Även bilister måste vara välkomna i de centrala delarna av Umeå!

Vänsterpartiet vill förbjuda bilar i centrala Umeå. Deras förslag var uppe till beslut vid fullmäktige i juni, men röstades ner av en majoritet i fullmäktige. Liknande förslag har tidigare förts fram av Miljöpartiet, och då har det gällt förbud för bensin- och dieselbilar. Många verkar vara ute efter att försvåra för bilisterna.

Införandet av ett bilförbud skulle vara ett dråpslag mot alla bilägare. Bilen är viktig för Umeås invånare och lösningen är inte att försvåra umeåbornas vardag. Bilen är viktig för tillgängligheten till centrum och för en levande stadskärna. Det är helt enkelt inte rimligt att förbjuda biltrafik i centrala Umeå.

Centrum måste vara tillgängligt för såväl cyklister, fotgängare, kollektivtrafikresenärer som bilister.