Sverige behöver flyget!

Sverige klarar sig inte utan flyget. Vi behöver flyget för tillväxten, tillgängligheten och sammanhållningen i hela landet. Men att regeringen inte tar frågan om flygets framtid på allvar är oroväckande. Förhalningen av nödvändiga beslut om Arlandas utveckling och försöken att snabbavveckla Bromma är djupt skadliga.

Tyvärr har den socialdemokratiska regeringen försökt att avveckla, i stället för att utveckla, flyget i Sverige. Det har varit åtta förlorade år för svenskt flyg där Arlanda flygplats har tappat linjer och i attraktionskraft samtidigt som Bromma har utsatts för ständiga nedläggningshot.

Moderaterna vill:

✅ Utveckla Arlanda med bl.a. parallell rullbana och förbättra tillgängligheten till flygplatsen.

✅ Stoppa snabbavvecklingen av Bromma. Flygplatsens framtid är en fråga för hela landet, inte bara Stockholm.

Flyget är viktigt. Vårt mål är att utveckla Arlanda och värna inrikesflygets framtid genom att stoppa snabbavvecklingen av Bromma.

Om detta skriver jag idag tillsammans med andra moderater på debattplats i Altinget.