De borgerliga partiernas gemensamma valmanifest för Umeå

Idag har vi presenterat de borgerliga partiernas gemensamma valmanifest i Umeå inför valet. Pressmeddelandet som skickades ut läggs även upp här på bloggen.

Pressmeddelande 2022-08-23

De borgerliga partierna i Umeå presenterar sitt gemensamma valmanifest

Under tisdagen presenterade de borgerliga partierna i Umeå sitt gemensamma valmanifest för perioden 2022-2026. Fokus i valmanifestet är på frihet, trygghet och välstånd. De vill bland annat sänka kommunalskatten i Umeå, införa kamerabevakning av särskilt brottsutsatta platser och införa Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende, funktionshinderomsorg och daglig verksamhet.

– Jag är mycket glad över att vi idag kan presentera ett gemensamt valmanifest för de fyra borgerliga partierna i Umeå! Med 19 dagar kvar till valet är det enad borgerlighet som går till val. En viktig del i vårt valmanifest är sänkt kommunalskatt, liksom trygghetsinsatser genom kamerabevakning på brottsutsatta platser, säger kommunalrådet Anders Ågren (M) i en kommentar.

I sitt valmanifest skriver partierna att de prioriterar frihet, trygghet och välstånd under mandatperioden 2022-2026.

– Vårt valmanifest visar att det finns fler alternativ när det kommer till Umeås utveckling. Inte minst är jag glad över Alliansens satsningar på tillväxt i hela kommunen, säger Mattias Larsson (C), gruppledare.

För Alliansen är det frihet att få behålla mer av sin egen inkomst och lägga sina pengar på det man själv väljer. Frihet är också att kunna välja varifrån man vill få vård, utbildning och andra samhällstjänster.

– Att själv få välja skola är en självklarhet för våra fyra partier. Det viktiga är inte vem som är huvudman – det viktiga är hög kvalitet. Vi vill även successivt införa lärarassistenter, som ska kunna avlasta lärarna från administrativt arbete, säger Maria Lindvall (L), första namn på valsedeln.

Kopplat till trygghet lyfter Alliansen tryggheten att kunna gå ensam ute på kvällarna, tryggheten att få en kvalitativ äldreomsorg och trygghet i att veta att kvalitet alltid går före verksamhetsform i Umeå kommun.

– Det är fullt möjligt att lägga ut betydligt fler verksamheter på entreprenad där vi vet att kommunen har mycket att vinna både ekonomiskt och i kunskapsinhämtning samtidigt som det gynnar den enskilde. Intraprenader är en annan möjlighet som Socialdemokraterna försummat. Äldreomsorgen har idag en intraprenad, men det finns önskemål från personal om att starta fler och det är initiativ som vi vill stödja, säger Veronica Kerr (KD), gruppledare.

De borgerliga partierna ser att välstånd kommer till genom att hela kommunen fortsätter att utvecklas, att fler människor kommer i arbete, att föreningslivet fortsätter att växa. Välstånd i ett Umeå där vi utvecklar kommunen tillsammans – både stad och landsbygd.