Positivt med initiativ från näringslivet m.m.

Idag skriver tidningarna om Norrportens idéer om att i samarbete med Umeå kommun bygga en ny stor fotbollsarena på Gammlia. Att något måste göras där är ju uppenbart och jag tycker att det är positivt med initativ från det privata näringslivet. Sen måste ju vi på politisk nivå syna projektet och väga det mot andra, beroende på hur mycket eventuellt kommunen förväntas gå in med. Några färdiga kalkyler verkar inte finnas idag så vi får väl anledning att återkomma i frågan. Men det är intressant – och välkommet – att näringslivet nu verkar involveras i allt fler projekt: fotbollsarena, evenemangsarena, nytt badhus. Och det är ju något vi länge har efterlyst från politiskt håll. Nu gäller det bara att vi kommer till skott med, och börjar förverkliga, så många som möjligt av de planer på byggnationer och investeringar som finns för tillfället i Umeå.

Försäkringskassans generaldirektör Curt Malmborg skriver på DN-debatt idag att en femtedel av socialbidragspengarna fuskas bort. Totalt försvinner hela 20 MILJARDER kronor per år från trygghetssystemen, hälften beror på brott- hälften beror på slarv. 20 miljarder är väldigt mycket pengar. Vi skulle bättre behöva pengarna till den eftersatta infrastrukturen i Sverige, eller varför inte till sjukvård, forskning etc.

Idag börjar vi kl 08.00 med ägarsamråd för våra gemensamma bolag tillsammans med landstinget. Därefter arbetsutskott fram till lunch. Och eftermiddagen är det näringslivs- och planeringsutskott som gäller, med efterföljande presskonferens. Full fart alltså.