Umeå: 198:e plats på Företagsklimatindex 2008….

Ni som följer med den politiska debatten i Umeå vet att ett ständigt återkommande debattämne är företagsklimatet i Umeå. Nu senast debatterades vår Alliansmotion om att Umeå skulle satsa på att klättra upp till Topp-10 på Svenskt Näringslivs rankinglista över svenska kommuners företagsklimat.

Motionen fick inget gehör från vänsterblocket med Lennart Holmlund (s) i spetsen, eftersom han ansåg att Svenkt Näringsliv är en ‘kampanjorganisation’ och att undersökningen dessutom är konstruerad så att den missgynnar Umeå. Byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren (s) var inne på samma linje och menade att frågorna hade ställts till ‘fel’ företagare just i Umeå……. Ja, ni ser bortförklaringarna är mycket fantasifulla, men likväl löjliga.

Nu kommer nya bekymmer för socialdemokraterna i Umeå. I en forskningsrapport där Forum för Småföretagsforskning (SFS) har presenterat hur företagare i alla svenska kommuner har bedömt det lokala företagsklimat hamnar Umeå på plats 198 (!) av 290 kommuner….. Alltså ännu sämre än i den rankinglista som Svenskt Näringsliv presenterat.

Det ska bli intressant att se hur (s) bemöter denna rapport. Med tystnad? Eller genom att förtala forskningsgruppen? Eller genom att försöka påstå att man just i Umeå (av de 290 kommunerna) har frågat ‘fel’ företagare? Klädsammast vore om man istället öppet och ödmjukt tog till sig av kritiken och ägnade tid, kraft och resurser till att förbättra vårt företagsklimat.

Men det är väl att hoppas på för mycket.