Det måste bli ett stopp på detta med att höja skatterna i vårt land!

I dagens Expressen skriver jag på debattplats tillsammans med vår partiledare Ulf Kristersson och andra ledande moderater.

“Vare sig stat, kommun eller region ska göra människor fattigare. Politikens uppgift kan inte vara att lägga ytterligare sten på börda. Vi lovar därför ett skattehöjarstopp i Sverige för kommande mandatperiod. Inte minst på lokal nivå ser vi stora risker med att höjda kommunalskatter leder till högre arbetslöshet.

Det Sverige verkligen behöver när tiderna blir sämre, är det omvända: att återupprätta arbetslinjen.”

Länk till hela debattartikeln hittar du här.