Umeå måste växa samt kommunal restaurang?!?

Delar fullständigt Pär Lärkeryds uppfattning (vd för Indexator i Vindeln) att Umeå måste fortsätta växa och uppnå en större kritisk massa. Endast så kan vi fortsätta vara draglok i Norrland i konkurrens med storstäderna söderut. Samma insikt möter man hos i stort sett alla företagare och representanter från näringslivet man talar med.

Vid gårdagens fullmäktige uppmärksammade Britt-Marie Lövgren att kommunen tydligen ska börja sälja dagens lunch till seniorer vid en av våra skolor och det framkom under debatten att sossarna dessutom vill att detta ska ske på så många skolor som möjligt. Är det verkligen en kommunal uppgift att bedriva restaurangverksamhet? Svaret är givetvis nej. Det pågår just nu en genomlysning av huruvida kommunen bedriver osund konkurrens gentemot det privata näringslivet och detta torde vara ett uppenbart fall av just det.