En tydlig röst för att stoppa återinförande av fastighetsskatten

I lördagens Folkbladet och VK fick jag nedanstående insändare publicerad. Läggs som vanlig upp på bloggen.

Nej till återinförd fastighetsskatt!

En majoritet av S-politikerna ute i landets kommuner vill återinföra fastighetsskatten. Lägg till att MP och V vill detsamma. Men en majoritet av svenskarna säger nej. Inte konstigt.

Det är inga småsummor vi talar om. Det finns nio olika förslag från utredningar och politiska partier på ett återinförande. Dessutom föreslås att bostadsrätter ska inkluderas.

Det är i praktiken en rejäl käftsmäll för omkring 6 av 10 hushåll i Umeå. 64 procent av Umeås befolkning bor i antingen bostadsrätt eller småhus och skulle därmed påverkas ekonomiskt mycket negativt av detta.

En återinförd fastighetsskatt kommer att leda till att människor som saknar tillräckliga inkomster för att betala skatten kommer att tvingas flytta ifrån sina hem. Ett hem som man dessutom redan har betalat för med hårt beskattade pengar. Många umeåbor skulle drabbas hårt av detta.

Beskedet från Moderaterna är glasklart: vi kommer vara en tydlig politisk kraft för att stoppa en skatt på boende, som försvårar för människor att äga sin egen bostad. Fastighetsskatten är bara ytterligare ett förslag i raden av åtgärder för att beskära människors frihet och självbestämmande. Med en borgerlig regering blir det ingen fastighetsskatt.

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå