Mer centralt placerade ställplatser för husbilar och husvagnar vore positivt för besöksnäringen

Något som skulle stärka Umeå som besöksmål är mer centrala ställplatser för husvagnar och husbilar. Detta är efterfrågat och har debatterats under en lång rad av år. Umeå kommun borde åtgärda detta, gärna i samarbete med privata aktörer.

Moderaterna, tillsammans med övriga borgerliga partier, driver denna fråga i kommunfullmäktige.

Ett förslag om ställplatser för husvagnar och husbilar röstades tyvärr ned i fullmäktige så sent som den 20 juni. De rödgröna fortsätter att säga nej.

Umeå borde stötta besöksnäringen på bred front. Turismen har stor betydelse för samhällsekonomin – det är också viktigt att få fart på besöksnäringen efter de senaste åren med pandemi.

Mer centralt placerade ställplatser för husbilar och husvagnar vore positivt för besöksnäringen i Umeå!