Hög tid att komma igång med byggandet av P-huset i kvarteret Ymer

Centrala Umeå spelar en särskild roll för kommunens tillväxt och är en viktig mötesplats för hela regionen. Centrum måste vara tillgängligt för besökare, även för dem som reser till Umeå med bil. Det är därför grundläggande att det finns goda parkeringsmöjligheter i centrala Umeå. Moderaterna vill att parkeringshuset i kvarteret Ymer ska börja byggas.

Parkeringsreservatet i kvarteret Ymer är ett av de sista tillgängliga i centrum. I översiktsplanen med parkeringsstrategi är anläggningen i kvarteret Ymer utpekat som särskilt viktig för handel- och besöksnäringen. Anläggningen har också varit en viktig garant från kommunens sida vid hantering av parkeringsstrategi och regler för parkeringsköp i centrum gentemot fastighetsägare och fastighetsutvecklare.

Totalt skulle ett parkeringshus i kvarteret Ymer kunna medföra ca 300 parkeringsplatser. Anläggningen är beroende av planerna för Västra Esplanaden och färdigställandet av ringleden. Exakt hur den ska utformas och hur stor volymen ska vara kommer givetvis prövas innan byggnationen genomförs. Det är viktigt att beakta bl.a. kollektivtrafikens behov och utrymmeskrav i detta.