Sänk skatten i Umeå!

Den senaste veckan har jag fått min insändare publicerad i både VK och Folkbladet. Lägger upp den även här på bloggen.

Sänk skatten i Umeå!

Det är med visst intresse som jag noterar att Socialdemokraterna på nationell nivå plötsligt vill sänka skatten för alla hushåll i Sverige. Bättre sent än aldrig. Motivet är att man vill underlätta för pressade hushåll i en tuff ekonomisk tid. Bra. På samma sätt borde Umeås styrande socialdemokrater snarast kunna sänka kommunalskatten i Umeå.

Moderaterna vill som bekant successivt sänka Umeås höga kommunalskatt – att sänka skatten är för oss en viktig frihets- och rättvisefråga. Umeåborna ska inte behöva betala mer kommunalskatt än nödvändigt för att säkra våra gemensamma välfärdsåtaganden. Vår ambition är att under en mandatperiod sänka kommunalskatten med en krona.

Vi blev tyvärr nedröstade så sent som vid kommunfullmäktige i juni på denna punkt.

De senaste sju åren har Umeå kommun gjort stora ekonomiska överskott. Umeå kommun gick under förra året plus med 900 miljoner kr, vilket var All time high. Tittade man på hela Umeå kommunkoncern, så var resultatet + 1,2 miljarder kr för 2022. Detta trots pågående oro, krig i närområdet, inflation och osäkerheter i vår omvärld.

För 2023 har Umeå kommunkoncern en prognos på omkring en halv miljard kr i plus. Vi har en till brädden fylld resultat- och utjämningsreserv, som kan användas vid sämre ekonomiska tider.

Umeåborna är extremt hårt beskattade, jämfört med kommuninvånare i övriga landet. Kommunalskatten är omkring två kronor högre än jämförbara kommuner och svenska kommuners medelskattesats. Det innebär att en genomsnittlig familj i Umeå där två vuxna arbetar betalar ca 12 650 kr mer per år i skatt än dem som bor i jämförbara kommuner. Det är inte rimligt.

Av landets 20 största kommuner har Umeå kommun idag högst kommunalskatt. Vi sticker även ut i norra Sverige – t.o.m. kommuner som Örnsköldsvik, Skellefteå, Luleå, Sundsvall och Östersund har lägre kommunalskatt.

Självklart finns det utrymme att sänka kommunalskatten i Umeå, oavsett om det för stunden råder lågkonjunktur eller högkonjunktur. Det handlar om att bättre hushålla med skattebetalarnas pengar och att göra tydligare prioriteringar. Från Moderaterna har vi år efter år – ibland tillsammans med övriga borgerliga partier – lagt finansierade förslag på hur vi skulle kunna börja att successivt sänka skatten, samtidigt som vi förmår att prioritera och värna den kommunala kärnverksamheten, däribland genom att satsa mer än S/MP på skolan och äldreomsorgen.

Två kr högre skatt motsvarar 686 miljoner kr mer i verksamheterna per år, än andra kommuner i Sverige. Till detta kommer nettointäkter från vattenkraften som för nästa år är budgeterat till 189 miljoner kr. Umeås politiker har alltså nästan 900 miljoner kr mer per år, att röra sig med för att klara verksamheten, än politiker i landets övriga kommuner.

Och vilka betalar notan för detta? Framförallt Umeås skattebetalare. Kommunalskatten påverkar alla med en inkomst och är den största enskilda utgiften för svenska familjer. Den slår mot låginkomsttagare. Den slår mot pensionärer. Hög skatt urholkar människors trygghet och leder till ett beroende av politiska beslut.

Umeås styrande rödgröna partier måste sluta överbeskatta umeåborna. Gör det som krävs för att underlätta för hushållen. Sänk kommunalskatten!

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå