Moderaterna har politiken för ett bättre lokalt företagsklimat!

Att förbättra det lokala företagsklimatet är centralt för lokal och regional utveckling. I Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i landet så toppas listan av moderatledda kommuner – i nio av de tio toppkommunerna är Moderaterna med och styr. Tittar man vidare på listan är det lika övertygande blått – i 15 av de 20 kommunerna överst på rankingen är kommunstyrelsens ordförande moderat.

Det gör skillnad vilken inställning ett politiskt styre har. S/MP-styrda Umeå ligger dessvärre långt ner. Umeå kommun placerar sig på plats 179 av 290 kommuner gällande företagsklimat i den senaste rankingen.

Moderaterna jobbar, tillsammans med övriga borgerliga partier, för mindre regelkrångel och mer möjligheter för företagarna. Vi vill ha ett samhälle som uppmuntrar och belönar företagsamhet och utvecklingsvilja.

De privata företagen är grunden för att kommuner och regioner i nästa led ska kunna satsa pengar på välfärden. Genom lägre skatt, en tydlig arbetslinje och bra villkor för näringslivet kan kommunen främja ekonomisk tillväxt. Umeå borde sikta på att vara i topp-10 när det gäller det lokala företagsklimatet i Sverige.

Vi moderater vill göra betydligt mer för ett positivt företagsklimat i Umeå, däribland:

– Kortare handläggningstider.

– Bättre dialog med lokala företagare.

– Sänkt kommunalskatt.

– Ökad konkurrensutsättning.

– Ökad takt på bostadsbyggandet.

– Inför Rättviksmodellen, som bl.a. innebär att kommunal tillsyn faktureras i efterhand och präglas av dialog.

– Förbättra service och bemötande.

– Inför utmaningsrätt.

– Utred förekomsten av s.k. osund konkurrens.

– Bättre planberedskap för handels- och företagsetableringar i attraktiva lägen.

– Insatser för att stärka besöksnäringen.

– Ge UPAB i uppdrag att erbjuda avgiftsfri parkering i centrum, initialt på lördagar.

– Försvara valfriheten inom skola, vård och omsorg.

Att förbättra det lokala företagsklimatet är centralt för lokal och regional utveckling. Ett växande Umeå är i behov av växande och framgångsrika företag. Små, medelstora och stora företag, som genom arbetstillfällen och skattepengar till det offentliga bidrar till en god välfärd. 4 av 5 nya jobb skapas i småföretag. Detta måste tydligt återspeglas i den lokala kommunpolitiken för ett bättre företagsklimat.