I höst kan alltså Sverige tvingas till planerade strömavbrott. P.g.a. för låg elproduktion!

I höst kan Sverige tvingas till planerade strömavbrott. Det vore första gången som hushåll kopplas ur elnätet på grund av för låg elproduktion.

Så här kan vi faktiskt inte ha det. Sverige behöver ny, fossilfri och planerbar el – kärnkraft. Håller du med?

Rösta bort de rödgröna partierna som har skapat denna situation!