En elbrist i Sverige som motsvarar tio kärnkraftverk kan bli verklighet redan vintern 2026-2027

“Elbrist motsvarande tio kärnkraftverk. Det kan bli realitet vintern 2026-2027 om alla planerade industrisatsningar blir verklighet. Det menar Svenska kraftnät, som slår larm om att elproduktionen måste byggas ut kraftigt de kommande åren.” 

Det är Tidningen Näringslivet, som i en artikel uppmärksammar rapporten från Svenska Kraftnät. Det varnas för skyhöga elpriser, och att elanvändare riskrerar att kopplas bort från elnätet i perioder. Elbristen som därmed kommer uppstå i närtid – utöver läget vi har haft sedan tidigare – beror framför allt på alla de nya gröna industrisatsningar som planeras.

Elkrisen som vi har i Sverige sedan tidigare är resultatet av politiska beslut, fattade i strid med varningar från branschen och expertis. Den rödgröna regeringen sa 2014 att kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och energieffektivisering. Detta resulterade i att Vattenfall avbröt sina planer på ny kärnkraft. 2015 höjde man kärnkraftsskatten, trots att både myndigheter och företag pekade på den överhängande risken för reaktorsnedläggning. Farhågorna besannades snabbt. Mellan 2015 och 2020 lades fyra kärnkraftreaktorer ned, först Oskarshamn 1 och 2, sedan Ringhals 1 och 2.

Den dåvarande S-regeringens stängning av kärnkraft har lett till ökade utsläpp på 8 miljoner ton, högre elpriser och minskad stabilitet.

När nu industrin liksom samhället i stort efterfrågar betydligt mer el, så måste vi nu öka elproduktionen kraftigt och förenkla tillståndsprocesser. Det är då en välsignelse att vi fått en moderatled regering som ser behovet av detta – och som föreslår åtgärder för att komma tillrätta med problemen.