Ny undersökning från Umeå kommun: 5 av 10 tjejer i Umeå otrygga när de går hem ensamma på kvällen

Tidigare idag skickade vi ut det här pressmeddelandet. Läggs upp även här på bloggen.

Pressmeddelande 2023-02-23

Ny undersökning från Umeå kommun:

5 av 10 tjejer i Umeå otrygga när de går hem ensamma på kvällen

Enligt en ny undersökning från Umeå kommun, så uppger 48 procent av tjejerna i åldrarna 13-18 år att de är otrygga när de går hem ensamma på kvällarna. Rapporten offentliggjordes i tisdags. Moderata kommunalrådet Anders Ågren efterlyser fler trygghetsåtgärder i Umeå.

– Det är allvarligt med den utbredda otryggheten. Jag skulle önska att fler reagerade på det här! Kvinnor i Umeå, oavsett ålder, ska inte behöva oroa sig när de är ute på kvällarna. Trygghetsfrågorna har alltför länge prioriterats ned, säger Anders Ågren i en kommentar.

Uppgifterna framkommer i rapporten Unga 22. Hela 6 730 ungdomar i Umeå kommun besvarade Unga-enkäten vilket motsvarar närmare åtta av tio personer av samtliga ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern.

Det är en tydlig ökning av andelen unga tjejer som känner sig otrygga. I den undersökning som presenterades för två år sedan var siffran 41 procent. Så utvecklingen går åt fel håll. Går man ännu längre tillbaka, till undersökningen från år 2014, så var det ca 23 procent av tjejerna som kände sig otrygga. År 2022 har andelen alltså mer än fördubblats.

Även bland kvinnor generellt i Umeå ses samma otrygghet. Folkhälsoenkäten ”Jämlika liv” skickades ut till invånare i åldrarna 16–84 år och resultatet av den undersökningen presenterades i december 2020. Ca 40 procent av kvinnorna valde – ibland eller ofta – att avstå från att gå ut ensam av rädsla för att bli rånad, överfallen eller på annat sätt ofredad.

Anders Ågren menar att det krävs ett batteri av åtgärder, både på nationell och lokal nivå:

– Det är uppenbart att de insatser som har gjorts hittills inte har varit tillräckliga och att det krävs ytterligare åtgärder. Det råder politisk enighet om de förbyggande satsningarna i Umeå, men det räcker inte. Vi moderater vill bland annat att kommunen inför kamerabevakning av särskilt brottsutsatta platser i kommunen, i områden och på platser där Polisen inte har satt upp kamerabevakning. Vi har även föreslagit att kommunen ska anlita ordningsvakter som ska arbeta trygghetsskapande runt om i Umeå, säger Ågren i en avslutande kommentar.

Frågan om tjejers otrygghet i Umeå kommer att diskuteras i samband med fullmäktigesammanträdet i mars. Anders Ågren har för Moderaternas räkning lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Interpellationen bifogas nedan.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

5 av 10 tjejer i Umeå otrygga när de går hem på kvällarna

5 av 10 tjejer i Umeå i åldern 13 – 18 år, känner sig otrygga när de går hem på kvällarna enligt en ny undersökning från Umeå kommun. Vi moderater tar deras oro på allvar.

Den 21 februari presenterades resultaten av Unga 22-enkäten. Undersökningen genomförs vartannat år och riktar sig till ungdomar i åldern 13–18 år. Hela 6 730 ungdomar i Umeå kommun besvarade Unga-enkäten, vilket motsvarar ca åtta av tio personer av samtliga ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern.

En mycket stor andel tjejer i åldern 13 – 18 år uppger i undersökningen att de känner sig otrygga när de går hem ensamma på kvällen. 48 procent uppger att de känner sig otrygga, och det är en tydlig ökning jämfört med undersökningen för två år sedan då resultatet var 41 procent. Och går vi tillbaka till år 2014 var det bara omkring 23 procent av tjejerna som kände sig otrygga. År 2022 är siffran alltså uppe i 48 procent.

En annan undersökning från 2020 – Folkhälsoenkäten ”Jämlika liv”, som skickades ut till invånare i Umeå i åldrarna 16–84 år – visade att ca 40 procent av kvinnorna i Umeå valde att avstå från att gå ut ensam av rädsla för att bli rånad, överfallen eller på annat sätt ofredad. Även den undersökningen var beställd av Umeå kommun.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till kommunstyrelsens Hans Lindberg (S):

  1. Hur ser du på den utbredda otryggheten bland unga tjejer i Umeå?
  2. Anser du att Umeå kommun gör tillräckligt beträffande trygghetsskapande åtgärder?
  3. Finns det något ytterligare Umeå kommun borde göra för att öka tryggheten i det offentliga rummet?

Umeå 2023-02-22

Anders Ågren

Kommunalråd (M)