Trafiken i centrum måste fungera – återställ Storgatan!

Alla trafikslag, även bil, måste ha god framkomlighet i Umeå. En majoritet av hushållen i Umeå kommun har bil och många i vår del av landet är beroende av bilen för att få vardagen att fungera. Alla Umeåbor bor dessutom inte i centrala Umeå, utan i byar och orter på andra platser i kommunen.

Förändringen av Storgatan, där ett av körfälten har tagits bort och gjorts om till cykelväg, har försvårat för biltrafiken till och från centrum. Under vissa tider bildas långa bilköer längs Storgatan. Ombyggnationen har också lett till att parkeringshuset Parketten har blivit otillgängligt.

Moderaternas förslag om att avbryta försöket med att ta bort körfält för biltrafik på Storgatan blev nedröstat av de rödgröna i tekniska nämnden. De vill fortsätta med försöket att begränsa för biltrafiken på Storgatan, medan vi moderater fortsatt driver linjen att avbryta detta misslyckade experiment.