ordf)

Gemensam IT-nämnd                              Ulrik Berg (vice ordf)

Valnämnden                                             Kjerstin Widman (v.ordf)

Högre tillväxt förutsätter ett bättre företagsklimat i hela Sverige

Skriver på debattplats i dagens VK, tillsammans med riksdagsledamoten och ordföranden i Moderata Företagarrådet, Jörgen Warborn. Bifogas nedan.

Högre tillväxt förutsätter ett bättre företagsklimat i hela Sverige

Att människor arbetar lägger grunden för vårt välstånd. Genom att företag växer och utvecklar nya tjänster och varor kommer fler människor i arbete och ekonomin stärks. Med en stark och växande ekonomi har vi möjlighet satsa på välfärden och tillföra resurser till statens kärnuppgifter. Det här är grundskälen till varför Moderaterna prioriterar en politik för ökad tillväxt och fler i arbete.

Det här står i kontrast till vänsterpartiernas politiska agenda som präglas av motstånd mot ökad tillväxt, ett ifrågasättande av rättigheten till privat ägande och förslag för att begränsa den fria företagsamheten. Sverige har enligt de senaste siffrorna från Internationella valutafonden lägst tillväxt per capita i hela EU. Det är anmärkningsvärt, men framför allt allvarligt för Sveriges framtid. Viktiga och nödvändiga strukturreformer för ökad tillväxt har uteblivit under de senaste åren, samtidigt som skatterna på jobb och företagande har höjts kraftigt. Det har varit fyra förlorade år för ökad företagsamhet under regeringen Löfven.

Om man har en seriös ambition att stärka välfärden är åtgärder för att öka arbetskraftsdeltagandet och förbättra företagsklimatet något som bör prioriteras. Vi moderater vill att det ska finnas goda förutsättningar för att driva företag och att det alltid ska löna sig att jobba. Därför vill vi sänka skatten på arbete, särskilt för dem med låga inkomster, och se över de olika företagsskatterna på bred front. Aktiekapitalskravet bör sänkas och reglerna för personaloptioner förbättras för att underlätta entreprenörskap. Till det behöver vi fortsätta det viktiga arbetet som den tidigare alliansregeringen påbörjade med att kraftigt minska regel- och administrationsbördan för landets företagare. Företagarservicen inom det offentliga bör förbättras och leverans- och handläggningstider hos myndigheter måste kortas, på nationell så väl som på kommunal nivå.

EU-medlemskapet har inneburit mycket positivt för Sveriges roll i Europa och världen. Trots detta argumenterar Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet för att Sverige ska lämna EU. Ett EU-utträde är inte ett realistiskt och hållbart alternativ. Åtminstone inte för den som värdesätter tillväxt och ökat välstånd i det exportberoende landet Sverige.

Företagens villkor och förutsättningar avgör hela Sveriges framgång och välstånd. Det är hög tid att företagen får bättre förutsättningar för att expandera och utvecklas. Sveriges för tillfället låga tillväxt är en indikation på att mycket mer behöver göras för att stärka företagsklimatet och Sveriges konkurrenskraft.

Jörgen Warborn

Riksdagsledamot och ordförande i Moderata Företagarrådet

Anders Ågren

Förbundsordförande för Moderaterna i Västerbotten

Grattis till Christer Rönnlund (M) i Lycksele!

Bilden kan innehålla: Anders Ågren och Christer Rönnlund, personer som ler, personer som står och kostym

Idag har Alliansen i Lycksele presenterat hur det har för avsikt att styra Lycksele kommun den kommande mandatperioden, samt hur de tunga uppdragen ska fördelas mellan de fyra partierna.

Det är onekligen lite historiskt, då en M-ledd Allians tar över efter 48 år av socialdemokratiskt styre.

Ett stort grattis till alla Allianspartier och alliansföreträdare som bidragit till detta.

Jag vill rikta ett extra STORT GRATTIS till moderata gruppledaren och kommunalrådet Christer Rönnlund, som nu kommer att väljas till kommunstyrelseordförande i Lycksele. Lycka till i det fortsatta arbetet.

 

Årshögtiden vid Umeå universitet 2018

Den gångna helgen var det dags för Årshögtiden 2018 vid Umeå universitet. Det tillfälle då vi hyllar nyutnämnda hedersdoktorer och professorer, samt ett stort antal pristagare inom olika forskningsområden. I år var det 8 hedersdoktorer, 27 professorer och 11 pristagare.

Vi påminns ständigt om betydelsen av Umeå universitet för såväl vår stad som vår region. Universitetets betydelse kan inte nog understrykas, och vi är vana att de får topplaceringar i olika undersökningar. Umeå har alla anledning att göra tummen upp för Umeå universitet, dess ledning, forskare, lärare och studenter. Jag är också synnerligen glad att vi har ett så pass nära samarbete mellan universitetet och kommunen. Det betyder oerhört mycket för oss.

Bekämpa brottsligheten i Umeå

Bilden kan innehålla: en eller flera personer, glasögon och text

Brottsligheten ökar i Umeå. Vissa partier vill inte prata om det, men det är ett faktum. Sexualbrott, vapenbrott. För att nämna några brottstyper. Narkotikabrotten ligger sedan ett antal år på en konstant hög nivå.

Jag anser att det är vår skyldighet som politiker att uppmärksamma problemen – och komma med förslag om hur vi ska kunna minska brottsligheten!

Moderaterna är partiet för lag och ordning. Vi tar umeåbornas oro på allvar.