Vi måste öka takten på bostadsbyggandet i Umeå!

Tycker du att bostadsbyggandet i Umeå måste öka? Då ska du rösta på Moderaterna i valet.

Umeå kommun har som mål att bostadsbyggandet ska öka med 2000 nya bostäder per år, men år efter år misslyckas kommunen med att nå upp till målet. Under förra året färdigställdes ca 600 bostäder. Det skulle behövas en tredubbling av takten på nyproduktion av bostäder för att nå kommunens målsättning.

Det råder brist på bostäder i Umeå och det är ett stort bekymmer. Detta faktum har vi från moderat sida påtalat under lång tid. Vi har även presenterat olika förslag för att kunna öka takten på bostadsbyggandet, däribland att öppna upp fler områden för byggnation av bostäder.

Vi behöver fler villor och radhus, fler bostadsrätter och fler hyresrätter i Umeå.

Bostadsbyggandet måste öka kraftigt för att vi ska kunna komma tillrätta med bostadsbristen!

Läs mer om Moderaternas politik för fler bostäder i vårt lokala valmanifest här.