Sverige behöver snabbt få ny kärnkraft på plats – återuppta arbetet med Ringhals 5 och 6

En av de absolut viktigaste frågorna inför valet som avgörs på söndag, är frågan om energiförsörjningen. Sverige befinner sig i mycket allvarlig situation. Elpriserna är så höga att människor inte har råd att bo kvar i sina hem och företag går i konkurs. Det finns en verklig risk för strömavbrott i vinter.

Det krävs handling här och nu. Därför lägger Moderaterna på nationell nivå fram ett förslag om att högkostnadsskyddet ska betalas ut retroaktivt från augusti. Vi föreslår också att Vattenfall ska återuppta arbetet med Ringhals 5 och 6.

Stängning av kärnkraft har skapat elkrisen

S-regeringarnas nedstängning av kärnkraften de senast 20 åren är den främsta anledningen till Sveriges elkris. Den har medfört högre elpriser, sämre stabilitet i elsystemet och ökade klimatutsläpp. Magdalena Andersson skyller elkrisen på Ryssland. Men experter uppskattar att elpriserna hade varit 30–45 procent lägre i södra Sverige om regeringen inte lagt ned Ringhals 1 och 2. Uppskattningar visar också att stängningen av reaktorerna har haft en större påverkan på elpriset i södra Sverige än Rysslands krig har haft.

Augusti blev den dyraste elmånaden någonsin i södra och mellersta Sverige. Vintern kommer att bli ännu dyrare – elbolag varnar för elräkningar på 40 000 kronor i månaden.

Regeringen har skapat elkrisen. En moderatledd regering kommer att prioritera att lösa den.

Retroaktiv utbetalning av högkostnadsskyddet

Moderaterna har tillsammans med KD, SD och L lovat att högkostnadsskyddet för hushåll och företag ska införa senast 1 november i år. Moderaterna föreslår nu att högkostnadsskyddet ska betalas ut retroaktivt, så att hushåll och företag kompenseras från och med augusti. Anledningen till det är att elpriserna redan har skjutit i höjden och pressar hushåll och företag. Många får i dagarna sin dyraste elräkning någonsin.

Vi vill återföra 90 miljarder kronor av Svenska kraftnäts kapacitetsavgifter till hushåll och företag. Det är fem gånger mer än regeringens elstöd förra vintern. Högkostnadsskyddet ska gälla för elpriser över en viss nivå.

Återuppta arbetet med Ringhals 5 och 6

För att återupprätta elsystemet och säkerställa stabila elpriser kommer staten efter ett maktskifte att fullt ut backa upp kärnkraften. Moderaterna kommer därför fatta beslut om att statliga Vattenfall omedelbart ska återuppta arbetet med Ringhals 5 och 6 – som S-MP-regeringen fattade beslut om att lägga ner vid regeringsskiftet 2014.

Om regeringen inte hade stoppat planerna hade reaktorerna varit nästan klara i dag. Då skulle elsystemet varit stabilt och vi hade haft möjlighet att skydda oss mot de höga elpriserna på kontinenten. Ny kärnkraft vid Ringhals fyller två funktioner på samma gång. Dels ökar elproduktionen lokalt. Och dels förbättras överföringsförmågan i elnätet. Mer billig och fossilfri el norrifrån kan alltså skickas söderut. Sammantaget sänker det elpriset i södra och mellersta Sverige och jämnar ut prisskillnaderna inom landet.

Sverige behöver snabbt få ny kärnkraft på plats. Därför bör kärnkraften byggas vid Ringhals.

Moderaterna har sedan tidigare föreslagit ett investeringsstöd i form av gröna kreditgarantier om 400 miljarder kronor för ny kärnkraft. Dessa kommer Vattenfall att kunna nyttja för att bygga nya reaktorer.