Förekomsten av stora mängder narkotika på fritidsgård i Umeå

Idag har jag lämnat in nedanstående interpellation till fritidsnämndens ordförande Aril Leinonen (S), med anledning av den nyhetsartikel vi kunde läsa i VK förra veckan om den tonåring som greps med stora mängder narkotika på en fritidsgård i vår kommun.

Det är viktigt att vi på alla sätt bekämpar narkotikans utbredning i Umeå.

Interpellationen kommer att besvaras på kommunfullmäktige den 27 februari.

Interpellation till fritidsnämndens ordförande Ari Leinonen (S):

Förekomsten av stora mängder narkotika på fritidsgård i Umeå

I lokaltidningen VK kunde vi den 28 januari läsa en artikel om en tonåring som blev påkommen med stora mängder narkotika på en fritidsgård i Umeå. När polisen kom dit upptäcktes att tonåringen – utöver narkotika i olika former – även hade med sig en våg och en kniv i fickan. I artikeln framgår att narkotikan var portionsförpackad, vilket enligt polisen tyder på att tonåringen säljer narkotika.

Inom Umeå kommun finns det, enligt hemsidan, elva fritidsgårdar. Därutöver finns även mötesplatserna Hamnmagasinet ungdomens hus som ligger mitt i centrala stan, samt Ersboda ungdomens hus. Kommunens mötesplatser för ungdomar riktar sig till åldersgruppen 13-23 år. Fritidsgårdarna riktar sig till lite yngre ungdomar mellan 13 och 17 år. Ungdomens hus i centrala stan och på Ersboda har verksamhet för åldrarna 16 till 23 år.

Det är naturligtvis mycket allvarligt om det förekommer narkotika våra fritidsgårdar. För oss som kommun är det viktigt att vi säkerställer att sådant på alla tänkbara sätt motverkas.

Mina frågor till fritidsnämndens ordförande Ari Leinonen (S) blir därför:

  1. Vilken fritidsgård gällde det i VK:s artikel (2023-01-28)?
  2. Hur omfattande är problemen med förekomsten av droger på våra fritidsgårdar/ungdomens hus? Har det förekommit fler tillfällen då man upptäckt narkotika i våra kommunala lokaler under senare år?
  3. Behövs det ytterligare insatser för att förhindra förekomsten av narkotika på kommunens mötesplatser för unga, eller är du trygg med hur kommunen arbetar idag?

Umeå 2023-02-03

Anders Ågren

Kommunalråd (M)