Umeås politiker har nästan 900 miljoner kr mer PER ÅR, att röra sig med för att klara verksamheten, än politiker i landets övriga kommuner. Sänk skatten!

Sänkt skatt är en frihets- och rättvisefråga! Kommunalskatten i Umeå är två kronor högre än jämförbara kommuner. Den är mer än två kr högre än snittet av landets samlade kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj i Umeå – där två vuxna arbetar – betalar ca 12 650 kr mer per år i skatt, än dem som bor i jämförbara kommuner.

Men umeåborna ska inte straffas för att de råkar ha politiker som inte kan prioritera. Glöm inte att det är människor med låga inkomster som drabbas hårdast av hög kommunalskatt.

Vi moderater vill under den kommande fyraårsperioden sänka skatten med 1 krona. Vi ville – tillsammans med KD – börja med 20 öre i ett första steg för 2024, men blev nedröstade i fullmäktige.

Två kr högre skatt motsvarar 686 miljoner kr mer i verksamheterna per år, än andra kommuner i Sverige. Till detta kommer nettointäkter från vattenkraften i Umeå som för nästa år är budgeterat till 189 miljoner kr. Umeå kommun har alltså hissnande 875 miljoner kr mer per år till sitt förfogande.

Umeås politiker har nästan 900 miljoner kr MER PER ÅR, att röra sig med för att klara verksamheten, än politiker i landets övriga kommuner.

Håll kvar denna siffra i huvudet, när vi i den offentliga debatten i Umeå diskuterar 2 miljoner, 5 miljoner eller 10 miljoner mer eller mindre till den ena eller den andra verksamheten.

Trots detta, så får vi rapporter om dåliga arbetsvillkor, hög sjukfrånvaro inom vissa områden. Äldreomsorgen hade förra året en sjukfrånvaro på 9,4 procent och individ- och familjenämnden en sjukfrånvaro på 9,1 procent. Och det är också en korrekt bild. Trots extremt mycket mer pengar än övriga kommuner totalt sett, så blir resultatet i Umeå kommun på många områden dålig arbetsmiljö. Men orsaken är inte att det saknas pengar i kommunens budget på totalen, utan det är i så fall hur man prioriterar, och hur man organiserar och leder arbetet.

Det är inte rimligt att just umeåborna ska betala så mycket mer i skatt för samma verksamhet, än invånarna i landets övriga kommuner.

Umeåborna måste få politiker som är BÄTTRE på att prioritera.

Umeåborna måste få politiker bättre på att HUSHÅLLA med skattepengarna.

Socialdemokraterna avskaffade under förra mandatperioden Värnskatten på riksnivå. Man sänkte alltså för de allra rikaste – de som tjänar över 61 000 kr/månaden. Det är hög tid att skatten sänks också i Umeå. För alla umeåbor. Umeås pensionärer, Umeås låginkomsttagare, Umeås medelinkomsttagare – de förtjänar också sänkta skatter. Moderaterna i Umeå sänker skatten för att det är rätt och rättvist. Vi sänker skatten för dom som arbetar och för dom som har arbetat.

Det är inte bara välmående kommuner i södra och mellersta Sverige som har lägre skatt. För så går ju ibland argumentation i den lokala debatten – men även i norra Sverige sticker Umeå ut bland de större städerna. Örnsköldsvik, Skellefteå, Luleå, Boden, Östersund, Sundsvall – alla klarar faktiskt av att bedriva verksamheten med lägre skatt.

Det är ju ALLA jämförbara kommuner i landet, som har lägre kommunalskatt än Umeå kommun. Av de 20 största städerna, så har ALLA lägre skatt än Umeå, och 18 av dessa är alltså Socialdemokratiskt styrda.

Umeå är en fantastiskt fin kommun, men den skulle bli ännu mer attraktiv för människor om vi också kunde ha ett RIMLIGT skattetryck. Det är EN viktig del av att vara en attraktiv kommun.