Sverige behöver mer kärnkraft!

Kärnkraften är klimatsmart, fossilfri och ger massor av el dygnet runt – även när det är vindstilla och solen inte skiner.

Sverige behöver mer kärnkraft. För detta krävs en ny regering i höstens val.

Receptet för klimatsmart, stabil och plånboksvänlig kärnkraft:

✅ Statligt investeringsstöd i form av gröna kreditgarantier om 400 miljarder kronor, som möjliggör tio nya reaktorer.

✅ Inför en lex MP – om staten stänger ned kärnkraften ska staten betala för det.

✅ Ändra det energipolitiska målet så att kärnkraften är en självklar del av elmixen långt efter 2040.

✅ Ge kärnkraften betalt för de helt nödvändiga stödtjänsterna som behövs för att elsystemet ska fungera.

✅ Staten ska upphandla kärnkraft och annan planerbar elproduktion i framförallt södra Sverige.

✅ Vattenfall ska omedelbart påbörja planeringen av ny kärnkraft vid Ringhals.

✅ Alla relevanta myndigheter ska planera för att kärnkraften är och förblir en del av energisystemet.

✅ Energiforskningen ska få klimatfokus – då ska kärnkraftsforskning ha en central roll.

En röst för en ny regering är en röst för ny kärnkraft. Rösta på Moderaterna!