Välkommen satsning för att snabbt få elflyg på plats i Sverige – borde kunna gynna norra Sverige!

Har tidigare idag skickat ut nedanstående pressmeddelande.

Pressmeddelande 2023-01-12

Anders Ågren (M) välkomnar regeringens satsning för att snabbt få elflyg på plats i Sverige

Idag kom beskedet att regeringen via Trafikverket satsar 15 miljoner kronor per år för att genom forskning och innovation snabbt få elflyg på plats i Sverige. Trafikverket får också i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa elflyg på linjer med allmän trafikplikt. Detta är något som välkomnas av det moderata kommunalrådet Anders Ågren i Umeå.

– För Umeå är det oerhört viktigt med välfungerande flygförbindelser. Vi i Umeå har sedan tidigare uppmärksammat den betydelse som elflyget kommer att kunna få i framtiden, inte minst för oss i Norden. Umeå kommun deltar i samarbetsprojekt för att möjliggöra elflyg i vår region, och det är av stort intresse, inte minst i öst-västlig riktning, säger Anders Ågren (M) i en kommentar.

Enligt ett pressmeddelande från landsbygds- och infrastrukturdepartementet, så ska Trafikverket även ta initiativ till ökad samverkan mellan de aktörer som arbetar med forskning och innovation på området. Regeringen ger dessutom Trafikverket i uppdrag att analysera om det enligt gällande regler finns förutsättningar för att ställa krav på elflyg i upphandling av flygtrafik för linjer med allmän trafikplikt. Om Trafikverket bedömer att det behövs ska myndigheten lämna förslag på åtgärder som kan bidra till en tidig introduktion av elflyg på linjerna.

– Detta kommer mycket lägligt för vårt arbete här uppe i norra Sverige! Via Kvarkenrådet – där Umeå kommun är medlem – så driver vi projekt gällande etablering av framtidens elflyg, och regeringens ambition att snabba på innovation och stötta samverkan mellan olika aktörer gällande elflyget passar som hand i handske. Umeå och vår region borde kunna dra fördelar av att vi redan jobbar med frågan om att etablera regionala elflygrutter i bl.a. öst-västlig riktning, avslutar Ågren.