Trädens viktiga betydelse för att bl.a. binda utsläpp, lagra kol och förhindra översvämningar vid skyfall

Intervjuad av P4 Västerbotten idag.

Träden är viktiga för att binda utsläpp, lagra kol, erbjuda svalka under varma dagar och minska risken för översvämningar vid skyfall.Att plantera träd är därför viktigt i en växande stad som Umeå. En av Moderaternas 55 punkter i vårt lokala valmanifest berör just trädplantering.

Samtidigt består 64 procent av kommunens yta av skog, vilket är positivt. Det glöms ibland bort i debatten. Skogens betydelse för klimatet är något som Moderaterna i Umeå lyft fram upprepade gånger under denna mandatperiod.