Positivt med Försvarsmaktens planer på utökad verksamhet i Umeå!

VK skriver idag om Försvarsmaktens planer när det gäller att utöka sin verksamhet i Umeå, i en intervju med garnisonschefen överste Thomas Lamke. En flytt av försvaret från I20 är inte aktuell, och finns inte på dagordningen hos försvarsmakten. Den militära verksamheten i Umeå kommer dock att växa, vilket jag å det varmaste välkomnar.

Både VK och Folkbladet skrev om detta för ett tag sedan. Försvarsmakten har gett Fortifikationsverket uppdraget att förvärva kommunal mark för att utöka närövningsfältet i Umeå. Detta har tidigare i ett formellt brev motiverats bl.a. med “stora behov av att utöka övningsfältet, bl.a. beroende på den återupptagna och utökade värnpliktsutbildningen vid SkyddC. Förutom SkyddC så förväntas det att Västerbottensbataljonen kommer att öka med ca 400 soldater under de närmaste 5-10 åren.”

Vi har ju under ett antal år arbetat för att bl.a. stärka försvarets verksamhet i Umeå. Så detta är goda nyheter. Försvarets intressen går också före annat. Jag noterar att garnisonschefen Thomas Lamke uttalar sig positivt om att Rally Sweden även fortsättningsvis ska kunna använda sig av området vid Red Barn Arena, även om försvaret utökar sitt markägande. Det är positivt, för många har undrat över den delen.

Det är glädjande att försvaret, via Fortifikationsverket, vill inleda en dialog om att få köpa kommunal mark och så tydligt kopplar ihop detta med förutsättningarna att ytterligare växa i Umeå.

Antalet värnpliktiga ska öka.

Antalet anställda, både officerare och civilanställda, kommer att öka.

Verkligen glädjande! Den svenska försvarsförmågan måste stärkas och Umeå har goda förutsättningar att spela en viktig roll i det arbetet.

Det är positivt att befintlig försvarsverksamhet kommer att utökas i närtid. Sedan får vi ur ett mer långsiktigt perspektiv fortsätta jobbet med att återetablera ett regemente i Umeå.