En politik för lag och ordning. Regeringen gör det svårare att vara kriminell i Sverige.

I dagens VK har jag fått nedanstående debattartikel införd.

Regeringen gör det svårare att vara kriminell i Sverige!

Äntligen händer det saker i kampen mot de kriminella. Den moderatledda regeringen har en tydlig plan för att bekämpa den organiserade brottsligheten. Det handlar om att slå hårt mot det grova våldet, strypa den kriminella ekonomin och bryta rekryteringen av barn och unga till kriminella gäng. Regeringen gör en historiskt stor resursförstärkning till rättsväsendet, från 69 till 90 miljarder kronor mellan 2023–2026.

Jag har noterat att inte minst VK:s ledarsida ogillar krafttagen mot kriminaliteten. Men bland svenska folket finns det ett starkt stöd för hårdare tag. Sedan regeringen tillträdde så har man både satsat resurser och genomfört åtgärder för att stärka tryggheten i hela landet. I stort sett så är alla reformer i Tidöavtalet igångsatta. Brottsbekämpningen fått tillgång till nya effektiva verktyg och en ny polisledning har tillsatts med ett tydligt förändringsuppdrag, bland annat om ökad lokal polisnärvaro.

Är det då verkligen nödvändigt? Tja, de senaste tio åren har det dödliga skjutvapenvåldet tredubblats. År 2022 inträffade 391 skjutningar och 90 sprängningar i Sverige, vilket motsvarar mer än en skjutning om dagen och en sprängning ungefär var fjärde dag. Fler dödsskjutningar skedde under 2022 än någonsin tidigare, där 62 personer miste livet. Under förra året uppgick antalet skjutningar till 363 och 53 personer sköts till döds. Det är färre än 2022, men antalet skjutningar är fortfarande högt. Samtidigt ökade antalet sprängningar till 149 under 2023, vilket är det högsta som noterats i Sverige.

Även i Västerbotten har vi under senare år sett en oroväckande utveckling. Enligt Polisen finns det kriminella gäng etablerade i Umeå. Under förra året skedde en skjutning Öst på stan i Umeå, som hade kopplingar till gängkriminalitet. Mängden narkotika har ökat och brottsligheten sprider sig nedåt i åldrarna. I höstas varnade polisen om personer från kriminella nätverk i södra Sverige som försökte rekrytera ungdomar i Skellefteå.

Att knäcka gängen och trycka tillbaka brottsligheten är en av den moderatledda regeringens viktigaste uppgifter. För att lyckas med det krävs ett omfattande arbete med att lägga om rättspolitiken – något som kräver uthållighet. Långsiktigt arbete behövs för att lösa stora problem som har vuxit fram under lång tid.

Redan i år kommer vi att se resultat av regeringens arbete med att återupprätta tryggheten i landet. Under 2024 kommer det månad för månad fortsätta bli svårare att vara kriminell i såväl Västerbotten som hela Sverige.

I januari infördes dubbla straff för grovt vapenbrott. Straffet för den som hanterar vapen eller sprängmedel har därmed ökat från två års fängelse till fyra år. Den första februari trädde den nya lagen om preventiva vistelseförbud i kraft. Lagen gör det möjligt för polisen att förbjuda gängkriminella från att vistas i ett visst område för att förhindra brottslighet. Den som bryter mot vistelseförbudet ska kunna dömas till fängelse i upp till ett år.

Under året kommer ytterligare åtgärder att genomföras:

  • Mars: Visitationszoner. Polisen ska kunna införa en så kallad säkerhetszon inom ett visst område och under en viss tid för att söka efter vapen och andra farliga föremål. Syftet är att skjutningar och sprängningar vid konflikter inom den kriminella miljön ska kunna motverkas mer effektivt.
  • April: Stärkt skydd för polisanställda. Poliser som arbetar i fronten mot de kriminella nätverken ska kunna signera beslut och handlingar med annat än eget namn.
  • Maj: Vräkning av kriminella. Det ska bli lättare att säga upp hyresgäster som har begått brott, bland annat på grund av brottslighet som skapar otrygghet för andra boende.
  • Juni: Ökade möjligheter att ta brottsvinster Rättsväsendet ska kunna ta oförklarade kontanter och lyxartiklar som inte står i rimlig proportion till en persons legitima inkomstkällor.
  • Juli: Fler preventiva tvångsmedel. Fler tvångsmedel, exempelvis hemlig rumsavlyssning och husrannsakan, ska få användas för att förhindra allvarlig brottslighet som begås till exempel inom kriminella nätverk.

Genom dessa åtgärder ser regeringen till att det blir svårare att vara kriminell i Västerbotten och Sverige under 2024. Det är efterlängat och verkligen på tiden!

Anders Ågren, förbundsordförande

Moderaterna i Västerbotten