Umeå växer med växande företag!

I eftermiddag har jag deltagit i ett samtal som arrangerades av Företagarna i Umeå och Svenskt Näringsliv.

Jag kanske inte hann med att prata om allt jag hade tänkt, men här kommer några viktiga delar.

Ett växande Umeå är nämligen i behov av växande och framgångsrika företag. Små, medelstora och stora företag, som genom arbetstillfällen och skattepengar till det offentliga bidrar till en god välfärd. 4 av 5 nya jobb skapas i småföretag.

Detta måste tydligt återspeglas i den lokala kommunpolitiken för ett bättre företagsklimat.

– Sänk kommunalskatten. En viktig frihets- och rättvisefråga. Umeåborna betalar extremt hög kommunalskatt jmf övriga landet. Bättre att de som jobbar, och har jobbat, får behålla mer av sina egna pengar. Umeå måste bli bättre på att prioritera. Skatten är för hög.

– Få fart på bostadsbyggandet, genom att bland annat möjliggöra för fler privata aktörer att bidra i byggandet. Tredubbla takten på bostadsbyggandet. Öppna upp fler områden för byggnation av bostäder.

– Säkerställa kompetensförsörjningen i samarbete med universitet och högskolor, region, näringsliv och övriga kommuner.

– Fortsatt stöd till våra olika företagsinkubatorer – Uminova Innnovation, Bic Factory, Umeå Biotech Incubator.

– Förenkla regler och tillståndshanteringar lokalt. Arbetet med regelförenklingar är välkommet i alla nämnder och förvaltningar med speciellt fokus på detaljplaner, bygglov, miljö- och hälsotillstånd, alkoholtillstånd och tillsyn. Inte minst är det viktigt att samordna tillsynen för de företagare som är beroende av flera tillstånd.

– Bättre service och bemötande. Införande av den s.k. Rättviksmodellen, vilken bland annat handlar om att införa efterhandsdebitering och minska regelkrångel för företagare. Kommunerna borde utbilda alla tjänstemän med företagskontakter i hur man ger bästa tänkbara service och vägledning.

– Säkerställa god tillgång på mark för etableringar. Det behövs mer verksamhetsmark för industri, handel, kontor och service. Investerare ska kunna få snabba och tydliga besked om lämplig mark för sina verksamheter.

– Motverka osund konkurrens från kommunen gentemot det privata näringslivet. (förvaltning och kommunala bolag)

– Utveckla och stärk infrastruktur och kommunikationerna till och från Umeå. Oavsett om du kommer med flyg, tåg, buss, båt eller bil, så ska det vara goda förutsättningar att resa till och från vår region.

– Ökad konkurrensutsättning och införande av utmaningsrätt.

– För de gröna näringarna: öka andelen lokalproducerat, värna produktiv jordbruksmark från exploatering.

Detta, och mycket mer, behövs för att säkerställa ett positivt företagsklimat i Umeå.